SAYGISIZLIĞA SESSİZ KALMAYACAĞIZ

305

Milli Türk Talebe Birliği, İslâm’a yönelik hakaret ve saygısızlık içeren birçok söylemde ve eylemde bulunulan İsveç’in son olarak Kuran’ı Keri’in yakılmasını ağır sözlerle kınadı. Bu hadisenin İslâm alemini derinden üzdüğünü ve öfkelendirdiğini belirten Milli Türk Talebe Birliği asla sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

106 yıllık tarihi boyunca çeşitli konularda kamuoyu oluşturan ve Türkiye’nin en önde gelen gençlik kuruluşu olduğunu savunan Milli Türk Talebe Birliği, tarihi boyunca İslâm aleminin ve toplumumuzun her türlü değerine sahip çıktığının atını çizdi. Bu değerlere yapılan veya yapılmak istenen her saldırıya da yeri geldiğinde filen, yeri geldiğinde en sert sözlerle karşı çıktığını ifade eden Milli Türk Talebe Birliği dün olduğu gibi bugün de İsveç’te yaşanan bu ahlaksızlığa, bu saygısızlığa sessiz kalmayacaklarını belirtti.

BU CESARETİ NEREDEN

BULDUKLARINI ANLAMIYORUZ

Milli Türk Talebe Birliği İsveç’in başkenti Stockholm’deki Türkiye büyükelçiliği yakınlarında Kuranı Kerim yakılmasının sert sözlerle eleştirerek alçakça ve küstahça olaylara müsamaha gösterme ve destekleme cesaretini nereden bulduklarını anlamadıklarını belirtti. Milli Türk Talebe Birliği yaptığu açıklamada şu cümlelere yer verdi: Yüce dinimiz İslâm, 14 asır evvel tüm insanlığa gönderilmiş ve başkaca tüm inançları batıl kılmış yegâne hak dindir. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim ise dinimizin en asli kaynağı ve tüm insanlığın rehberidir. Rabb’imizin kelâmını, emir ve yasaklarını bizlere bildiren, tüm insanlığa öğütler barındıran Kur’an-ı Kerim; asırlar boyunca tek bir harfi dahi değişmeden korunarak varolmuş ve varolmaya devam edecek tek kutsal kitaptır. Yüce Rabb’imiz, Kur’an-ı Kerim’de “Şüphesiz bu, korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur’an’dır; ona tertemiz olanlardan başkası el süremez. O, âlemlerin Rabb’inden indirilmiştir.” demek suretiyle kutsal kitabımızın korunduğunu ve korunmaya devam edeceğini bizlere bildirmiştir.İslâm alemi, Allah’a kulluk ederken İslam dininin bünyesindeki her kutsal değeri korumakla da mükelleftir. İmanın şartı olarak kutsal kitabımıza iman etmiş olan biz Müslümanların en önemli vazifelerinden biri de Rabb’imizin kelâmı olan mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’i her türlü müdahaleden, her türlü saygısızca söylem, davranış ve muameleden korumaktır. Mukaddesatimiza el uzatan, dil uzatan odaklar kim olursa ne olursa olsun, müsamaha gösterilmemelidir.

İSVEÇ’İN BUNA İZİN VERMESİ

KABUL EDİLEMEZ

Milli Türk Talebe Birliği yıllardır hem ülkemize hem de dinimiz İslâm’a yönelik hakaret ve saygısızlık içeren birçok söylemde ve eylemde bulunulan İsveç’te, yaşanan hâdise, tüm İslâm alemini derinden üzdüğünü ve öfkelendirdiğini dile getirdi. Milli Türk Talebe Birliği bu hadiseye sessiz kalınamayacağını vurgulayarak kutsal kitabımızın Türk büyükelçiliği önünde yakılarak gerçekleştirilmek istenen eylem için İsveç devletinin ve kolluk kuvvetlerinin izin vermesi kabul edilemeyeceğini ifade etti.İsveç’te yıllardır bu ve benzeri İslam düşmanlığı ve hakaret içeren, terör örgütlerinin propagandasını söyleyen Milli Türk Talebe Birliği  İsveç devleti’nin tüm bu hadiseleri ya desteklediğini ya da sessiz kaldığını ifade etti. Milli Türk Talebe Birliği yaptığı açıklamaya şu sözlerle son verdi: Daha düne kadar menfaatleri uğruna devletimizden çeşitli konularda destek talebinde bulunan söz konusu ülkenin böyle alçakça ve küstahça olaylara müsamaha gösterecek ve destekleyecek cesareti nereden bulduğunu anlamak da mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her ne kadar uzlaşmacı ve barışçı bir devlet olsa da kutsal değerlerine, kırmızı çizgilerine asla halel getirmeyip gerektiğinde hem devlet nezdinde hem de kamuoyuyla her türlü tavrı almaya muktedir bir devlettir.Milli Türk Talebe Birliği olarak, milyarlarca insanın iman ettiği dinimiz olan İslâmın kutsal kitabına, Yüce Rabb’imizin kelamına yönelik gerçekleştirilmek istenen bu alçakça muameleyi en sert şekilde kınıyoruz. İsveçli yetkilileri, bu ahlaksız, saygısız ve alçak muameleyi bir an önce durdurmaya davet ediyoruz. Dinimiz İslâm’a ve istisnasız bütün kutsal değerlerimize yapılacak her saldırıya da en sert şekilde karşı duracağımızı bildiriyoruz.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *