SON DAKİKA
Rıdvan Cebecioğgu
Rıdvan Cebecioğgu
» Diğer Yazıları
Takip Et!
20 Ocak 2020

KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Milli Emlak Müdürlüğü)

Facebook'ta Paylaş
Twitter
B R K
KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Milli Emlak Müdürlüğü)

RESMİ İLANLAR - 20 Ocak 2020 8:44

1- Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45., 51/a ve 51/g maddelerine göre Açık Teklif Usulü ve Pazarlık Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye katılabilmek için istekliler, kanuni ikametgah belgesini, nüfus cüzdanı örneğini, geçici teminat makbuzunu (Özel Hukuk Tüzel kişilerinin ise İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi yine gerçek kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin de temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ) ihale saatine kadar Komisyona vereceklerdir. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Taşınır malların satışında ihale bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ile diğer vergiler, harçlar ve yasal yükümlülükler tahsil edilecektir.
4- İhaleye konu Yivsiz Av Tüfekleri 05/02/2020 tarihinde 14:00-16:30  saatleri içerisinde Müdürlüğümüzde görülebilir. İhaleden alınan tüfeklerin teslim edilebilmesi için  yetkili kurumlardan alınmış Yivsiz Av tüfeği Ruhsatnamesi (İhaleden alınmış tüfeğin işlenmiş olması),   Yivsiz Tüfek Satınalma Belgesi veya Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık Bayiliği İzin Belgesini bulunması zorunludur.
5- İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra No Taşınmaz No Mahalle / Köy Mevkii / Cd /Sk. Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi Cinsi İmar
Durumu
Tahmini Bedeli Geçici Teminat İhalenin
Tarihi Saati
1 43010100642 Sultanbağı Mahallesi Okmeydanı 19.L.I 1582 17 81,00 18/81 Pilon Yeri Bitişik nizam 3 kat yapı adasındadır 3.900,00 780,00 03.02.2020 09:30
2 43010100645 Sultanbağı Mahallesi Okmeydanı 19.L.I 1583 5 204,00 76/204 Bahçeli Ev Bitişik nizam 3 kat yapı adasındadır 16.500,00 3.300,00 03.02.2020 09:40
3 43010104728 Söğüt Köyü Kumtepe 2 167 1.400,00 Tam Tarla İmarsız 14.000,00 2.800,00 03.02.2020 09:50
4 43010119959 Seydi Köyü Köyiçi I24D23B1D 101 1109 2.273,11 Tam Arsa İmarsız 42.250,00 8.450,00 03.02.2020 10:00
5 43010119960 Seydi Köyü Köyiçi I24D23B1D 101 1110 1.951,44 Tam Arsa İmarsız 36.250,00 7.250,00 03.02.2020 10:10
6 43010119961 Seydi Köyü Köyiçi I24D23B1D 101 1111 1.086,45 Tam Arsa İmarsız 20.250,00 4.050,00 03.02.2020 10:20
7 43010116662 Seydi Köyü Köyiçi I24D23B1D 101 1112 1.193,76 Tam Arsa İmarsız 22.250,00 4.450,00 03.02.2020 10:30
8 43010104937 Yoncalı Mahallesi Ececik 50.K.IV.a 112 10 216,00 12/216 Arsa Ayrık nizam 2 kat yapı adasındadır 4.200,00 840,00 03.02.2020 10:40
9 43010104959 Yoncalı Mahallesi Ececik 50.K.IV.b 125 17 96,00 9/96 Arsa Bitişik nizam 2 kat yapı adasındadır 3.150,00 630,00 03.02.2020 10:50
10 43010104969 Yoncalı Mahallesi Ececik 50.K.IV.b 125 49 64,00 6/64 Arsa Bitişik nizam 2 kat yapı adasındadır 2.100,00 420,00 03.02.2020 11:00
11 43010104990 Yoncalı Mahallesi Ececik 50.K.IV.b 130 14 77,00 25/77 Arsa Bitişik nizam 2 kat yapı adasındadır 8.750,00 1.750,00 03.02.2020 11:10
12 43010105011 Yoncalı Mahallesi Ececik 50.K.IV.b 140 8 82,00 18/82 Arsa Bitişik nizam 2 kat yapı adasındadır 6.300,00 1.260,00 03.02.2020 11:20
13 43010105081 Yoncalı Mahallesi Ececik 50.K.I.d 214 2 179,00 9/179 Bahçeli Kagir Ev Bitişik nizam 2 kat yapı adasındadır 3.150,00 630,00 03.02.2020 11:30
14 43010105083 Yoncalı Mahallesi Ececik 50.K.I.d 214 4 230,00 14/230 Arsa Bitişik nizam 2 kat yapı adasındadır 4.900,00 980,00 03.02.2020 11:40
15 43010105246 Yoncalı Mahallesi 50.K.I.d 236 25 105,00 12/105 Arsa Bitişik nizam 2 kat yapı adasındadır 4.200,00 840,00 03.02.2020 11:50
16 43010105288 Yoncalı Mahallesi 50.K.I.d 251 2 125,00 50/125 Bahçeli Kagir Ev Bitişik nizam 2 kat yapı adasındadır 17.500,00 3.500,00 03.02.2020 12:00
17 43010105314 Yoncalı Mahallesi 50.K.I.d 252 6 115,00 74/115 Arsa Bitişik nizam 2 kat yapı adasındadır 25.900,00 5.180,00 03.02.2020 14:00
18 43010103367 Gelinkayası Köyü Dere 20C1D 115 16 5.537,64 Tam Ham Toprak İmarsız 139.000,00 27.800,00 03.02.2020 14:10
19 43010107527 Kumluyurt Köyü Küçükekinlik J27B21A2D 102 34 13.982,39 Tam Ham Toprak İmarsız 112.000,00 22.400,00 03.02.2020 14:20
20 43010108806 Muhatboğazı Köyü Köklük J24A19B2 101 50 1.852,22 Tam Tarla İmarsız 46.500,00 9.300,00 03.02.2020 14:30
21 43010108809 Muhatboğazı Köyü Köklük J24A19B2 101 53 999,58 Tam Tarla İmarsız 25.000,00 5.000,00 03.02.2020 14:40
22 43010108811 Muhatboğazı Köyü Köklük J24A19B2 101 55 2.277,52 Tam Tarla İmarsız 57.000,00 11.400,00 03.02.2020 14:50
23 43010118869 Makasalanı Köyü J24B18C 111 79 6.027,46 Tam Tarla İmarsız 39.500,00 7.900,00 03.02.2020 15:00
24 43010112709 Eskiyüreğil Köyü Bozan Kırı I23-c-13-b-1 123 238 2.838,10 Tam Tarla İmarsız 21.500,00 4.300,00 03.02.2020 15:10
25 43010107214 Makasalanı Köyü Alçaktarla J24B23B 103 124 25.859,34 Tam Tarla İmarsız 129.500,00 25.900,00 03.02.2020 15:20
26 43010118528 Parmakören Mahallesi Beşdönüm J23-b-04-b-4-d 4022 2 6.253,03 15383/625303 Arsa Ayrık Nizam 4 kat yapı adasındadır (Ö.A 5-1) 31.000,00 6.200,00 03.02.2020 15:30
27 43010118656 Parmakören Mahallesi Tuzla J23-b-04-c-2-b 4154 2 600,00 17681/60000 Arsa Ayrık Nizam 4 kat yapı adasındadır (Ö.A 5-1) 31.000,00 6.200,00 03.02.2020 15:40
28 43010100374 Hamidiye Mahallesi Sazak J23b-10c-4c 2816 1 989,00 869/989 Arsa Kısmen bitişik nizam 1 kat, kısmen de bitişik nizam 2 kat yapı adasında olup bir bölümüde yapı yasaklı alanda kalmaktadır. 140.000,00 28.000,00 03.02.2020 15:50
29 43010100383 Hamidiye Mahallesi Sazak J23b-10c-4c 2823 5 133,00 Tam Arsa Bitişik nizam 2 kat yapı adasında kalmaktadır. 22.000,00 4.400,00 03.02.2020 16:00
30 43010100050 30 Ağustos Mahallesi 18N1 2719 7 127,00 30,00 Arsa Bitişik nizam 2 kat yapı adasında, Önlemli alan (Ö.A-5.1) içerisindedir. 7.800,00 1.560,00 04.02.2020 09:30
31 43010107811 Göçeri Köyü Köy içi J24-b-21-c-1-a 109 6 1.252,08 Tam Arsa İmarsız 27.550,00 5.510,00 04.02.2020 09:40
32 43010120225 Alayunt Mahallesi 18Ş4 171 2 457,00 157,00 Arsa Kısmen yol, kısmen de 5 m. Ön bahçeli, 3 m. Yan bahçeli, ayrık nizam 4 kat yapı adasında kalmaktadır. Önlemli Alan (Ö.A.5.1) içerisinde kalmaktadır. 16.000,00 3.200,00 04.02.2020 09:50
33 43010120226 Alayunt Mahallesi 18Ş4 172 4 514,00 136,00 Bahçeli İki ev ve samanlık Kısmen yol, kısmen de 5 m. Ön bahçeli, 3 m. Yan bahçeli, ayrık nizam 4 kat yapı adasında kalmaktadır. Taşınmaz kısmen Önlemli Alan (Ö.A.2.1), kısmen de Önlemli Alan (Ö.A.5.1) içerisinde kalmaktadır. 13.600,00 2.720,00 04.02.2020 10:00
34 43010101172 Büyüksaka Köyü Kumluk 16 684 1.750,00 18/35 Ham Toprak İmarsız 18.000,00 3.600,00 04.02.2020 10:10
35 43010101196 Büyüksaka Köyü Boğaz 12 2010 920,35 Tam Tarla İmarsız 27.750,00 5.550,00 04.02.2020 10:20
36 43010113370 Elmacık Köyü Sarı Bayır I23-c-14-d-2-c 115 66 343,27 Tam Ham Toprak İmarsız 2.450,00 490,00 04.02.2020 10:30
37 43010113415 Elmacık Köyü Köy Kenarı I23-c-14-c-2-c 116 205 546,98 Tam Arsa İmarsız 3.850,00 770,00 04.02.2020 10:40
38 43010105729 Demirciören Köyü Derinöz J23B03C4A 142 7 7.028,86 Tam Ham Toprak İmarsız 162.000,00 32.400,00 04.02.2020 10:50
39 43010100393 İstiklal Mahallesi 63 417 25 72,17 Tam Avlulu Kerpiç Ev Kısmen yol, kısmen bitişik nizam 3 kat yapı adasında kalmakta olup, şuyulu parseldir. 43.100,00 8.620,00 04.02.2020 11:00
40 43010100391 İstiklal Mahallesi 63 412 5 33,32 Tam Arsa Kısmen yol, kısmen bitişik nizam 3 kat yapı adasında kalmakta olup, şuyulu parseldir. 17.000,00 3.400,00 04.02.2020 11:10
41 43010112258 Sulu Köy Köy İçi I23-c-7-b-1-c 108 576 261,32 Tam Ham Toprak İmarsız 3.700,00 740,00 04.02.2020 11:20
42 43010103271 Gedikoğluçiftliği Köyü Köyiçi 17-a, 3-b/6 113 15 1.064,74 Tam Ham Toprak İmarsız 14.500,00 2.900,00 04.02.2020 11:30
43 43010109338 Karaöz Köyü Çamdibi I23-c-24-d-2-b 101 68 3.346,76 Tam Ham Toprak İmarsız 60.300,00 12.060,00 04.02.2020 11:40
44 43010110853 Yeni Kızılcaören Köyü Kemikli I24-d-11-b-1 112 48 2.379,77 Tam Tarla İmarsız 23.800,00 4.760,00 04.02.2020 11:50
45 43010110936 Yeni Kızılcaören Köyü Mezarlık Altı I24-d-11-b-1-c 124 4 2.514,07 Tam Tarla İmarsız 50.300,00 10.060,00 04.02.2020 12:00
46 43010110937 Yeni Kızılcaören Köyü Mezarlık Altı I24-d-11-b-1-c 124 7 3.037,83 Tam Tarla İmarsız 60.800,00 12.160,00 04.02.2020 14:00
47 43010113683 Sırören Köyü Kozluca Pınarı I23-c-15-a-2 101 540 1.190,40 Tam Tarla İmarsız 9.000,00 1.800,00 04.02.2020 14:10
48 43010113704 Sırören Köyü Kozluca Pınarı I23-c-15-a-2 101 579 1.206,16 Tam Tarla İmarsız 9.100,00 1.820,00 04.02.2020 14:20
49 43010113824 Sırören Köyü Koca Söğüt I23-c-15-c-2 111 9 964,85 Tam Tarla İmarsız 5.000,00 1.000,00 04.02.2020 14:30
50 43010119831 Paşam Sultan Mahallesi 148 10 49,92 Tam Kerpiç Ev Konut alanı 60.500,00 12.100,00 04.02.2020 14:40
51 43010107019 İhsaniye Köyü İstasyon j24-c-01-c-3-b 122 49 1.329,52 Tam Tarla İmarsız 133.100,00 26.620,00 04.02.2020 14:50
52 43010120223 Kızılcaören Köyü Köyiçi 10-b-2-b 217 7 1.563,17  138/949 Ahşap ev ve Samanlık İmarsız 7.300,00 1.460,00 04.02.2020 15:00
53 43010113539 Mahmudiye Köyü Köyiçi I23-c-12-b-4-a 103 90 912,63 Tam Ham Toprak İmarsız 9.200,00 1.840,00 04.02.2020 15:10
54 43010106960 Kaynarca Köyü Koru Mevki j24-a-20-b-1 101 130 13.187,07 Tam Ham Toprak İmarsız 62.000,00 12.400,00 04.02.2020 15:20
55 43010109133 Doğarslan Köyü Köyiçi J23c-07-a-3-a 166 7 484,14 Tam Ham Toprak İmarsız 7.300,00 1.460,00 04.02.2020 15:30
56 43010109135 Doğarslan Köyü Köyiçi J24-C-07-A-3-A 161 1 311,32 Tam Arsa İmarsız 4.700,00 940,00 04.02.2020 15:40
57 43010116344 Körs Köyü Köyiçi 06c1d 164 5 849,74 Tam Ham Toprak İmarsız 12.750,00 2.550,00 04.02.2020 15:50
58 43010107571 Elmalı Köyü Köyiçi J24-c11-a-3-b 101 934 459,51 Tam Arsa İmarsız 7.000,00 1.400,00 04.02.2020 16:00
59 43010106913 Kızılcaören Köyü Köyiçi 10b2b 206 10 573,43 Tam Arsa İmarsız 19.500,00 3.900,00 05.02.2020 09:30
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra No Taşınmaz No Mahalle / Köy Mevkii / Cd /Sk. Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi Cinsi Kiralanacak Alan Kiralama Amacı Tahmini Bedeli (İlk Yıl) Geçici Teminat İhalenin
Tarihi Saati
1 43010103428 Göynükören Köyü Örenler J24A16A2 106 268 11.614,34 Tam Ham Toprak 10.673,76 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 4.850,00 970,00 05.02.2020 09:40
2 43010112608 Eskiyüreğil Köyü GökpınarTepesidelik I23-c-08-c-4 147 66 15.581,99 Tam Tarla 15581,99 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.800,00 360,00 05.02.2020 09:50
3 43010105800 Demirciören Köyü Kurtalanı j23b03d4b 115 385 5.436,18 Tam Ham Toprak 5.436,18 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 3.000,00 600,00 05.02.2020 10:00
4 43010107296 İshakseydi Mahallesi Künkbaşı I23-c-23-a-3 162 24 28.900,80 Tam Ham Toprak 28.900,80 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 13.100,00 2.620,00 05.02.2020 10:10
5 43010106113 Gültepe Mahallesi Ütüktepe I23-C-13-C-4 332 1 3.635,02 Tam Arsa 3.635,02 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 2.200,00 440,00 05.02.2020 10:20
6 43010102872 Doğalar Köyü Aşıklı Emmi J24D03B3 125 2 7.439,24 Tam Ham Toprak 7.439,24 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 800,00 160,00 05.02.2020 10:30
7 43010103153 Enne Mahallesi Eğrekkenarı J23-C23-D-4-B 244 24 1.465,00 Tam Tarla 1.465,00 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 2.200,00 440,00 05.02.2020 10:40
8 43010116460 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 224 75 1.041,76 Tam Ham Toprak 1.041,76 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.570,00 314,00 05.02.2020 10:50
9 43010116463 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-B 224 5 2.399,43 Tam Ham Toprak 2.399,43 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 3.600,00 720,00 05.02.2020 11:00
10 43010116464 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-B 224 8 2.625,76 Tam Ham Toprak 2.625,76 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 4.000,00 800,00 05.02.2020 11:10
11 43010116465 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-A 224 49 2.689,21 Tam Ham Toprak 2.689,21 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 4.050,00 810,00 05.02.2020 11:20
12 43010116466 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-A 224 60 925,50 Tam Ham Toprak 925,50 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.390,00 278,00 05.02.2020 11:30
13 43010116467 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-A 224 65 1.031,16 Tam Ham Toprak 1.031,16 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.550,00 310,00 05.02.2020 11:40
14 43010116470 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 224 99 3.637,22 Tam Ham Toprak 3.637,22 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 5.500,00 1.100,00 05.02.2020 11:50
15 43010116471 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-C 244 32 4.530,13 Tam Ham Toprak 4.530,13 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 6.800,00 1.360,00 05.02.2020 12:00
16 43010116472 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-B 244 23 1.779,20 Tam Ham Toprak 1.779,20 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 2.670,00 534,00 05.02.2020 14:00
17 43010116475 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-C 244 42 743,10 Tam Ham Toprak 743,10 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.115,00 223,00 05.02.2020 14:10
18 43010116476 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-C 244 45 328,84 Tam Ham Toprak 328,84 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 495,00 99,00 05.02.2020 14:20
19 43010116477 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-C 244 46 1.347,18 Tam Ham Toprak 1.347,18 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 2.050,00 410,00 05.02.2020 14:30
20 43010116478 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 244 49 708,29 Tam Ham Toprak 708,29 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.065,00 213,00 05.02.2020 14:40
21 43010116479 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 244 50 1.970,85 Tam Ham Toprak 1.970,85 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 2.960,00 592,00 05.02.2020 14:50
22 43010116480 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 244 55 830,02 Tam Ham Toprak 830,02 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.250,00 250,00 05.02.2020 15:00
23 43010116481 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-B 224 9 945,24 Tam Ham Toprak 945,24 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.420,00 284,00 05.02.2020 15:10
24 43010116482 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-A 224 14 798,96 Tam Ham Toprak 798,96 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.200,00 240,00 05.02.2020 15:20
25 43010116483 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-A 224 19 733,30 Tam Ham Toprak 733,30 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.100,00 220,00 05.02.2020 15:30
26 43010116487 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 224 30 839,96 Tam Ham Toprak 839,96 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.260,00 252,00 05.02.2020 15:40
27 43010116495 Enne Mahallesi I23-B-03-A-1-A 248 16 540,59 Tam Ham Toprak 540,59 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 815,00 163,00 05.02.2020 15:50
28 43010116496 Enne Mahallesi I23-B-03-A-1-A 248 15 898,70 Tam Ham Toprak 898,70 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.350,00 270,00 05.02.2020 16:00
29 43010116497 Enne Mahallesi I23-B-03-A-1-A 248 13 1.016,04 Tam Ham Toprak 1.016,04 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.525,00 305,00 06.02.2020 09:30
30 43010116498 Enne Mahallesi I23-B-03-A-1-A 248 12 898,79 Tam Ham Toprak 898,79 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.350,00 270,00 06.02.2020 09:40
31 43010116499 Enne Mahallesi I23-B-03-A-1-A 248 11 787,40 Tam Ham Toprak 787,40 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.185,00 237,00 06.02.2020 09:50
32 43010116500 Enne Mahallesi I23-B-03-A-1-A 248 10 1.006,32 Tam Ham Toprak 1.006,32 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.510,00 302,00 06.02.2020 10:00
33 43010116507 Enne Mahallesi J23-B-02-B-2-B-2 222 102 724,27 Tam Ham Toprak 724,27 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.090,00 218,00 06.02.2020 10:10
34 43010116508 Enne Mahallesi J23-B-02-B-2-B-2 222 106 977,99 Tam Ham Toprak 977,99 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.470,00 294,00 06.02.2020 10:20
35 43010116509 Enne Mahallesi J23-B-02-B-2-B-2 222 107 961,96 Tam Ham Toprak 961,96 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.445,00 289,00 06.02.2020 10:30
36 43010116521 Enne Mahallesi J23-B-02-B-2-B-2 217 65 1.293,84 Tam Ham Toprak 1.293,84 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.945,00 389,00 06.02.2020 10:40
37 43010116522 Enne Mahallesi J23-B-02-B-2-B-2 217 66 2.448,06 Tam Ham Toprak 2.448,06 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 3.675,00 735,00 06.02.2020 10:50
38 43010116523 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 34 822,51 Tam Ham Toprak 822,51 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.235,00 247,00 06.02.2020 11:00
39 43010116524 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 31 730,00 Tam Ham Toprak 730,00 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.095,00 219,00 06.02.2020 11:10
40 43010116525 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 29 216,48 Tam Ham Toprak 216,48 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 325,00 65,00 06.02.2020 11:20
41 43010116527 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 35 2.324,52 Tam Ham Toprak 2.324,52 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 3.490,00 698,00 06.02.2020 11:30
42 43010116528 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 28 202,77 Tam Ham Toprak 202,77 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 305,00 61,00 06.02.2020 11:40
43 43010116529 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 25 249,87 Tam Ham Toprak 249,87 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 375,00 75,00 06.02.2020 11:50
44 43010116530 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 16 401,23 Tam Ham Toprak 401,23 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 605,00 121,00 06.02.2020 12:00
45 43010116533 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 9 209,65 Tam Ham Toprak 209,65 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 315,00 63,00 06.02.2020 14:00
46 43010116534 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 6 223,02 Tam Ham Toprak 223,02 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 335,00 67,00 06.02.2020 14:10
47 43010116535 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 5 294,08 Tam Ham Toprak 294,08 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 445,00 89,00 06.02.2020 14:20
48 43010116536 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 216 38 449,57 Tam Ham Toprak 449,57 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 675,00 135,00 06.02.2020 14:30
49 43010116539 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 67 1.778,94 Tam Ham Toprak 1.778,94 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 2.670,00 534,00 06.02.2020 14:40
50 43010116540 Enne Mahallesi J23-B-02-B-2-B-2 217 68 2.750,51 Tam Ham Toprak 2.750,51 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 4.130,00 826,00 06.02.2020 14:50
51 43010116541 Enne Mahallesi J23-B-02-B-2-B-2 219 2 1.571,32 Tam Ham Toprak 1.571,32 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 2.360,00 472,00 06.02.2020 15:00
52 43010116542 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-3 217 80 745,98 Tam Ham Toprak 745,98 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.120,00 224,00 06.02.2020 15:10
53 43010116545 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 216 42 3.235,79 Tam Ham Toprak 3.235,79 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 4.855,00 971,00 06.02.2020 15:20
54 43010116546 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-B 224 4 671,62 Tam Ham Toprak 671,62 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.010,00 202,00 06.02.2020 15:30
55 43010116547 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 222 49 2.843,24 Tam Ham Toprak 2.843,24 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 4.270,00 854,00 06.02.2020 15:40
56 43010116548 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 222 50 736,39 Tam Ham Toprak 736,39 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.110,00 222,00 06.02.2020 15:50
57 43010116549 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 222 61 691,57 Tam Ham Toprak 691,57 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.040,00 208,00 06.02.2020 16:00
58 43010116550 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 222 62 1.471,54 Tam Ham Toprak 1.471,54 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 2.210,00 442,00 07.02.2020 09:30
59 43010116551 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 222 65 1.211,55 Tam Ham Toprak 1.211,55 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.820,00 364,00 07.02.2020 09:40
60 43010116552 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-A 224 69 527,23 Tam Ham Toprak 527,23 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 800,00 160,00 07.02.2020 09:50
61 43010116553 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-A 224 74 858,85 Tam Ham Toprak 858,85 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.290,00 258,00 07.02.2020 10:00
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 51/g MADDESİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İRTİFAK HAKKI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra No Taşınmaz No Mahalle / Köy Mevkii / Cd /Sk. Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi Cinsi İrtifak Hakkı Alanı İrtifak Hakkı Amacı Tahmini Bedeli (İlk Yıl) Geçici Teminat İhalenin
Tarihi Saati
1 430101107326 İshakseydi Mahallesi Tepetarla I23-c-23-a-3-d 190 10 25.481,31 Tam Ham Toprak 25.481,31 30 (otuz) yıl süreyle Organize Hayvancılık/Hayvancılık Yapmak Amacıyla 8.200,00 1.640,00 07.02.2020 10:10
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 51/a MADDESİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK YİVSİZ TÜFEKLERİN
Sıra No Dosya No Bulunduğu Yer Markası Cinsi Seri Nosu Çapı (Cal) Fiili Durumu  Tahmini Bedeli Geçici Teminat İhalenin
Tarihi Saati
1 42-1983-1 Milli Emlak Müdürlüğü Huğlu Çift Kırma 04C4242 12 Kullanılmış 300,00 60,00 07.02.2020 10:20
2 42-1994-5 Milli Emlak Müdürlüğü Kartal Yarı Otomatik 5735 12 Kullanılmış 180,00 36,00 07.02.2020 10:30
3 42-2011 Milli Emlak Müdürlüğü Özka Sk. 88 Çift Kırma 4326 16 Kullanılmış 200,00 40,00 07.02.2020 10:40
4 42-2017 Milli Emlak Müdürlüğü Rex 707 Yarı Otomatik 14-0231 12 Kullanılmış 200,00 40,00 07.02.2020 10:50
5 42-2019-1 Milli Emlak Müdürlüğü Bruno B500 Yarı Otomatik 10-10495 12 Kullanılmış 300,00 60,00 07.02.2020 11:00
6 42-2031 Milli Emlak Müdürlüğü Lazer Special Yarı Otomatik 00342 12 Kullanılmış 300,00 60,00 07.02.2020 11:10
Rss

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı.

İlginizi çekebilecek diğer haberler

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DPU Rektörlüğü için temizlik malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ...
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Havalandırma Santrali, Soğutma Grupları ve Paket Tipi Ameliyathane Sistemleri Bakım ve Onarım Hizmeti hizmet alımı ...
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KULAK KÜPESİ (KLASİK) KÜTAHYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KULAK KÜPESİ (KLASİK) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale ...
KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Milli Emlak Müdürlüğü) 1- Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 51/a maddelerine göre Açık ...
  İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazın şartname hükümlerine göre kendi enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkımı, temelinin tamamen sökümü, çevresindeki tüm asfalt tabakasının kaldırılması ve molozunun ...
Site içi arama
booked.net

AD Tasarım Mustafa Gökdere Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.

gtag('config', 'UA-117936192-1');