SON DAKİKA
Rıdvan Cebecioğgu
Rıdvan Cebecioğgu
» Diğer Yazıları
Takip Et!
10 Haziran 2020

KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL

Facebook'ta Paylaş
Twitter
B R K
KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL

RESMİ İLANLAR - 10 Haziran 2020 4:06

İLAN
KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL
Sıra
No
Dosya NoİliİlçesiMahalleCadde/Sok./MevkiiKapı NoCinsiKullanım AmacıAdaParselAlanı (m2)Muhammen Bedel (TL)Geçici Teminatİhale Günüİhale Saati
AylıkYıllık
1431010059000KütahyaMerkezBalıklıBalıklı87DükkanDükkan92135,7630,00 TL17,00 TL17.06.202009:20
2436060005000KütahyaMerkezYunus EmreAlsancakzeminMeskenKonut1232180,40400,00 TL216,00 TL17.06.202009:40
3431010037010KütahyaMerkezPaşamsultanPekmez Pazarı Cad.111DükkanDükkan137343,13400,00 TL216,00 TL17.06.202010:00
4431010037016KütahyaMerkezPaşamsultanPekmez Pazarı Cad.117DepoDepo137327,94200,00 TL108,00 TL17.06.202010:20
5431010037013KütahyaMerkezPaşamsultanPekmez Pazarı Cad.123DepoDepo137330,75200,00 TL108,00 TL17.06.202010:40
6431010148020KütahyaMerkezCEDİTYeniİki Bodrumu Bulunan Sekiz Katlı Betonarme Bina YURT/APART17221071.604.0210.460,00 TL5.649,00 TL17.06.202011:00
7 031180017000AfyonkarahisarŞuhutİplikÖncülAVLULU 2 KATLI AHŞAP EVDükkan+Konut24813216,00610,00330,00 TL17.06.202011:20
8031010001000AFYONKARAHİSARMerkezKARAMANİstasyonBODRUM KATINDA KAPALI OTOPARK VE KALORİFER DAİRESİ,
ZEMİN KATINDA 3 ADET DÜKKAN,
HER KATINDA 7’ŞER ADET BÜRO BULUNAN BODRUM DAHİL 8 KATLI VAKIF İŞHANI
DÜKKAN+OTELESKİ
( 358 )

YENİ
4944

ESKİ
( 25 )

YENİ
12

5394,0954.250,00 TL29.295,00 TL17.06.202011:40
9031160004000AfyonkarahisarSinanpaşaAli ÇetinkayaYusufKARGİR TEK KATLI HAMAM VE KÖMÜRLÜĞÜ VE ÇEŞMESİHamam7836296,00215,00117,00 TL17.06.202014:00
1031010064006AfyonkarahisarMerkezHacınuhGazlıgölZEMİN VE 1. VE 2. KATLARI İŞHANI DİĞERLERİ ÖĞRENCE YURDU OLAN 6 KATLI KARGİR APARTMAN(Zemin + 1. Kat) İş Yeri552115952,005.500,002.970,00 TL17.06.202014:20
11641050001000UşakSivaslıSelçiklerSazak MezarlığıTARLATarla12682378,00252,0012,00 TL17.06.202014:40
12641050002000UşakSivaslıSelçiklerSazak MezarlığıTARLATarla12692900,00307,0014,00 TL17.06.202015:00
13641050003000UşakSivaslıSelçiklerSazak MezarlığıTARLATarla12703600,00382,0018,00 TL17.06.202015:20
14UşakSivaslıSelçiklerSazak MezarlığıTARLATarla37242788,00468,0022,00 TL17.06.202015:40
15 644050001000UşakSivaslıYayalarIlgınlıTARLATarla26014100,00756,0035,00 TL17.06.202016:00
16261140018000EskişehirOdunpazarıArifiyeHamam YoluALTINDA BODRUMU OLAN ALTI VE SEKİZ KATTAN OLUŞAN   26 ADET KARGİR İŞ YERİDükkan ve Yurt Binası1300162127,5038.000,00 TL20.520,00 TL17.06.202016:20
         1-Yukarıda her türlü vasıfları yazılı vakıf taşınmaz, ihale neticesinde belirlenecek kira bedeli üzerinden sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının  ilgili hükümleri uyarınca  Açık Teklif Usulü  Kiralama ihaleleri 17.06.2020 tarihinde hizasında gösterilen saatlerde, belirtilen tarihte talipli çıkmaması halinde aynı şartlarda Pazarlık Usulü Kiralama İhalesine çıkarılacak olup, Açık Teklif Usulü ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde Cedit Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No : 65 KÜTAHYA adresinde bulunan  Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında; Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca yapılacaktır. Tel : (0 274) 274 00 24 -7403 (Dahili)  Web : http://kutahya@vgm.gov.tr  E-posta :kutahya@vgm.gov.tr
        2-İhaleye bizzat iştirak etmek isteyen isteklilerin Kimlik Belgesi, Yerleşim Yeri Adres Bildirim Belgesi, (vekaleten iştirak edecekler için de vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin İmza Sirküsü aslı veya noter tasdikli sureti, vergi numarası, şirket yetkilisinin Kimlik Belgesi, ortak girenlerden ortak girişim beyannameleri, vakıf ve derneklerin ise yönetim kurulu kararı, faaliyet raporu ve yetki belgesi ile geçici Teminat Bedelinin Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün  T.Vakıflar Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki (TR85 0001 5001 5800 7309 6720 32) IBAN nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat tutarı kadar  Banka Geçici Teminat mektubu (teyit yazısı ile birlikte süresiz ve limit dahili) ile birlikte ihale gün ve saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
        3-İhaleler ile ilgili her türlü şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.İhale ile ilgili her türlü ilan ve giderlerinin tümü ihale üzerinde kalan iştirakçiye aittir.İhalenin onaylanmasının ardından yasal süresi içinde ihale üzerinde kalan istekli şartname hükümleri uyarınca işlem yapmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu  teminat  bütçeye irat kaydedilecektir.
       4-Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Mazbut Vakıflara ait taşınmazlar stopaj vergisinden muaftır.
       5-8 ve 16. Sıra numarasında belirtilen taşınmazların yer teslimi Geçici Kabul tarihi itibari ile yapılacaktır.
       6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.İLAN OLUNUR.
Rss

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı.

İlginizi çekebilecek diğer haberler

ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜMLERİ İHTİYACI 8 GRUP LABORATUVAR CİHAZI VE MALZEMESİİDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜMLERİ İHTİYACI 8 GRUP LABORATUVAR CİHAZI VE MALZEMESİ alımı 4734 sayılı ...
MÜZE TEŞHİR TANZİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIRYAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİKütahya DPÜ Ressam Ahmet Yakupoğlu Müzesi Teşhir Tanzim Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ...
KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN(Milli Emlak Müdürlüğü)1- Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 51/g maddelerine göre Açık ...
İLANT.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  Konusu: Satış İhalesi Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen;Listede 1 ve 2 numaralı taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği ...
İLANKÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULSıra No Dosya No İli İlçesi Mahalle Cadde/Sok./Mevkii Kapı No Cinsi Kullanım Amacı Ada Parsel Alanı (m2) Muhammen Bedel (TL)Geçici Teminat İhale Günü İhale SaatiAylık Yıllık1 431010059000 Kütahya Merkez Balıklı Balıklı 87 Dükkan Dükkan 92 13 5,76 30,00 TL17,00 TL 17.06.2020 09:202 436060005000 Kütahya Merkez Yunus Emre Alsancak zemin Mesken Konut 1232 1 80,40 400,00 TL216,00 TL 17.06.2020 09:403 431010037010 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 111 Dükkan Dükkan 137 3 43,13 400,00 TL216,00 TL 17.06.2020 10:004 431010037016 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 117 Depo Depo 137 3 27,94 200,00 TL108,00 TL 17.06.2020 10:205 431010037013 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 123 Depo Depo 137 3 30,75 200,00 ...
İHALELER
Site içi arama
booked.net

AD Tasarım Mustafa Gökdere Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.