‘TÜRKİYE’Yİ ORTA GELİR TUZAĞINDAN KURTARACAK’

460

Altı siyasi partinin hazırladığı Ortak Mutabakat Metninin ayrıntılarını paylaşan Serdar Seven, Türkiye’nin ‘’Yüksek Gelirli Ülkeler” arasında sağlam ve kalıcı bir konuma geleceğinin altını çizdi. Seven, Mutabakat Metninin kapsayıcı kalkınma stratejisiyle hazırlandığını aktararak “Türkiye’yi orta gelir tuzağından kurtaracak” dedi.

Gelecek Partisi İl Başkanı Serdar Seven ve yönetim kurulu üyeleri, Ortak Mutabakat Metni ile ilgili bilgiler vermek üzere Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldiler.

KÖTÜ GİDİŞATA ‘DUR’ DİYECEK

Aylardır büyük bir titizlikle hazırlanan Mutabakat Metni 6 liderin de katılımıyla yapılan bir toplantı ile imza altına alındığını ve tüm Türkiye ile paylaşıldığını ifade eden Seven “Ülkemizin kötü gidişatına ‘ Dur’ diyecek” dedi.

Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinin en derin yönetim ve ekonomik krizlerinden birini yaşandığını aktaran Seven, toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar her geçen gün artmakta olduğunu savundu. Yaşanan krizin en temel sebebini ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ ile keyfi ve kural tanımaz yönetim anlayışı olduğunu belirten Seven, mevcut sistem Devlet için bir beka sorununa dönüştüğünü ifade etti.

Seven, milleti en geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti olduklarını belirterek “Birlik içinde bu krizi aşmak, derin sorunlarımızı demokratik hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerek, çoğulculuk ve katılımcılık temelinde çözmek hedefiyle bir araya geldik” dedi. Temel hedeflerinin, Türkiye’yi herkesin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdüğü ve sosyal refah standartlarına ulaştığı bir ülke haline getirmek olduğunun altını çizen Seven “kadınların, çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların geleceğe umutla baktığı, toplumsal barış ve huzurun tesis edildiği mutlu bir ülke haline getirmektir. Bu inanç ve kararlılıkla hazırladığımız Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni, Temel İlkeler ve Hedefler mutabakatını, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisini, Kurumsal Reformlar Raporunu ve Seçim Güvenliği Raporunu 2022 yılı içinde kamuoyu ile paylaştık” şeklinde konuştu.

ORTAK ADAYIN ANA OMURGASI OLACAK

Seven, Ortak Politikalar Mutabakat Metninde yer alan somut hedef, politika ve projeler millete karşı ortak taahhüt olduğunu vurgulayarak “Bugün ülkemizin önemli temel politika alanlarında milletimizin menfaatleri doğrultusunda belirlediğimiz hedef, politika ve projeleri içeren Ortak Politikalar Mutabakat Metnimizi kamuoyuna açıklıyoruz” ifadeleri kullandı. Seven, Ortak Politikalar Mutabakat Metnimiz altı siyasi parti olarak destekleyeceğimiz Ortak Cumhurbaşkanı Adayının Seçim Beyannamesinin ve seçimlerden sonra uygulanacak Hükümet Programının ana omurgasını oluşturacağını söyledi. Seven, Ortak Politikalar Metin’de yer alan somut adımlarla, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etmeyi amaçladıklarını vurguladı. Kamu yönetimini liyakat, hukuka uygunluk ve şeffaflık ilkelerine göre vatandaş odaklı bir biçimde yapılandırma hedeflerini kaydeden Seven, yeşil dönüşümü ve dijital devrimi merkezine alan yeni bir sürdürülebilir, kapsayıcı kalkınma stratejisiyle Türkiye’nin orta gelir tuzağından kurtarılacağını dile getirdi.

‘FIRSAT EŞİTLİĞİ GARANTİ ALTINA ALINACAK’

‘’Yüksek Gelirli Ülkeler” arasında sağlam ve kalıcı bir konuma getireceklerinin altını çizen Seven cinsiyet, etnik köken, din, dil, yerleşim yeri, sağlık durumu, sosyo-ekonomik koşulları ayırt etmeden, fırsat eşitliğini garanti altına alan kapsayıcı bir eğitim sistemi kurmayı taahhüt etti.  Seven “Gelecek nesillerin ekosistem hakkını anayasal güvence altına almayı; aşırı yoksulluğu sıfırlamayı, hiçbir vatandaşımızı geride bırakmamayı ve ülkemizi güvenilir, güçlü ve etkili bir uluslararası oyuncu konumuna getirmeyi taahhüt ediyoruz” dedi. Seven, 9 ana başlık altındaki projeleri anlatarak sözlerine şöyle son verdi: “Ortak Politikalar Mutabakat Metnimiz, birinci olarak hukuk, adalet yargı kapsamaktadır. İkinci olarak kamu yönetimi, üç yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim, ekonomi, finans ve istihdam, beş bilim, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm, sektörel politikalar, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar ve dış politika, savunma, güvenlik ve göç olmak üzere 9 ana başlık altındaki 75 alt başlıkta 2300’den fazla somut hedef, politika ve projeleri ortaya koymaktadır.”
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *