SON DAKİKA
Rıdvan Cebecioğgu
Rıdvan Cebecioğgu
» Diğer Yazıları
Takip Et!
19 Mart 2020

KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Facebook'ta Paylaş
Twitter
B R K
KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

RESMİ İLANLAR - 19 Mart 2020 2:03

KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Milli Emlak Müdürlüğü)
1- Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 51/a maddelerine göre Açık Teklif Usulü ve Pazarlık Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye katılabilmek için istekliler, kanuni ikametgah belgesini, nüfus cüzdanı örneğini, geçici teminat makbuzunu (Özel Hukuk Tüzel kişilerinin ise İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi yine gerçek kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin de temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ) ihale saatine kadar Komisyona vereceklerdir. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Taşınır malların satışında ihale bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ile diğer vergiler, harçlar ve yasal yükümlülükler tahsil edilecektir.
4- İhaleye konu Yivsiz Av Tüfekleri 02/04/2020 tarihinde 14:00-16:30  saatleri içerisinde Müdürlüğümüzde görülebilir. İhaleden alınan tüfeklerin teslim edilebilmesi için  yetkili kurumlardan alınmış Yivsiz Av tüfeği Ruhsatnamesi (İhaleden alınmış tüfeğin işlenmiş olması),   Yivsiz Tüfek Satınalma Belgesi veya Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık Bayiliği İzin Belgesini bulunması zorunludur.
5- İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra No Taşınmaz No Mahalle / Köy Mevkii / Cd /Sk. Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi Cinsi İmar
Durumu
Tahmini Bedeli Geçici Teminat İhalenin
Tarihi Saati
1 43010110718 Çayca Köyü Köy İçi J24-a-08-c-2-b 102 308 1.756,84 Tam Arsa İmarsız 44.000,00 8.800,00 30.03.2020 09:30
2 43010110721 Çayca Köyü Köy İçi J24-a-08-c-2-b 102 314 2.974,26 Tam Arsa İmarsız 67.000,00 13.400,00 30.03.2020 09:40
3 43010111938 Yumaklı Köyü Karşı J24-b-06-c-1-c 101 425 10.152,11 Tam Ham Toprak İmarsız 51.000,00 10.200,00 30.03.2020 09:50
4 43010111937 Yumaklı Köyü Karşı J24-b-06-c-1-c 101 422 997,90 Tam Ham Toprak İmarsız 5.000,00 1.000,00 30.03.2020 10:00
5 43010109992 Seydi Köyü Köy İçi I24-d-23-b-4 101 1072 5.705,41 Tam Ham Toprak İmarsız 85.750,00 17.150,00 30.03.2020 10:10
6 43010110798 Sobran Köyü Kızıldere Ağzı I24-d-08-c-3 103 130 15.317,84 Tam Ham Toprak İmarsız 93.500,00 18.700,00 30.03.2020 10:20
7 43010105836 Sekiören Köyü Taşlıca Öz J23B02A2 106 58 13.383,03 Tam Ham Toprak İmarsız 535.355,00 107.064,40 30.03.2020 10:30
8 43010120830 Bosna-i Cedit Mahallesi Şosa Altı 1 730 6.941,12 Tam Arsa Sanayi Alanı 5.552.896,00 1.110.579,20 30.03.2020 10:40
9 43010120831 Bosna-i Cedit Mahallesi Şosa Altı 1 731 1.041,92 Tam Arsa Sanayi Alanı 833.536,00 166.707,20 30.03.2020 10:50
10 43010104932 Yoncalı Mahallesi Ececik 50KIV 112 3 547,00 54/547 Arsa Ayrık nizam 2 kat yapı adasında 20.250,00 4.050,00 30.03.2020 11:00
11 43010104936 Yoncalı Mahallesi Ececik 50KIV 112 9 287,00 43/287 Arsa Ayrık nizam 2 kat yapı adasında 16.125,00 3.225,00 30.03.2020 11:10
12 43010105156 Yoncalı Mahallesi 50KIc 220 9 153,00 81/153 Arsa Bitişik nizam 2 kat yapı adasında 30.500,00 6.100,00 30.03.2020 11:20
13 43010105243 Yoncalı Mahallesi 50KId 236 22 315,00 53/315 Arsa Bitişik nizam 2 kat yapı adasında 20.000,00 4.000,00 30.03.2020 11:30
14 43010109745 İnköy Mahallesi 23.M.IV 156 1 2.063,00 274/2063 Arsa Konut Alanı 164.400,00 32.880,00 30.03.2020 11:40
15 43010118682 Parmakören Mahallesi J23-b-04-b-4-b 4178 5 735,02 22086/36751 Arsa Ticaret Alanı (Önlemli Alan-5.1) 88.500,00 17.700,00 30.03.2020 11:50
16 43010118534 Parmakören Mahallesi J23-b-04-b-3-d 4028 1 626,58 Tam Arsa Ayrık Nizam, 4 kat yapı adası (Uygun Alan-2) 119.100,00 23.820,00 30.03.2020 12:00
17 43010118538 Parmakören Mahallesi J23-b-04-b-3-d 4030 5 1.446,46 Tam Arsa Ayrık Nizam, 4 kat yapı adası (Uygun Alan-2) 274.828,00 54.965,60 30.03.2020 14:00
18 43010118554 Parmakören Mahallesi J23-b-04-a-3-c 4043 1 6.805,03 Tam Arsa Ayrık Nizam, 3 kat yapı adası (Uygun Alan-2) 1.701.258,00 340.251,60 30.03.2020 14:10
19 43010118633 Parmakören Mahallesi J23-b-04-a-3-c 4132 1 7.773,55 Tam Arsa Ayrık Nizam, 3 kat yapı adası (Uygun Alan-2) 1.943.388,00 388.677,60 30.03.2020 14:20
20 43010118552 Parmakören Mahallesi J23-b-04-a-3-c 4041 1 8.820,78 Tam Arsa Ayrık Nizam, 3 kat yapı adası (Uygun Alan-2) 2.205.195,00 441.039,00 30.03.2020 14:30
21 43010100383 Hamidiye Mahallesi Sazak J23b-10c-4c 2823 5 133,00 Tam Arsa Bitişik nizam 2 kat yapı adasında kalmaktadır. 22.000,00 4.400,00 30.03.2020 14:40
22 43010100050 30 Ağustos Mahallesi 18N1 2719 7 127,00 30,00 Arsa Bitişik nizam 2 kat yapı adasında, (Ö.A-5.1) 7.800,00 1.560,00 30.03.2020 14:50
23 43010108066 Haymana Köyü Ovacık Yolu J24-c-02-b-3-d 101 308 3.714,21 Tam Ham Toprak İmarsız 32.000,00 6.400,00 30.03.2020 15:00
24 43010120225 Alayunt Mahallesi 18Ş4 171 2 457,00 157,00 Arsa Kısmen yol, kısmen de 5 m. Ön bahçeli, 3 m. Yan bahçeli, ayrık nizam 4 kat yapı adasında 16.000,00 3.200,00 30.03.2020 15:10
25 43010120226 Alayunt Mahallesi 18Ş4 172 4 514,00 136,00 Bahçeli İki ev ve samanlık Kısmen yol, kısmen de 5 m. Ön bahçeli, 3 m. Yan bahçeli, ayrık nizam 4 kat yapı adasında 13.600,00 2.720,00 30.03.2020 15:20
26 43010101172 Büyüksaka Köyü Kumluk 16 684 1.750,00 18/35 Ham Toprak İmarsız 18.000,00 3.600,00 30.03.2020 15:30
27 43010109066 Dedik köyü Ortaçaykıranı I23-d-25-b-1 126 18 3.375,68 Tam Ham Toprak İmarsız 20.300,00 4.060,00 30.03.2020 15:40
28 43010109076 Dedik köyü Uluyolaltı J23D25C2 109 117 4.528,41 Tam Ham Toprak İmarsız 27.200,00 5.440,00 30.03.2020 15:50
29 43010107214 Makasalanı Köyü Alçaktarla J24B23B 103 124 25.859,34 Tam Tarla İmarsız 129.500,00 25.900,00 30.03.2020 16:00
30 43010110072 Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi J-23-B-04-C-1 126 5 593,00 338/593 Arsa 5 m ön bahçeli, 3 m yan bahçeli ayrık nizam 3 kat 101.400,00 20.280,00 31.03.2020 09:30
31 43010118729 Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Karayer j-23-b-04-c-1-c 4289 1 615,85 25304/61585 Arsa 5-10 m ön bahçeli 3 m yan bahçeli ayrık nizam 2 kat 76.000,00 15.200,00 31.03.2020 09:40
32 43010114373 Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi J23-B-04-C-1 125 1 3.145,00 Tam Arsa 5 m ön bahçeli, 3 m yan bahçeli ayrık nizam 3 kat 943.500,00 188.700,00 31.03.2020 09:50
33 43010102782 Demirciören Köyü Köy İçi J23B03D3D 152 6 758,08 Tam Arsa İmarsız 38.000,00 7.600,00 31.03.2020 10:00
34 43010119901 Pullar Köyü Yeşil Yayla J23-b-12-c-2 131 3 50,88 Tam Arsa İmarsız 400,00 80,00 31.03.2020 10:10
35 43010100393 İstiklal Mahallesi 63 417 25 72,17 Tam Avlulu Kerpiç Ev Kısmen yol, kısmen bitişik nizam 3 kat yapı adasında kalmakta olup, şuyulu parseldir. 43.100,00 8.620,00 31.03.2020 10:20
36 43010114386 Kirazpınar Mahallesi J23-B-04-A-4 107 1 300,00 Tam Arsa Ayrık Nizam 3 Kat Yapı Adasında 120.000,00 24.000,00 31.03.2020 10:30
37 43010103635 Karacaören Köyü Doğalaryolu 04-a 126 35 28.000,00 6/7 Ham Toprak İmarsız 90.000,00 18.000,00 31.03.2020 10:40
38 43010103610 Karacaören Köyü Karıncalık 05-a 123 215 8.100,00 Tam Ham Toprak İmarsız 24.300,00 4.860,00 31.03.2020 10:50
39 43010103647 Karacaören Köyü Doğalaryolu 04-a 127 214 2.801,00 Tam Ham Toprak İmarsız 10.550,00 2.110,00 31.03.2020 11:00
40 43010107451 Körs Köyü Dağ İçi J24-c-06-c-2 101 479 1.073,24 Tam Ham Toprak İmarsız 4.100,00 820,00 31.03.2020 11:10
41 43010107435 Körs Köyü Elmasın Kıranlar J24-c-06-b-3 136 12 1.905,82 Tam Ham Toprak İmarsız 6.750,00 1.350,00 31.03.2020 11:20
42 43010108966 Ahiler Köyü Yeniçeşmeardı J24-a-25-a-3 124 17 321,95 Tam Ham Toprak İmarsız 1.200,00 240,00 31.03.2020 11:30
43 43010109002 Ahiler Köyü Kapan aşırdı J24-a-25-d-4 146 114 9.985,13 Tam Ham Toprak İmarsız 35.000,00 7.000,00 31.03.2020 11:40
44 43010109019 Ahiler Köyü Kapan aşırdı J24-a-25-d-4 146 90 4.162,22 Tam Ham Toprak İmarsız 14.600,00 2.920,00 31.03.2020 11:50
45 43010109038 Ahiler Köyü Bozöz J24-a-25-b-1 102 1 4.883,67 Tam Ham Toprak İmarsız 39.100,00 7.820,00 31.03.2020 12:00
46 43010107132 Tepeköy Köyü Köyiçi J24-c-03-d-3-a 145 3 375,59 Tam Arsa İmarsız 7.600,00 1.520,00 31.03.2020 14:00
47 43010106952 Teşvikiye Köyü Köycivarı j24-b-22-a-3-a 101 153 691,73 Tam Ham Toprak İmarsız 10.500,00 2.100,00 31.03.2020 14:10
48 43010114624 Fındık Köyü I24-d-20-d-1-c 166 1 776,05 Tam Ham Toprak İmarsız 15.600,00 3.120,00 31.03.2020 14:20
49 43010103845 Koçak Köyü Çatal Erik J24A21b1 101 240 5.581,58 Tam Ham Toprak İmarsız 27.910,00 5.582,00 31.03.2020 14:30
50 43010103878 Koçak Köyü Lale Yurdu J24a21a3 101 509 2.138,81 Tam Ham Toprak İmarsız 10.700,00 2.140,00 31.03.2020 14:40
51 43010103918 Koçak Köyü İsmailköy Yakası J23b25c1 101 705 453,23 Tam Ham Toprak İmarsız 3.400,00 680,00 31.03.2020 14:50
52 43010103950 Koçak Köyü İsmailköy Yakası J23b25b3 101 737 234,34 Tam Tarla İmarsız 1.760,00 352,00 31.03.2020 15:00
53 43010103955 Koçak Köyü İsmailköy Yakası J23b25b3 101 742 226,98 Tam Tarla İmarsız 1.710,00 342,00 31.03.2020 15:10
54 43010109296 Karaöz Köyü Köyiçi I23-C-24-C1-A 126 4 491,67 Tam Arsa İmarsız 15.000,00 3.000,00 31.03.2020 15:20
55 43010113702 Sırören Köyü Kozluca Pınarı I23-c-15-a-2 101 577 814,14 Tam Tarla İmarsız 6.200,00 1.240,00 31.03.2020 15:30
56 43010113883 Sırören Köyü Köyiçi I23-c-15-b-4-d 145 36 102,94 Tam Tarla İmarsız 2.400,00 480,00 31.03.2020 15:40
57 43010113884 Sırören Köyü Köyiçi I23-c-15-b-4-d 145 37 590,16 Tam Tarla İmarsız 13.600,00 2.720,00 31.03.2020 15:50
58 43010116162 Yaylababa Köyü j23-b-18-b-4-d 273 3 123,23 Tam Arsa İmarsız 3.100,00 620,00 31.03.2020 16:00
59 43010116454 Yaylababa Köyü j23-b-18-b-4-d 273 2 117,26 Tam Arsa İmarsız 3.000,00 600,00 31.03.2020 16:10
60 43010116455 Yaylababa Köyü j23-b-18-b-4-d 273 1 202,98 Tam Arsa İmarsız 5.000,00 1.000,00 31.03.2020 16:20
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra No Taşınmaz No Mahalle / Köy Mevkii / Cd /Sk. Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi Cinsi Kiralanacak Alan Kiralama Amacı Tahmini Bedeli (İlk Yıl) Geçici Teminat İhalenin
Tarihi Saati
1 43010103434 Göynükören Köyü Selamsız J23B15D3 106 597 250,07 Tam Tarla 250,07 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 50,00 10,00 01.04.2020 09:30
2 43010103435 Göynükören Köyü Selamsız J23B15D3 106 604 225,87 Tam Tarla 225,87 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 50,00 10,00 01.04.2020 09:40
3 43010103436 Göynükören Köyü Selamsız J23B15D3 106 607 26,08 Tam Tarla 26,08 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 40,00 10,00 01.04.2020 09:50
4 43010200723 Çalca Mahallesi 27 30.050,52 Tam Ham Toprak 30.050,52 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 6.800,00 1.360,00 01.04.2020 10:00
5 43010103153 Enne Mahallesi Eğrekkenarı J23-C23-D-4-B 244 24 1.465,00 Tam Tarla 1.465,00 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 2.200,00 440,00 01.04.2020 10:10
6 43010116460 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 224 75 1.041,76 Tam Ham Toprak 1.041,76 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.570,00 314,00 01.04.2020 10:20
7 43010116463 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-B 224 5 2.399,43 Tam Ham Toprak 2.399,43 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 3.600,00 720,00 01.04.2020 10:30
8 43010116464 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-B 224 8 2.625,76 Tam Ham Toprak 2.625,76 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 4.000,00 800,00 01.04.2020 10:40
9 43010116465 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-A 224 49 2.689,21 Tam Ham Toprak 2.689,21 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 4.050,00 810,00 01.04.2020 10:50
10 43010116466 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-A 224 60 925,50 Tam Ham Toprak 925,50 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.390,00 278,00 01.04.2020 11:00
11 43010116467 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-A 224 65 1.031,16 Tam Ham Toprak 1.031,16 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.550,00 310,00 01.04.2020 11:10
12 43010116470 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 224 99 3.637,22 Tam Ham Toprak 3.637,22 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 5.500,00 1.100,00 01.04.2020 11:20
13 43010116471 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-C 244 32 4.530,13 Tam Ham Toprak 4.530,13 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 6.800,00 1.360,00 01.04.2020 11:30
14 43010116472 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-B 244 23 1.779,20 Tam Ham Toprak 1.779,20 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 2.670,00 534,00 01.04.2020 11:40
15 43010116475 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-C 244 42 743,10 Tam Ham Toprak 743,10 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.115,00 223,00 01.04.2020 11:50
16 43010116476 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-C 244 45 328,84 Tam Ham Toprak 328,84 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 495,00 99,00 01.04.2020 12:00
17 43010116477 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-C 244 46 1.347,18 Tam Ham Toprak 1.347,18 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 2.050,00 410,00 01.04.2020 14:00
18 43010116478 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 244 49 708,29 Tam Ham Toprak 708,29 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.065,00 213,00 01.04.2020 14:10
19 43010116479 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 244 50 1.970,85 Tam Ham Toprak 1.970,85 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 2.960,00 592,00 01.04.2020 14:20
20 43010116480 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 244 55 830,02 Tam Ham Toprak 830,02 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.250,00 250,00 01.04.2020 14:30
21 43010116481 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-B 224 9 945,24 Tam Ham Toprak 945,24 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.420,00 284,00 01.04.2020 14:40
22 43010116482 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-A 224 14 798,96 Tam Ham Toprak 798,96 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.200,00 240,00 01.04.2020 14:50
23 43010116483 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-A 224 19 733,30 Tam Ham Toprak 733,30 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.100,00 220,00 01.04.2020 15:00
24 43010116487 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 224 30 839,96 Tam Ham Toprak 839,96 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.260,00 252,00 01.04.2020 15:10
25 43010116495 Enne Mahallesi I23-B-03-A-1-A 248 16 540,59 Tam Ham Toprak 540,59 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 815,00 163,00 01.04.2020 15:20
26 43010116496 Enne Mahallesi I23-B-03-A-1-A 248 15 898,70 Tam Ham Toprak 898,70 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.350,00 270,00 01.04.2020 15:30
27 43010116497 Enne Mahallesi I23-B-03-A-1-A 248 13 1.016,04 Tam Ham Toprak 1.016,04 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.525,00 305,00 01.04.2020 15:40
28 43010116498 Enne Mahallesi I23-B-03-A-1-A 248 12 898,79 Tam Ham Toprak 898,79 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.350,00 270,00 01.04.2020 15:50
29 43010116499 Enne Mahallesi I23-B-03-A-1-A 248 11 787,40 Tam Ham Toprak 787,40 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.185,00 237,00 01.04.2020 16:00
30 43010116500 Enne Mahallesi I23-B-03-A-1-A 248 10 1.006,32 Tam Ham Toprak 1.006,32 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.510,00 302,00 02.04.2020 09:30
31 43010116507 Enne Mahallesi J23-B-02-B-2-B-2 222 102 724,27 Tam Ham Toprak 724,27 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.090,00 218,00 02.04.2020 09:40
32 43010116508 Enne Mahallesi J23-B-02-B-2-B-2 222 106 977,99 Tam Ham Toprak 977,99 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.470,00 294,00 02.04.2020 09:50
33 43010116509 Enne Mahallesi J23-B-02-B-2-B-2 222 107 961,96 Tam Ham Toprak 961,96 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.445,00 289,00 02.04.2020 10:00
34 43010116521 Enne Mahallesi J23-B-02-B-2-B-2 217 65 1.293,84 Tam Ham Toprak 1.293,84 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.945,00 389,00 02.04.2020 10:10
35 43010116522 Enne Mahallesi J23-B-02-B-2-B-2 217 66 2.448,06 Tam Ham Toprak 2.448,06 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 3.675,00 735,00 02.04.2020 10:20
36 43010116523 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 34 822,51 Tam Ham Toprak 822,51 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.235,00 247,00 02.04.2020 10:30
37 43010116524 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 31 730,00 Tam Ham Toprak 730,00 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.095,00 219,00 02.04.2020 10:40
38 43010116525 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 29 216,48 Tam Ham Toprak 216,48 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 325,00 65,00 02.04.2020 10:50
39 43010116527 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 35 2.324,52 Tam Ham Toprak 2.324,52 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 3.490,00 698,00 02.04.2020 11:00
40 43010116528 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 28 202,77 Tam Ham Toprak 202,77 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 305,00 61,00 02.04.2020 11:10
41 43010116529 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 25 249,87 Tam Ham Toprak 249,87 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 375,00 75,00 02.04.2020 11:20
42 43010116530 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 16 401,23 Tam Ham Toprak 401,23 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 605,00 121,00 02.04.2020 11:30
43 43010116533 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 9 209,65 Tam Ham Toprak 209,65 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 315,00 63,00 02.04.2020 11:40
44 43010116534 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 6 223,02 Tam Ham Toprak 223,02 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 335,00 67,00 02.04.2020 11:50
45 43010116535 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 5 294,08 Tam Ham Toprak 294,08 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 445,00 89,00 02.04.2020 12:00
46 43010116536 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 216 38 449,57 Tam Ham Toprak 449,57 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 675,00 135,00 02.04.2020 14:00
47 43010116539 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 217 67 1.778,94 Tam Ham Toprak 1.778,94 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 2.670,00 534,00 02.04.2020 14:10
48 43010116540 Enne Mahallesi J23-B-02-B-2-B-2 217 68 2.750,51 Tam Ham Toprak 2.750,51 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 4.130,00 826,00 02.04.2020 14:20
49 43010116541 Enne Mahallesi J23-B-02-B-2-B-2 219 2 1.571,32 Tam Ham Toprak 1.571,32 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 2.360,00 472,00 02.04.2020 14:30
50 43010116542 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-3 217 80 745,98 Tam Ham Toprak 745,98 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.120,00 224,00 02.04.2020 14:40
51 43010116545 Enne Mahallesi I23-C-22-C-3-C-2 216 42 3.235,79 Tam Ham Toprak 3.235,79 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 4.855,00 971,00 02.04.2020 14:50
52 43010116546 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-B 224 4 671,62 Tam Ham Toprak 671,62 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.010,00 202,00 02.04.2020 15:00
53 43010116547 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 222 49 2.843,24 Tam Ham Toprak 2.843,24 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 4.270,00 854,00 02.04.2020 15:10
54 43010116548 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 222 50 736,39 Tam Ham Toprak 736,39 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.110,00 222,00 02.04.2020 15:20
55 43010116549 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 222 61 691,57 Tam Ham Toprak 691,57 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.040,00 208,00 02.04.2020 15:30
56 43010116550 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 222 62 1.471,54 Tam Ham Toprak 1.471,54 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 2.210,00 442,00 02.04.2020 15:40
57 43010116551 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-D 222 65 1.211,55 Tam Ham Toprak 1.211,55 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.820,00 364,00 02.04.2020 15:50
58 43010116552 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-A 224 69 527,23 Tam Ham Toprak 527,23 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 800,00 160,00 02.04.2020 16:00
59 43010116553 Enne Mahallesi I23-C-23-D-4-A 224 74 858,85 Tam Ham Toprak 858,85 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 1.290,00 258,00 03.04.2020 09:30
60 43010110159 Enne Mahallesi J23-B-03-D-1-A-2 302 3 596,16 Tam Arsa 596,16 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Amaçlı 895 179,00 03.04.2020 09:40
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 51/a MADDESİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK YİVSİZ TÜFEKLERİN
Sıra No Dosya No Bulunduğu Yer Markası Cinsi Seri Nosu Çapı (Cal) Fiili Durumu  Tahmini Bedeli Geçici Teminat İhalenin
Tarihi Saati
1 42-2017 Milli Emlak Müdürlüğü REX 707 Yarı Otomatik 14-0231 12 Kullanılmış 200,00 40,00 03.04.2020 09:50
2 42-2031 Milli Emlak Müdürlüğü Lazer Special Yarı Otomatik 00342 12 Kullanılmış 300,00 60,00 03.04.2020 10:00
3 42-2046 Milli Emlak Müdürlüğü Turanlar Çift Kırma S 9305 12 Kullanılmış 250,00 50,00 03.04.2020 10:10
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞITLARIN
Sıra No Dosya No Bulunduğu Yer Cinsi Markası Modeli Plakası Fiili Durumu Şasi No Motor No Tahmini Bedeli Geçici Teminat İhalenin
(Plakalar Trafikten Çekilmiştir.) Tarihi Saati
1 42-2052 Garaambar Otoparkı Kamyonet VW Cıty Van (Transporter) 2004 43 FN 170 Kullanılmış WV2ZZZ7HZ4H064900 AXD028402 15.000,00 3.000,00 3.04.2020 10:20
2 42-1094-2 Defterdarlık Otoparkı Otomobil Tofaş-Fiat (Kartal) 1992 43 UA 549 Kullanılmış NM131B0000615893 131A10160605886 4.000,00 800,00 3.04.2020 10:30
Rss

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı.

İlginizi çekebilecek diğer haberler

KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Milli Emlak Müdürlüğü) 1- Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 51/g maddelerine göre Açık ...
İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN     Konusu: Satış İhalesi   Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen; Listede 1 ve 2 numaralı taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği ...
İLAN KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL Sıra No Dosya No İli İlçesi Mahalle Cadde/Sok./Mevkii Kapı No Cinsi Kullanım Amacı Ada Parsel Alanı (m2) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat İhale Günü İhale Saati Aylık Yıllık 1 431010059000 Kütahya Merkez Balıklı Balıklı 87 Dükkan Dükkan 92 13 5,76 30,00 TL 17,00 TL 17.06.2020 09:20 2 436060005000 Kütahya Merkez Yunus Emre Alsancak zemin Mesken Konut 1232 1 80,40 400,00 TL 216,00 TL 17.06.2020 09:40 3 431010037010 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 111 Dükkan Dükkan 137 3 43,13 400,00 TL 216,00 TL 17.06.2020 10:00 4 431010037016 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 117 Depo Depo 137 3 27,94 200,00 TL 108,00 TL 17.06.2020 10:20 5 431010037013 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 123 Depo Depo 137 3 30,75 200,00 ...
İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   Konusu: Kiralama İhalesi Mülkiyetleri/tasarrufları Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık ...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMPÜSÜNDE BAKIM ONARIM İŞLERİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ...
İHALELER
Site içi arama
booked.net

AD Tasarım Mustafa Gökdere Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.