1 UZMAN PERSONEL ALINACAK

558

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 1 uzman personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR61 Bölgesinin (Antalya, Burdur ve Isparta illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 1 Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız https://www.ilan.gov.tr/ilan/1082045/kamu-akademik-personel-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-bati-akdeniz-kalkinma-ajansi-1-uzman-personel-alimi-yapacak
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *