MİLYONLARCA ÇOCUK HAKLARINDAN MAHRUM

377

Dünyada ve ülkemizde çocukların içinde bulunduğu durum hala sorunlarla dolu olduğuna vurgu yapan Kütahya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, çocukların dünyanın birçok yerinde savaşlarda kalkan olarak öne sürüldüğü, yeterli beslenme hakkından mahrum olduğunu belirtti.

Kütahya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle bir basın açıklamasında bulundu.

Her çocuğun bakım veren yetişkininden farklı bir birey olduğunu vurgu yapılan açıklamada çocukların, yetişkin bireylerin sahip olduğu tüm haklara sahip olduğu belirtildi.

SAVAŞ SUÇLARININ MAĞDURLARI

Dünyada ve ülkemizde çocukların içinde bulunduğu durum hala sorunlarla dolu olduğuna değinilen açıklamada “Dünyanın pek çok yerinde çocukların en temel hakkı olan yaşam hakkı ihlal edilmekte,  çocuklar işkence ve kötü muameleyle karşı karşıya kalmakta, kötü koşullarda alıkonulmakta ve kötü şartlarda yaşamak zorunda bırakılıp, hatta ölüm cezasına bile mahkum edilmektedir. Savaşlar ve silahlı çatışmalarda kendileri ve yakınları öldürülmekte, istismar ve işkence gibi korkunç savaş suçlarının mağduru olmaktadır.” Denildi.

MİLYONLARCA ÇOCUK YETERLİ BESLENME HAKKINDAN MAHRUM

Hala herhangi güvencesi olmaksızın işçi olarak emekleri sömürülen, tahsil hayatı elinden alınan, savaşlarda kalkan olarak öne sürülen çocukların olduğuna dikkat çekilen açıklamada “Günümüz koşullarında, milyonlarca çocuğun yeterli ve dengeli beslenme hakkından bile mahrum olduğunu söylemek mümkündür. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Haklarına ilişkin yasal düzenlemelere rağmen halen çocuğun üstün yararını  tam korunamamaktadır.” İfadelerine yer verildi.

POLİTİKALAR HAZIRLANMALI

Çocukların haklarını korumak ve fiziksel, cinsel, duygusal istismarını önlemek için yetişkinlerin birlikte hareket etmesi ve multidisipliner yaklaşım ile sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapılırken; Bunun için gerekli olan yol haritasını; aileler, ebeveynler, çocuklar, gençler, öğretmenler, eğitimciler, çocuk ve ergen ruh sağlığı çalışanları, hukukçular, resmi ve özel kurumlar, sivil toplum örgütleri, polis, jandarma… vb birlikte hazırlaması gerektiği belirtildi. Çocuğun yüksek yararını gözeten politikalar hazırlanmasının ve acilen uygulanmasının da elzem olduğu vurgulandı.

“Kütahya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu”  “Dünya Çocuk Hakları Günü” nün bütün çocuklar için güzelliklere ve hak ettikleri gibi çocukça bir yaşama vesile olmasını diledi.

FATMA SÜMER
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *