SON DAKİKA
Rıdvan Cebecioğgu
Rıdvan Cebecioğgu
» Diğer Yazıları
Takip Et!
24 Haziran 2020

KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Facebook'ta Paylaş
Twitter
B R K
KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

RESMİ İLANLAR - 24 Haziran 2020 12:55

KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Milli Emlak Müdürlüğü)
1-Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 51/g maddelerine göre Açık Teklif Usulü ve Pazarlık Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satış, kiralama ve irtifak hakkı ihaleleri yapılacaktır.
2-İhaleye katılabilmek için istekliler, kanuni ikametgah belgesini, nüfus cüzdanı örneğini, geçici teminat makbuzunu (Özel Hukuk Tüzel kişilerinin ise İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi yine gerçek kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin de temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ) ihale saatine kadar Komisyona vereceklerdir. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3-Taşınır malların satışında ihale bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ile diğer vergiler, harçlar ve yasal yükümlülükler tahsil edilecektir.
4-Hazine taşınmazları üzerinde projeye dayalı organize hayvancılık faaliyeti kapsamında kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi için; yapılacak yatırımın küçükbaş hayvancılıkta bin adet, büyükbaş hayvancılıkta ikiyüz adet, kanatlı hayvancılıkta; yumurta tavukçuluğunda seksenbin, etlik piliç yetiştiriciliğinde ise yirmibeşbin adet hayvan kapasitesinden az olmaması ve proje bütünlüğü içerisinde, entegre tesislerin kurulacağı alan ile bitişik ve bütünlük sağlayan alanlarda yem bitkisi yetiştiriciliği de yapılacak ise, verilecek arazi miktarının küçükbaş hayvan başına yediyüz metrekare, büyükbaş hayvan başına üçbinbeşyüz metrekare, kanatlı hayvan başına ek tesisler dahil yumurta tavukçuluğunda 0,2 metrekare, et tavukçuluğunda ise 0,1 metrekareden fazla olmaması gerekir.
5-İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
6-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE YAPILACAK OLAN BİNA ENKAZI YIKIM İŞİ
Sıra NoTaşınmaz NoİlçesiMahalle / KöyMevkii / Cd /Sk.Pafta NoAda NoParsel NoYüzölçümü (m2)Hazine HissesiCinsiİşin NeviTahmini BedeliGeçici TeminatEk Teminatİhale
Tarihi/Saati
143010100201MerkezGaybiefendi Mah.3718865.038,00TamKepiç ev ve tarla5 katlı, 20 daireli eski lojmanların enkazından çıkacak olan hurda karşılığı yıkım işi25.000,005.000,0020.000,0006.07.2020
11:30
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra NoTaşınmaz NoMahalle / KöyMevkii / Cd /Sk.Pafta NoAda NoParsel NoYüzölçümü (m2)Hazine HissesiCinsiİmar
Durumu
Tahmini BedeliGeçici Teminatİhalenin
TarihiSaati
143010103452Göynükören KöyüGüdükardıçJ24A16A31181556.950,00TamHam Toprakİmarsız211.176,0042.235,2006.07.202014:00
243010111938Yumaklı KöyüKarşıJ24-b-06-c-1-c10142510.152,11TamHam Toprakİmarsız51.000,0010.200,0006.07.202014:10
343010109992Seydi KöyüKöy İçiI24-d-23-b-410110725.705,41TamHam Toprakİmarsız85.750,0017.150,0006.07.202014:20
443010105836Sekiören KöyüTaşlıca ÖzJ23B02A21065813.383,03TamHam Toprakİmarsız535.355,00107.064,4006.07.202014:30
543010120830Bosna-i Cedit MahallesiŞosa Altı17406.941,12TamArsaSanayi Alanı5.552.896,001.110.579,2006.07.202014:40
643010120831Bosna-i Cedit MahallesiŞosa Altı17411.041,92TamArsaSanayi Alanı833.536,00166.707,2006.07.202014:50
743010104932Yoncalı MahallesiEcecik50KIV1123547,0054/547ArsaAyrık nizam 2 kat yapı adasında20.250,004.050,0006.07.202015:00
843010104936Yoncalı MahallesiEcecik50KIV1129287,0043/287ArsaAyrık nizam 2 kat yapı adasında16.125,003.225,0006.07.202015:10
943010105156Yoncalı Mahallesi50KIc2209153,0081/153ArsaBitişik nizam 2 kat yapı adasında30.500,006.100,0006.07.202015:20
1043010105243Yoncalı Mahallesi50KId23622315,0053/315ArsaBitişik nizam 2 kat yapı adasında20.000,004.000,0006.07.202015:30
1143010110072Şair Şeyhi Dumlupınar MahallesiJ-23-B-04-C-11265593,00338/593Arsa5 m ön bahçeli, 3 m yan bahçeli ayrık nizam 3 kat101.400,0020.280,0006.07.202015:40
1243010118729Şair Şeyhi Dumlupınar MahallesiKarayerj-23-b-04-c-1-c42891615,8525304/61585Arsa5-10 m ön bahçeli 3 m yan bahçeli ayrık nizam 2 kat76.000,0015.200,0006.07.202015:50
1343010114373Şair Şeyhi Dumlupınar MahallesiJ23-B-04-C-112513.145,00TamArsa5 m ön bahçeli, 3 m yan bahçeli ayrık nizam 3 kat
[kısmen (UA) kısmende (ÖA-3)]
943.500,00188.700,0006.07.202016:00
1443010111468Sabuncupınar KöyüMadanoğluI24-d-19-c-4-c119745.581,03TamHam Toprakİmarsız98.500,0019.700,0007.07.202009:30
1543010108809Muhatboğazı KöyüKöklükJ24A19B210153999,58TamTarlaİmarsız27.500,005.500,0007.07.202009:40
1643010109227Yeşilbayır KöyüNoda YerleriJ24-c-08-b-4102495.918,81TamHam Toprakİmarsız30.000,006.000,0007.07.202009:50
1743010106951Teşvikiye KöyüKöycivarıJ24-b-22-a-2-d10115214.856,02TamHam Toprakİmarsız193.129,0038.625,8007.07.202010:00
1843010102768Çifteoluklar KöyüKöyiçiJ24a23d1b1018709,29TamHam Toprakİmarsız7.100,001.420,0007.07.202010:10
1943010111230Soğukçeşme KöyüDeğirmen DeresiI24-d-17-a-1154799849,92TamHam ToprakAyrık Nizam 2 Kat Yapı Adasında191.250,0038.250,0007.07.202010:20
2043010108066Haymana KöyüOvacık YoluJ24-c-02-b-3-d1013083.714,21TamHam Toprakİmarsız32.000,006.400,0007.07.202010:30
2143010109066Dedik köyüOrtaçaykıranıI23-d-25-b-1126183.375,68TamHam Toprakİmarsız20.300,004.060,0007.07.202010:40
2243010118682Parmakören MahallesiJ23-b-04-b-4-b41785735,0222086/36751ArsaTicaret Alanı (Önlemli Alan-5.1)88.500,0017.700,0007.07.202010:50
2343010118538Parmakören MahallesiJ23-b-04-b-3-d403051.446,46TamArsaAyrık Nizam, 4 kat yapı adası (Uygun Alan-2)274.828,0054.965,6007.07.202011:00
2443010103635Karacaören KöyüDoğalaryolu04-a1263528.000,006/7Ham Toprakİmarsız90.000,0018.000,0007.07.202011:10
2543010103610Karacaören KöyüKarıncalık05-a1232158.100,00TamHam Toprakİmarsız24.300,004.860,0007.07.202011:20
2643010103647Karacaören KöyüDoğalaryolu04-a1272142.801,00TamHam Toprakİmarsız10.550,002.110,0007.07.202011:30
2743010108966Ahiler KöyüYeniçeşmeardıJ24-a-25-a-312417321,95TamHam Toprakİmarsız1.200,00240,0007.07.202011:40
2843010109002Ahiler KöyüKapan aşırdıJ24-a-25-d-41461149.985,13TamHam Toprakİmarsız35.000,007.000,0007.07.202011:50
2943010109019Ahiler KöyüKapan aşırdıJ24-a-25-d-4146904.162,22TamHam Toprakİmarsız14.600,002.920,0007.07.202012:00
3043010109038Ahiler KöyüBozözJ24-a-25-b-110214.883,67TamHam Toprakİmarsız39.100,007.820,0007.07.202014:00
3143010103845Koçak KöyüÇatal ErikJ24A21b11012405.581,58TamHam Toprakİmarsız27.910,005.582,0007.07.202014:10
3243010113702Sırören KöyüKozluca PınarıI23-c-15-a-2101577814,14TamTarlaİmarsız6.200,001.240,0007.07.202014:20
3343010116162Yaylababa Köyüj23-b-18-b-4-d2733123,23TamArsaİmarsız3.100,00620,0007.07.202014:30
3443010116454Yaylababa Köyüj23-b-18-b-4-d2732117,76TamArsaİmarsız3.000,00600,0007.07.202014:40
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra NoTaşınmaz NoMahalle / KöyMevkii / Cd /Sk.Pafta NoAda NoParsel NoYüzölçümü (m2)Hazine HissesiCinsiKiralanacak AlanKiralama AmacıTahmini Bedeli (İlk Yıl)Geçici Teminatİhalenin
TarihiSaati
143010112709Eskiyüreğil KöyüBozan KırıI23-c-13-b-11232382.838,10TamTarla2.838,103 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı400,0080,0007.07.202014:50
243010118848Doğalar KöyüGedikJ24D08B1105168025.736,41TamTarla25.736,413 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı9.655,001.931,0007.07.202015:00
Rss

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı.

İlginizi çekebilecek diğer haberler

ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜMLERİ İHTİYACI 8 GRUP LABORATUVAR CİHAZI VE MALZEMESİİDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜMLERİ İHTİYACI 8 GRUP LABORATUVAR CİHAZI VE MALZEMESİ alımı 4734 sayılı ...
MÜZE TEŞHİR TANZİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIRYAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİKütahya DPÜ Ressam Ahmet Yakupoğlu Müzesi Teşhir Tanzim Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ...
KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN(Milli Emlak Müdürlüğü)1- Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 51/g maddelerine göre Açık ...
İLANT.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  Konusu: Satış İhalesi Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen;Listede 1 ve 2 numaralı taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği ...
İLANKÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULSıra No Dosya No İli İlçesi Mahalle Cadde/Sok./Mevkii Kapı No Cinsi Kullanım Amacı Ada Parsel Alanı (m2) Muhammen Bedel (TL)Geçici Teminat İhale Günü İhale SaatiAylık Yıllık1 431010059000 Kütahya Merkez Balıklı Balıklı 87 Dükkan Dükkan 92 13 5,76 30,00 TL17,00 TL 17.06.2020 09:202 436060005000 Kütahya Merkez Yunus Emre Alsancak zemin Mesken Konut 1232 1 80,40 400,00 TL216,00 TL 17.06.2020 09:403 431010037010 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 111 Dükkan Dükkan 137 3 43,13 400,00 TL216,00 TL 17.06.2020 10:004 431010037016 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 117 Depo Depo 137 3 27,94 200,00 TL108,00 TL 17.06.2020 10:205 431010037013 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 123 Depo Depo 137 3 30,75 200,00 ...
İHALELER
Site içi arama
booked.net

AD Tasarım Mustafa Gökdere Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.