7 dakikada okunabilir

EZBERLERİ BOZAN SİSTEM

Genelde üniversiteden sanayiye doğru olan üniversite sanayi iş birliği modelinin Ostim’de alışılmışın dışına çıktığını belirten KSBÜ Öğr. Gör. Dr. Alper Efe, Ostim Teknik Üniversitesi ziyaretleri sırasında endüstri ekosistemindeki akademik ihtiyacın üniversiteyi meydana getirdiğini ifade etti

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ekosisteminin geliştirilmesi ve çok yönlü iş birliği amacıyla Ostim Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Proje Ofisi, Tasarım Atölyeleri, Ostim Teknopark, Ön Kuluçka Merkezi ve Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi Koordinatörlüğüne, çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Yapılan toplantı ve çalışma ziyaretlerine KSBÜ Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güven ve Öğr. Gör. Dr. Alper Efe katıldı.

Özellikle biyomedikal cihaz teknolojilerinde üretim potansiyeline sahip medikal sanayi kümelenmesini bünyesinde barındırması ve üniversite sanayi iş birliğinde örnek bir model olması nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette ilk olarak OSTİM Teknik Üniversitesi fuaye alanı inceledi.

‘HER TTO ORİJİNAL OLMALI’

OSTİM Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Gökhan Topal ile gerçekleşen toplantıda KSBÜ ve OSTİM Teknik Üniversitesi karşılıklı olarak tanıtıldı. Ofisin birimleri ve organizasyon yapısı hakkında bilgi veren TTO Müdürü Topal, OSTİM Teknoloji Transfer Ofisini; Fikri Sınai Mülkiyet Hakları, Üniversite Sanayi İş birliği, Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi, Ticarileşme ve İş Geliştirme olarak 4 modül içeren bir yapı olarak organize ettiklerini, bu birimlerin her birinin altında da uzman ve uzman yardımcısı şeklinde organizasyon şemaları oluşturduklarını belirtti. Her üniversitenin TTO organizasyonu yapısını kendi ekosistemine göre kurgulayarak özgün bir modelin ortaya konulması gerektiğini belirten Topal, bu çerçevede Ostim Teknik Üniversitesi de kendi orijinal modelini yapılandırdığını, endüstri ile iç içe olduklarından dolayı üniversite sanayi iş birliğinde daha hızlı ilerleyebildiklerini ifade etti.

ÜNİVERSİTE İHTİYAÇ

ÜZERİNE KURULDU

OSTİM Teknik Üniversitesi Proje Geliştirme Koordinatörü Hasgül, OSTİM’in başlangıçta küçük bir sanayi sitesi iken zaman içerisinde Organize Sanayi Bölgesi’ne dönüştüğünü, genişleyen bu ekosistemin daha da organize bir yapıya bürünerek OSTİM lokasyonuyla sınırlı olmayan 7 sektörel kümelenmenin oluştuğunu söyledi.  Çıkış noktalarının işletmelerin teknolojilerini artırmak olduğunu belirten Hasgül, OSTİM’in bir anlamda OSB kuluçkası rolünü üstlenerek hızlıca teknoloji transferi yapma yeteneğine kavuştuğunu, özellikle savunma sanayinde hızlı bir büyüme gerçekleştiğinin altını çizdi. Kurucu OSTİM Vakfı’nın öncelikle Teknopark ve Kümelenme yapısını oluşturduğunu daha sonra ise inovasyon ve teknolojiyi geliştirmek için beyaz yakalı mühendislerin yetişmesi amacıyla üniversitenin kurulduğunu söyledi.

Genelde üniversiteden sanayiye doğru olan üniversite sanayi iş birliği modelinin Ostim modelinde paradigmayı alışılmışın dışına çıkardığını belirten KSBÜ’den Öğr. Gör. Dr. Alper Efe, endüstri ekosistemindeki akademik ihtiyacın üniversiteyi meydana getirdiğini, diğer taraftan özellikle sağlık alanındaki projeler için KSBÜ gibi tematik bir üniversite ile iş birliği yapmanın ciddi bir potansiyel oluşturabileceğini ifade etti.

Medikal Küme Koordinatörü Bozdemir ise Teknopark ile TTO arasındaki görev dağılımının çok iyi olması gerektiğini, TTO’nun girişimcilik anlamında inkübasyon atölyesine döndüğünü, üst yönetimin proje dostu yaklaşımlarından dolayı süreçlerin daha iyi işlediğini belirtti.

KSBÜ Heyeti TTO Yönetim ofislerini, Proje Geliştirme ve Yönetim Ofislerini ziyaret etti. Proje Ofisi Koordinatörü Yurdum Hasgül mevcut durumda devam eden projeler hakkında kısa bilgi verdi. Üniversite Tasarım atölyeleri, 3D Printer ve Eklemeli İmalat Laboratuvarında akademisyenler danışmanlığında yapılan öğrenci projelerinin incelenmesinin ardından heyet OSTİM Teknopark ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından heyet üretim atölyeleri ve ön kuluçka merkezini incelendi.

KSBÜ Heyeti final ziyaretini OSTİM Medikal Sanayi Küme Koordinatörlüğüne yaptı. Medikal Küme Koordinatörü Nilsu Bozdemir, küme bünyesinde hali hazırda tıbbi cihaz üretimi yapan 96 firmanın bulunduğunu belirtti. Medikal sektörüne yönelik olarak ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak sektörün nabzını tuttuklarını belirten Bozdemir, bunların en önemlilerinin; MEDICA – Almanya, Arab health – Dubai, Expomed – Türkiye, FIME – A.B.D., MedLab Middle East olarak sıralanabileceğini, diğer taraftan “Tıbbi Cihaz” ve “Tıp Teknolojileri” sektörel sivil toplum kuruluşlarının da medikal sanayi ekosistemi içerisinde önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Cevap yazın

Your email address will not be published.

Kütahya'dan son Eğitim haberleri

YOL GÖSTERECEK’

Okul bazlı değerlendirme raporunun kendileri için yol gösterecek bir kılavuz niteliği taşıdığını ifade eden milli Eğitim

HEYECAN DOLU ZİYARET

Arçelik Mini Garage, Origami/Krigami İstasyonu, 3D Tasarım İstasyonu, Robotik Kodlama İstasyonu, Mobil Uygulama İstasyonu, Nesnelerin İnterneti