4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

301

Dokuz Eylül Üniversitesi 4/B sözleşmeli 147 personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız https://www.ilan.gov.tr/ilan/1136033/kamu-akademik-personel-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-dokuz-eylul-universitesi-4-b-sozlesmeli-147-personel-alim-ilani
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *