SON DAKİKA
Rıdvan Cebecioğgu
Rıdvan Cebecioğgu
» Diğer Yazıları
Takip Et!
30 Nisan 2020

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Facebook'ta Paylaş
Twitter
B R K
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

RESMİ İLANLAR - 30 Nisan 2020 2:12

İLAN
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Konusu: Kiralama İhalesi
1. Mülkiyetleri/tasarrufları Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.
2. Kira Süreleri: üç (3) yıldır.
3. İhale sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir.
Kira Ödemeleri: Üçer aylık dönemler halinde 3 aylık dönemin başlangıcındaki (15 Ocak, 15 Nisan, 15 Temmuz, 15 Ekim) ayın 15’inci gününe kadar ödenecektir.
İhale Tarihi/Günü/Saati : 05 Mayıs 2020 / Salı / Tablodaki belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

MUHTELİF TAŞINMAZLAR
S.N. Taşınmaz Mevkii Aylık Geçici Özel İhale
Muhammen Teminat Geçici Saati
Bedel (KDV Hariç) Teminat
(TL)
1 Alipaşa Mahallesi 48 ada 4 parsel 1’inci Kat 6.000,00 6.480,00 18.000,00 14.00
(1-2-3-4-5-6 Bağımsız Bölüm) (307,10m2)
2 Alipaşa Mahallesi 48 ada 4 parsel 2’inci Kat 5.750,00 6.210,00 17.250,00 14.02
(7-8-9-10-11-12-13-14 Bağ. Böl.) (422,29 m2)
3 Alipaşa Mahallesi 48 ada 4 parsel 3’üncü Kat 5.500,00 5.940,00 16.500,00 14.04
(15-16-17-18-19-20-21-22 Bağ. Böl.)(422,29 m2)
4 Alipaşa Mahallesi 48 ada 4 parsel 4’üncü Kat 5.250,00 5.670,00 15.750,00 14.06
(23-24-25-26-27-28-29-30 Bağ. Böl.)(422,29 m2)
5 Alipaşa Mahallesi 48 ada 4 parsel 5’inci Kat 5.000,00 5.400,00 15.000,00 14.08
(31-32-33-34-35-36-37-38 Bağ. Böl.)(446,56 m2)
6 Alipaşa Mahallesi 48 ada 4 parsel 6’ıncı Kat 4.750,00 5.130,00 14.250,00 14.10
(39-40-41-42-43-44-45-46 Bağ. Böl.)(450,96 m2)
7 Alipaşa Mahallesi 48 ada 4 parsel 7’inci Kat 4.500,00 4.860,00 13.500,00 14.12
(47-48-48-49-50-51-52-53-54 Bağ.Böl.)(408,06 m2)
8 Alipaşa Mahallesi 48 ada 4 parsel 8’inci Kat 4.500,00 4.860,00 13.500,00 14.14
(55-56-57-58-59 Bağ.Böl.)(408,06 m2)
9 Otobüs Terminali No:77 Takı ve Mücevherat 2.500,00 2.700,00 7.500,00 14.16
(23,30 m2)
10 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisleri 160,00 175,00 480,00 14.18
D-157 Blok 1. Kat 1 Nolu Daire
11 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisleri 160,00 175,00 480,00 14.20
D-157 Blok 1. Kat 2 Nolu Daire
12 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisleri 160,00 175,00 480,00 14.22
D-158 Blok 1. Kat 1 Nolu Daire
13 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 14.24
D-158 Blok 1. Kat 2 Nolu Daire
14 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 14.26
D-158 Blok 2. Kat 3 Nolu Daire
15 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 14.28
D-158 Blok 2. Kat 4 Nolu Daire
16 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 14.30
D-158 Blok 3. Kat 5 Nolu Daire
17 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 14.32
D-158 Blok 3. Kat 6 Nolu Daire
18 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 14.34
D-158 Blok 4. Kat 7 Nolu Daire
19 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 14.36
D-158 Blok 4. Kat 8 Nolu Daire
20 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 14.38
D-160 Blok 1. Kat 1 Nolu Daire
21 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 14.40 D-160 Blok 2. Kat 2 Nolu Daire
22 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 14.42
D-160 Blok 2. Kat 3 Nolu Daire
23 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 14.44
D-160 Blok 2. Kat 4 Nolu Daire
24 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 14.46
D-160 Blok 3. Kat 5 Nolu Daire
25 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 14.48
D-160 Blok 3. Kat 6 Nolu Daire
26 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 14.50
D-160 Blok 4. Kat 7 Nolu Daire
27 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 14.52
D-160 Blok 4. Kat 8 Nolu Daire
28 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 14.54
D-162 Blok 1. Kat 1 Nolu Daire
29 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 14.56
D-162 Blok 1. Kat 2 Nolu Daire
30 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 14.58
D-162 Blok 2. Kat 3 Nolu Daire
31 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 15.00
D-162 Blok 2. Kat 4 Nolu Daire
32 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 15.02
D-162 Blok 3. Kat 5 Nolu Daire
33 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 15.04
D-162 Blok 3. Kat 6 Nolu Daire
34 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 15.06
D-162 Blok 4. Kat 7 Nolu Daire
35 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 15.08
D-162 Blok 4. Kat 8 Nolu Daire
36 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 15.10
D-163 Blok 4. Kat 7 Nolu Daire
37 30 Ağustos Mah.Belediye Sosyal Tesisler 160,00 175,00 480,00 15.12
D-163 Blok 4. Kat 8 Nolu Daire

4. İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):
Gerçek kişiler için;
a. Nüfus cüzdan fotokopisi,
b. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,
c. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
d. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
e. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
f. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri

Tüzel kişiler için;
a. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,
b. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,
c. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
d. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
e. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
f. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
g. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
h. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.
Ø İhaleye katılacaklar, istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü saat 12.30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimine (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.

 

Rss

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı.

İlginizi çekebilecek diğer haberler

KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN(Milli Emlak Müdürlüğü)1- Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 51/g maddelerine göre Açık ...
İLANT.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  Konusu: Satış İhalesi Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen;Listede 1 ve 2 numaralı taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği ...
İLANKÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULSıra No Dosya No İli İlçesi Mahalle Cadde/Sok./Mevkii Kapı No Cinsi Kullanım Amacı Ada Parsel Alanı (m2) Muhammen Bedel (TL)Geçici Teminat İhale Günü İhale SaatiAylık Yıllık1 431010059000 Kütahya Merkez Balıklı Balıklı 87 Dükkan Dükkan 92 13 5,76 30,00 TL17,00 TL 17.06.2020 09:202 436060005000 Kütahya Merkez Yunus Emre Alsancak zemin Mesken Konut 1232 1 80,40 400,00 TL216,00 TL 17.06.2020 09:403 431010037010 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 111 Dükkan Dükkan 137 3 43,13 400,00 TL216,00 TL 17.06.2020 10:004 431010037016 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 117 Depo Depo 137 3 27,94 200,00 TL108,00 TL 17.06.2020 10:205 431010037013 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 123 Depo Depo 137 3 30,75 200,00 ...
İLANT.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Konusu: Kiralama İhalesiMülkiyetleri/tasarrufları Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık ...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIRTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYABÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMPÜSÜNDE BAKIM ONARIM İŞLERİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ...
İHALELER
Site içi arama
booked.net

AD Tasarım Mustafa Gökdere Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.