CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ 100 YILINDA HEP BİRLİKTE ZENGİNLEŞECEĞİZ

244

İkinci Yüzyıla Çağrı vizyonlarını 4 sütün üzerine inşa ettiklerini belirten CHP Kütahya İl Başkanı Dr Zeliha Aksaz Şahbaz, iktidarlarında kamu kaynaklarının kamu özel işbirliği projeleri altında adı altında yandaşa aktarılmayacağını belirtti. Aksaz Şahbaz, “Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılında toplumun tüm kesimleri ile hep birlikte zenginleşeceğiz.” Dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 3 Aralık 2022 cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Salonunda ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ vizyonun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından CHP Kütahya İl Başkanı Dr Zeliha Aksaz Şahbaz, basın açıklamasında bulundu.

Parti vizyonları ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazı ve çözüm yollarını kamuoyu ile paylaştıklarını ifade eden Aksaz Şahbaz, “Ülkemize kral değil kural gerek diyerek kuralları ve kurumları güçlü bir Türkiye’yi yeniden kuracağız. Ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak bu stratejimizi; Demokrasisi güçlü, kuralları, kurumları güçlü Türkiye, Üreterek zenginleşen rekabetçi Türkiye, Zenginliği adil paylaşan Türkiye, Temiz ve yeşil Türkiye,  olarak 4 sütün üzerine inşa ettik.” Dedi.

‘SİYASİ AHLAK YASASINI ÇIKARACAĞIZ’

Güçlü bir demokrasi ile güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem,  tarafsız cumhurbaşkanı,  tarafsız ve bağımsız yargı, liyakate göre atanmış bürokrasi ve sağlıklı bir denetim mekanizması ile iyi yönetilen demokratik bir devlet oluşturacaklarını belirten Aksaz Şahbaz, kamu ihale yasasını değiştirerek yolsuzlukların önüne geçeceklerini siyasi ahlak yasasını çıkaracaklarını belirtti.

Kamu kaynaklarının kamu özel işbirliği projeleri altında adı altında yandaşa aktarılmayacağını vurgulayan Aksaz Şahbaz, “ Kamunun parası kamuda kalacak, bağımsız kalması gereken kurumlar bağımsız kalacak.” Dedi.

Üreterek zenginleşen rekabetçi bir Türkiye için Strateji  ve Planlama Teşkilatını oluşturacaklarını belirten Aksaz Şahbaz, “Üniversite, özel sektör, kamu işbirliğini sağlayacağız.  Bilimsel ve özerk eğitim ve eğitimde dijitalleşme, veri altyapılarında yenileme  Ar-Ge ve yazılım teşvikleri, girişimciye yönelik finansal araçlar,  dijital ödeme sistemleri ile girişimcileri destekleyeceğiz.” Dedi.

‘CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ İLE MÜCADELE EDECEĞİZ’

Zenginliği adil paylaşan bir Türkiye için dolaylı vergiler yerine çok kazanın daha fazla  vergi ödediği adil bir vergi sistemi kuracaklarını belirten Aksaz Şahbaz, “Ülkemizde hiçbir çocuk yatağı aç girmeyecek,  güçlü bir sosyal devleti  inşa edeceğiz. Geliri olmayan aileleri aile destekleri sigortası kurumuyla sosyal yardımlarını tek çatı altında toplayacağız.   Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak, okullarda ücretsiz beslenme hakkını koyacağız.  Ülkemizde sendikalaşmanın ve örgütlü toplumun önünü açacağız. Cinsiyet eşitsizliği ile etkin bir şekilde mücadele edeceğiz, kadınlarımızın sosyal hayatta etkin bir şekilde yer almalarının güvence altına alacağız, İktidara geldiğimizde ilk iş olarak İstanbul sözleşmesini yeniden yürürlüğe sokacağız. Bölgesel yatırımlarla zenginliği ülkemize eşit dağıtacağız. “ dedi.

‘SANAYİNİN TAKİPÇİSİ DEĞİL ÜRETİCİSİ OLACAĞIZ’

Temiz ve yeşil bir Türkiye’nin inşası için yeşil mutabakat,  karbon emisyon vergisi, emisyon ticaret sistemi,  yeşil finansmana erişim ve sürdürülebilir üretim için gerekli mekanizmaları oluşturacaklarını dile getiren Aksaz Şahbaz, “Bütün bunları gerçekleştirirken bir kamucu yönetim anlayışını hayata geçireceğiz, her şeyin önüne kamu yararını koyacağız. Hızlı istihdam artışı ile ilk etapta 3,5 milyon kişiye istihdam yaratacağız, 5 yıl içinde 13 milyon 500 bin kişiyi sürdürülebilir iş eğitimi programlarına alacağız. Bu esnada piyasa aksaklıkları varsa onları gidereceğiz. Verimliliği, teknolojinin toplumda eşit erişimini ve yaygın kullanımını hedefleyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak cumhuriyetimizin ikinci 100 yılında 4. sanayi devriminin takipçisi, tüketicisi değil geliştiricisi ve üreticisi olacağız,  zenginleşeceğiz.” Şeklinde konuştu.

Ekonomik öncelikle ihtiyaçları gözeterek 2023 bütçesini yeniden yapacaklarını, şatafata ve israfa son vereceklerini dile getiren Aksaz Şahbaz, “Cumhurbaşkanlığı makamını ait olduğu yere Çankaya Köşkü’ne taşıyacağız.  Cumhuriyetimizin  ikinci 100 yılında ülkemizi kalkındıracağız, toplumun tüm kesimleri ile hep birlikte zenginleşeceğiz.” Dedi.

 FATMA SÜMER
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *