‘KADRO GELENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM’

135

PTT’ de görev yapan İHS’ li ve TRT’ de görev yapan ÖHT’ li personellerin kadroya alınması için Kütahya’dan toplanan 250 imzayı kargoya verdiklerini belirten Birlik Haber-Sen Kütahya İl Temsilcisi Nail Halden, “Arkadaşlarımız kadroya alınana kadar haklı mücadelemize çeşitli eylemlerimizle ve kararlılıkla devam edeceğiz.” Dedi

PTT’ de görev yapan İHS’ li ve TRT’ de görev yapan ÖHT’ li personellerin kadroya alınması için başlattıkları imza kampanyası ülke genelinde 100 Bin’i aştığını belirten Birlik Haber-Sen Kütahya İl Temsilcisi Nail Halden, “Kütahya’da toplanan 250 imzayı, kadro bekleyen arkadaşlar ile birlikte Türkiye Genelinde eş zamanlı olarak PTT Kargo ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderdiklerini açıkladı.  

KÜTAHYA’DAN 250 İMZA KARGOYA VERİLDİ

Memur-Sen ve Birlik Haber-Sen kamuda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personellerin kadroya alınması hususunda uzun zamandır mücadele ettiğine değinen Halden, “01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6. Dönem Toplu sözleşmenin 52. Maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.” Hükmünün eklenmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda 2022 yılı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen heyetleri arasında birçok toplantı yapılarak çalışanın talep ve beklentileri dile getirilmiş çalışmanın tüm sözleşmelileri kapsaması gerektiği her fırsatta ifade edilmiştir.” İfadelerini kullandı.

‘AYNI İŞ FARKLI ŞARTLAR’

Hizmet kolumuzda yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatında, yaklaşık 12 Bin İdari Hizmet sözleşmeli personel ve TRT’ de 4Bin Özel Hukuk Hükümlerine tabi Sözleşmeli personel bulunduğunu dile getiren Halden, “Aynı iş yerinde aynı işi yaptıkları halde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabii personel ile aralarında Temel ücretleri, İş güvenceleri, Sosyal Güvenlik hakları, Görevde yükselme ve unvan değişikliği şartları bakımından farklar bulunmakta bu durum iş barışını, kurumsal aidiyeti zedelemektedir. Bu minvalde ücret farklılıklarının giderilmesi, iş güvencesinin sağlanması başta olmak üzere aradaki farklılıkların ortadan kaldırılarak iş barışının tesis edilmesi için öncelikli talebimiz bu personellerinde PTT ve TRT’ de ki diğer personeller gibi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabii olarak çalışma hakkı elde edebilmeleri için gerekli düzenlenmenin yapılması gerekmektedir.”şeklinde konuştu.

Halden, “Bu arkadaşlarımız kadroya alınana kadar haklı mücadelemize çeşitli eylemlerimizle ve kararlılıkla devam edeceğiz.” Dedi.

TÜRK ASKERİNE SONSUZ DESTEK

İstanbul Taksim’de ve Gaziantep’te yapılan terör eylemlerini şiddetle kınayan Halden, şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar temenni etti ve bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerin yaptığı ve yapacağı her türlü operasyona sonuna kadar destek verdiklerini vurguladı.

FATMA SÜMER
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *