ENERJİ…

1829

Enerji (Fransızca énérgie, eski Yunanca enérgeia/ενέργεια) iş yapma gücü, kuvvet, güç, fizikî kuvvet, gücünü harcama isteği ve iktidarı, çalışkanlık, etkinlik anlamında… Enerji, bir sistemin iş yapma kapasitesi… Yola paralel bir F kuvveti cisme yol aldırabiliyorsa iş yapıyor demektir. Yapılan iş, kuvvet ile yolun çarpımına eşittir. İş ve enerji birbirine bağımlı…  Bilindik enerjiler: Kimyasal enerji (yemek, pil vb. maddelerdeki depolanmış enerji), ısı enerjisi (atomların hareketinin enerjisi), potansiyel enerji (bir maddenin durumuna göre sahip olduğu enerji -yokuştaki tekerlek, esnetilmiş lastik veya havada tutulan top gibi), kinetik enerji (bir maddenin bir yerden başka bir yere gitmek veya dönmek için ihtiyaç duyduğu enerji), mekanik enerji (potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamı), elektrik enerjisi (elektronların hareketlerinden kaynaklanan enerji), manyetik enerji (metallerin sahip olabildiği, atomların dizilimine bağlı çekme veya itme hareketine dönüşebilen enerji), nükleer enerji[1]  (atomların içlerinde sakladıkları enerji), ışık enerjisi (maddelerden yansıyıp görüntü oluşturan enerji), ses enerjisi (canlıların duyma organı tarafından algılanabilen enerji)… Bilinmeyen, henüz keşfedilmeyen enerjiler…

Hedefe yol kat ederken gerekli etkenleri bir araya getirip harekete geçirmek ve ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi elde etmek, sinerji… Sinerji (Fransızca synérgie, İngilizce synergy), birlikte, birlikte çalışma, güçlerini birleştirme anlamında… Sinerji, Yunanca érgon/έργον (emek, çalışma, iş, eser, sonuç) sözcüğünden syn (birlikte, beraber) önekiyle türetilmiş… Sinerji, biyolojide, doğa bilimlerinde ve sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılmakta… Enerji ve sinerji… Enerjiyi ve sinerjiyi öfke kontrolü ile etkili ve doğru iletişim ile diri tutabilmek ve enerji tasarrufu yapabilmek önemli… En ucuz enerji, tasarruf edilen enerji… Tasarruf, bir şeyi dilediğimiz biçimde kullanmanın yolu… Tasarruf, parayı ya da tüketilecek herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idareli harcama… Tasarruf, olağanüstü işler yapmanın, varlığa hükmetmenin, eşya ve canlılara çeşitli şekillerde tesir etmenin gücü/enerjisi… Tasarruf olmadan enerji, üretimde boşa kürek çekmek… Enerji olmadan tasarruf, tüketimde ölçüyü yok saymak, havanda su döğmek… Yaşadığımız her yerde fert fert,  Enerji Tasarrufu Haftasında (Ocak 2. hafta), enerjinin ve tasarrufun gerekliliğini ve önemini vurgulayan etkinlileri yaygınlaştıralım ve birbirimizi enerji tasarrufu konusunda uyaralım… Enerji ile alâkalı bilindik söylemlere kulak verelim: Enerji savurganlığı bütçemizi eritir. Üretimde süreklilik, enerjide tutumla olur. Yaya gidilecek yere otomobille gitmeyelim. Enerji daha güçlü atılımlar için birikimdir. Damlaya damlaya göl olur. Akan su geri gelmez. Enerjini boşa harcama. Geleceğe enerjin kalsın. Tutumlu olan muhtaç olmaz. Tasarruf edilen enerji üretilen enerjidir. Daha iyi bir yarın için, enerji tasarrufu… Mutlu yarınlar için enerjini boşa harcama. Aydınlık bir gelecek, tasarrufla gelecek. Hayat enerjiyse, gelecek tasarruftur. Geleceğini düşün, enerjine sahip çık. Enerji tasarrufunda yarın çok geç olabilir. Gereksiz yanan lambayı söndür, cebini güldür. Gereksiz harcanan enerji, kaybedilen emektir. Enerjide tasarruf, parada tasarruf, gelecekte güvence… Enerjiden tasarruf edin, dünyayı kurtarın! Enerjide tutum, milletçe yapacağımız kutsal görevdir. Daha yaşanabilir bir dünya için, enerjini boşa harcama. Üretimde devamlılık enerji tasarrufu ile sağlanır. Tasarruf yapmayı öğrenmeyen sıkıntı çekmeyi öğrenir. Üretimde süreklilik, enerjide tutumla olur. Enerji tasarrufu yaşamımızın bir alışkanlığı olmalıdır. Enerji tasarrufu çevrenin korunması demektir. Doğal kaynakları korumak için enerji tasarrufu yapın. Enerji tasarrufunun maliyeti yoktur, sadece kazandırır. Dünyaya bir iyilik yapın ve enerji tasarrufunda bulunun

Beyin-gönül fırtınası ile içimizdeki gizemli olumlu enerjilerimizi açığa çıkarma gayretinde olalım ve enerjilerimizi çevremize yayalım… Enerjilerimizi başkalarını suçlayarak, onları karalayarak, dedikodu yaparak ve kem konuşarak hebâ etmeyelim… Öfkelenerek gücümüzü, enerjimizi, cesaretimizi boşa çıkarmayalım… Ne kadar soğukkanlı olabilirsek, o kadar güçlü ve enerjik olabiliriz… İşimizi aşk ile yapalım ki emeğimiz enerjiye dönüşebilsin… Kin duygusundan kaynaklanan enerji ile hiçbir yere gidemeyeceğimizi bilelim; merhamet ve bağışlama enerjisinin hayatımızı müspet yönde değiştireceğini idrâk edelim… Lâzım olan enerjiyi elde edebilmek için tefekkür edelim…  Etrafımızdakileri yargılamak, suçlamak için enerjimizi gereksiz yere boşu boşuna harcamayalım… Enerjik ve canlı kalmayı ‘taş gibi olmayı’; sadece yediklerimizle, içtiklerimizle ilişkilendirme kolaycılığına başvurmayalım… Her şeyin ilacı, sevgi enerjisi… Sevgi olduğunda gerçek özgürlüğe ulaşabiliriz… Sevgiyle saygıyla doğru ve etkin iletişim kurduğumuzda sorunların üstesinden gelebiliriz… Sevgiyle yoğrulan sözlerin enerjisine hangi yürek ve beyin karşı durabilir?  Sevgi yüklü sözler enerji taşıyan vagonlar gibidir… Mutsuzluğun doğurduğu enerji girdabına kapılmayalım; olumsuz enerjinin etkisindeyken sanki amfetamin[2] almışçasına hareket edebiliriz… Bu, ‘kısa vadede mutluluk, lâkin sonrasında hüsran’ demek…  Hayat, var olabilmemizin enerjiye dönüşmüş hâli… Ölüm, hayat enerjisinin bitmesi demek… Fişin çekilmesi, enerjinin tükenmesi… “Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.” (Enbiyâ suresi 35. Ayet)…  

Bir işte emek sarf edip başarabilmenin yegâne yolu konsantrasyon/yoğunlaşma… Konsantrasyon, bezginlik duymadan fiziksel ve zihinsel enerjiyi tek bir noktaya sürekli uygulayabilme yeteneği… Problemler her daim olacak elbette. Önemli olan bunları çözebilme isteğimiz… Sorunları gözlerimizi kapatarak değil, üzerine giderek, üçüncü gözümüzle bakarak ve içimizdeki enerjiyi kullanarak çözebiliriz… “Sihir içinizde başlar. Kendi enerjinizi hissedin ve yeryüzü, taşlar, bitkiler, su, rüzgâr, ateş, renkler ve hayvanlarda var olan benzer enerjiyi tanıyın.” (Scott Cunningham)… Kendi gücümüze, kişisel egemenliğimize dayanarak ve ruh sağlığımızı koruyarak genç kalabilmeyi başarıp düşlerimizin gerçekleşmesini sağlayabiliriz… Bedenlerimizin farkına varalım… Farkı fark edebilmek, bize bağlı… Yaradılışımızın farkına varınca, kişisel gücümüzün farkında olunca, enerjimizi doğru ve etkin kullanınca, sorunlar; cevabı mâlum sorular olacaktır elbette… Meselâ, Washington’daki Eastern State Üniversitesi’nde Dr. Bruce Tainio, yaptığı araştırmada insan vücudunun megahertz (MHz) olarak ölçülebilecek biyolojik frekansa[3] sahip olduğunu; kadınlarda, erkeklerde, farklı ırklarda, fiziksel farklılıklarda, bütün genlerde, her insan vücudunun frekansının 62-72 MHz olduğunu bulmuş… Farkımız; kişiliklerimiz, tercihlerimiz, hayat tecrübelerimiz ve inandığımız değerler… Bir orkestradaki farklı enstrümanlar gibiyiz; hepimiz birbirimize muhtacız… İhtiyacımız olan, sürdürülebilir gelişme, yenilenme/inovasyon ve olumlu değişim… “Değişimin sırrı, tüm enerjinize odaklanmak, eskisine karşı savaşmayın, yeniyi inşa edin.” (Sokrates)… Enerjimizi harekete geçirmek, aksiyon demek… Aksiyon, hareket, eylem/fiil, iş, düşüncenin veya bir kuvvetin ortaya çıkması, kişinin iradesinin açığa çıkması… Aksiyon, ticarî manada, hisse senedi ve sermayenin belli bir kısmı… Aksiyon, tiyatro terimi olarak, oyuncunun sahneye çıktığında yapmış olduğu hareket ve oyunun temasını ortaya koyan olay, gelişim ve hikâye… Hülâsa, enerji fiilî duadır… Enerjik olmayı iki kelime ile dillendirelim: Hareket ve bereket…  Enerjimizi yitirmek ise, uyurgezer veya hayat süren leşler (ölü vücutlar) gibi olmakla eşdeğer durum… Başka bir deyişle, pili bitmek, aşırı yaşlanmak, gücü kuvveti kesilmek…

Enerjilerimizi heder etmeyelim… Toplum mühendisliği yaparak, ‘gelecek’ deyip ‘gelmeyecek’ olanlarla, derde devâ olmayacak olanlarla, ‘uyuşturucu’ deyip zihinleri uyuşturmaya çalışanlarla, çıkarlarına göre hareket edip fırıldak gibi dönenlerle enerjimizi boşa harcamayalım… Enerjilerimizi hayırda, iyilikte, adalette, kalkınmada, millî harekette, hakça bölüşmede, merhamette, sevgide, saygıda, nezakette, zarafette ve güzelliklerde iyi, doğru ve etkin kullanalım… Selam, sevgi ve saygılarımla.

[1] https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-nukleer-enerji

[2] amfetamin: Alfa-metil-fenetilamin, narkolepsi ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu dâhil çeşitli bozuklukların tedavisinde, kilo kontrolünde, iştah azaltıcı olarak kullanılan sentetik bir uyarıcı.

[3] frekans: Akımın bir saniyede yön değiştirme hızı. Frekans, uluslararası bir ölçü birimi olan hertz (Hz) cinsinden ölçülür; 1 hertz saniyede 1 döngüye eşit.

Zafer NEFER, 06.01.2023 09.01, Aydın
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *