‘AYLIK HESAPLAMA YÖNTEMİ DEĞİŞMELİ’

749

Emekli aylıklarında dönemsel farklılıklar ortaya çıkaran düzenlemelerin değişmesi gerektiği konusunda hükümete ve yönetmeye talip olan bütün siyasi partilere çağrıda bulunan Türkiye Emekliler Derneği, aylık hesaplama yöntemi değişmediği sürece, aylıkların yetersiz kalacağına dikkat çekti

SOSYAL GÜVENLİK EŞİTLİĞİNİN KORUNSUN

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) bir basın açıklamasında bulunarak Sosyal Güvenlik Eşitliğinin korunmasına dikkat çekti. Sosyal Güvenlik sisteminin kurulduğundan bu yana geçmiş iktidarların yaptığı düzenlemelere bakıldığında kendi içinde tutarlı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Emeklilik sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı statüsü adlarında her biri ayrı ayrı Emekli aylıkları hesaplamasında norm ve standart birliği uygulamamaktadır. Emekli aylıkları hesaplamasında tek yöntem uygulanmalıdır.” Denildi.

Sosyal Güvenlik mevzuatında birlik sağlanamadığından, farklı emekli aylıklarının ödendiğine değinilirken son yıllarda emekli olanların aylıklarındaki düşük maaş bağlanması sistemin en önemli noktası olduğunu belirtildi. Farklı kanunların uygulanması sebebiyle aynı çatı altında bile emekli aylıklarında dönemsel farklılıklar ortaya çıktığı vurgulandı.

GEÇİM ŞARTLARI ZORLAŞACAK

2000’li yıllarda emekli olanların maaşlarının karma sisteme göre hesaplandığı ve çalıştıkça aylıklarda kayıplar yaşandığı ifade edilirken Türkiye Emekliler Derneği yürürlükteki sistemin sürdürülür olmadığını vurguladı. Aylık hesaplama yöntemi değişmediği sürece, aylıkların yetersiz kalacağı ve geçim şartlarının zorlaşacağı ifade edildi.

Hükümete ve yönetmeye talip olan bütün siyasi  partilere  çağrıda bulunulan açıklamada; “Sosyal Güvenlik  yasalarımız  yeniden  ele  alınmalı ve tek bir sistem üzerinden emekli aylıkları hesaplanmalıdır. En az aylık ödemesi geçici çözüm olup kendi içinde aksaklıkları vardır. Çok günü olan ve yüksek prim ödemiş olanlarla makas kapanmakta olup bütün emekliler taban maaş almak durumunda kalacaklardır. Emekli aylıklarının alım gücünün gittikçe azalması karşısında genel bir iyileştirmeye ihtiyaç vardır. Alt sınırdaki maaşların iyileştirilmesi, yüksek prim ödeyenlerin haklı itirazlarına sebep olmaktadır. Emeklilerimiz derneğimizi arayarak bu durumun düzeltilmesini istemektedirler. Yüksek prim ödedikleri halde karşılığını alamadıklarını belirtmektedirler.”

EMEKLİYE İYİLEŞTİRME ŞART

“Emeklilerimizin bu sorunlarına çare olunmadığı takdirde hükümet edenlere kırgınlık ve küskünlüğün arttığı görülmektedir. Seçim süreci içindeyiz. Ülkeyi yönetenlerin ve yönetmeye talip olanların ekonomik ve sosyal konulara yeteri kadar kapsayıcı vaatlerde bulunmadıklarını görüyoruz. 15 Milyon emeklinin geçim sıkıntısı yaşadığı bu dönemde emekli aylıklarında intibak ve genel bir iyileştirme yapılmalıdır.

 4447 ve 5510 Sayılı Kanunlar eşitliği öngörmemekte olup hak kayıpları yaşanmakta ve emekli aylıkları giderek küçülmektedir. Sosyal Güvenlik sistemi, baştan sona yeniden düzeltilmelidir. Bu yapılmadığı sürece, sistem dışı emekli aylıklarına yapılan artışlar, eşitliği de giderek bozacaktır. Prim kazançlarına, prim ödeme gün sayılarına göre aylıkların hesaplanması ve hakkaniyetli bir çözümün getirilmesi, sosyal barış için  gereklidir.” Denildi.

ŞEYMA DÖNMEZ DEMİRDAŞ
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *