SON DAKİKA
Rıdvan Cebecioğgu
Rıdvan Cebecioğgu
» Diğer Yazıları
Takip Et!
16 Mart 2020

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Facebook'ta Paylaş
Twitter
B R K
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

RESMİ İLANLAR - 16 Mart 2020 1:37

 

İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  • Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazın şartname hükümlerine göre kendi enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkımı, temelinin tamamen sökümü, çevresindeki tüm asfalt tabakasının kaldırılması ve molozunun temizlenmesi ile idaremizce verilecek olan çakılın serilerek doldurulması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

 

İhale Tarihi / Günü / Saati : 26 Mart 2020   /   Perşembe   /   14.00
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

 

Taşınmaz Bilgileri Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

Özel Geçici Teminat

(TL)

Alipaşa Mahallesi 634 ada 149 parsel

Abdurrahman Karaa Bulvarı üzerinde bulunan Kütahya Belediyesi Eski Kültür Sarayı

(Yaklaşık 1.633,44 m2 taban alanına sahip, Bodrum, Zemin, 1.Kat, 2.Kat, 3.Kat ve Çatı Katı)

23.000,00.- 690,00.- 30.000,00.-

 

  • İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

  1. Nüfus cüzdanı sureti ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek Kişiler)
  2. Kanuni İkametgah adresi ile Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,
  3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi

1-)Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2-)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

3-)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a),(b) ve (c)’ deki esaslara göre temin edecekleri belge,

  1. İmza Sirkülerini Vermesi

1-)Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi.

2-)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.

3-)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a),(b) ve (c) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

  1. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenden noter tasdikli imza beyannamesi.
  2. 690,00.-TL tutarındaki muhammen başlangıç bedelin %3’ ü tutarındaki geçici teminatını yatırdığına dair belge.
  3. 000,00.-TL tutarındaki (teminat mektubu olması durumunda en az 1 yıl geçerlilik süresi taşıyacak olan) Ek Özel Teminatın yatırıldığına ve/veya verildiğine dair belge.
  4. Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi. (Şartname Bedeli 500,00.-TL)

İstenen bütün belgeler asıl veya “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresi taşıyacaktır.

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Rss

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı.

İlginizi çekebilecek diğer haberler

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KULAK KÜPESİ (KLASİK) KÜTAHYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KULAK KÜPESİ (KLASİK) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale ...
KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Milli Emlak Müdürlüğü) 1- Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 51/a maddelerine göre Açık ...
  İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazın şartname hükümlerine göre kendi enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkımı, temelinin tamamen sökümü, çevresindeki tüm asfalt tabakasının kaldırılması ve molozunun ...
FİLLER MALZEME SATIN ALINACAKTIR KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKLİ ŞARTNAMEYE GÖRE TOPRAKSIZ KALKER ESASLI 0-19 MM FİLLER (ETEK ALTI) MAL ALIMI TEMİNİ VE NAKLİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale ...
İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI 1. Mülkiyeti Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait ve Belediyemize tahsisli ilimiz Alayunt Mahallesi 3264 ada, 150 parsel numaralı 62.821,67 m2 yüzölçümlü Arsa’nın 02.02.2019 tarih-30674 ...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA Eskişehir 3 TM 'deki Lojman Binasının İdari Binaya Dönüştürülmesi ve Kütahya 6E Tipi Lojmanın Bakım Onarımı yapım işi 4734 sayılı ...
Site içi arama
booked.net

AD Tasarım Mustafa Gökdere Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.

gtag('config', 'UA-117936192-1');