KÜTAHYA’NIN İKİZİ ÜRETİLİYOR

586

Kütahya’da başta kent merkezi olmak üzere özellikle şehrin önemli bölgeleri, kentsel dönüşüm alanları, millet bahçeleri, tarihi ve turistik alanları drone ile görüntülenerek 3 boyutlu modelleri ve ortofoto görüntüleri üretilecek. Üretilen veriler birçok çalışmada da kullanılacak

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nce 2016-2017 yıllarında Tüm Türkiye’yi kapsayan “Dijital Şehir İkizleri – 3 Boyutlu Model Oluşturma” çalışması başarılı bir şekilde tamamlanmıştı.

TÜM KÜTAHYA GÖRÜNTÜLENİYOR

2022 yılında Dijital Şehir İkizlerinin hem güncelleme çalışmalarının yapılması hem de şehirdeki değişimlerin ve gelişmelerin izlenmesi amacı ile ilk olarak Karaman ilinde başlatılan çalışmanın ardından 26-27 Ekim tarihlerinde Kütahya’da başta kent merkezi olmak üzere özellikle şehrin önemli bölgeleri, kentsel dönüşüm alanları, millet bahçeleri, tarihi ve turistik alanları drone ile görüntülenerek 3 boyutlu modelleri ve ortofoto görüntüleri üretilecek.

VERİLER BİRÇOK ÇALIŞMADA DA KULLANILACAK

Bu çalışma ile harita ve planlama çalışmalarında maliyet konusunda tasarruf sağlanarak mükerrer veri üretiminin de önüne geçilecektir. 3 boyutlu olarak üretilen veriler kadastro parselleri ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi ile entegre edilerek belediye kent bilgi sistemlerinde, planlama aşamalarında ve afet öncesi risk belirleme çalışmalarında kullanılabilecektir.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *