SON DAKİKA
Rıdvan Cebecioğgu
Rıdvan Cebecioğgu
» Diğer Yazıları
Takip Et!
16 Mart 2020

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Facebook'ta Paylaş
Twitter
B R K
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

RESMİ İLANLAR - 16 Mart 2020 1:37

 

İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  • Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazın şartname hükümlerine göre kendi enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkımı, temelinin tamamen sökümü, çevresindeki tüm asfalt tabakasının kaldırılması ve molozunun temizlenmesi ile idaremizce verilecek olan çakılın serilerek doldurulması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

 

İhale Tarihi / Günü / Saati:26 Mart 2020   /   Perşembe   /   14.00
İhalenin Yapılacağı Yer:Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

 

Taşınmaz BilgileriMuhammen Bedel

(KDV Hariç)

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

Özel Geçici Teminat

(TL)

Alipaşa Mahallesi 634 ada 149 parsel

Abdurrahman Karaa Bulvarı üzerinde bulunan Kütahya Belediyesi Eski Kültür Sarayı

(Yaklaşık 1.633,44 m2 taban alanına sahip, Bodrum, Zemin, 1.Kat, 2.Kat, 3.Kat ve Çatı Katı)

23.000,00.-690,00.-30.000,00.-

 

  • İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

  1. Nüfus cüzdanı sureti ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek Kişiler)
  2. Kanuni İkametgah adresi ile Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,
  3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi

1-)Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2-)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

3-)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a),(b) ve (c)’ deki esaslara göre temin edecekleri belge,

  1. İmza Sirkülerini Vermesi

1-)Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi.

2-)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.

3-)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a),(b) ve (c) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

  1. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenden noter tasdikli imza beyannamesi.
  2. 690,00.-TL tutarındaki muhammen başlangıç bedelin %3’ ü tutarındaki geçici teminatını yatırdığına dair belge.
  3. 000,00.-TL tutarındaki (teminat mektubu olması durumunda en az 1 yıl geçerlilik süresi taşıyacak olan) Ek Özel Teminatın yatırıldığına ve/veya verildiğine dair belge.
  4. Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi. (Şartname Bedeli 500,00.-TL)

İstenen bütün belgeler asıl veya “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresi taşıyacaktır.

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Rss

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı.

İlginizi çekebilecek diğer haberler

KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN(Milli Emlak Müdürlüğü)1- Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 51/g maddelerine göre Açık ...
İLANT.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  Konusu: Satış İhalesi Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen;Listede 1 ve 2 numaralı taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği ...
İLANKÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULSıra No Dosya No İli İlçesi Mahalle Cadde/Sok./Mevkii Kapı No Cinsi Kullanım Amacı Ada Parsel Alanı (m2) Muhammen Bedel (TL)Geçici Teminat İhale Günü İhale SaatiAylık Yıllık1 431010059000 Kütahya Merkez Balıklı Balıklı 87 Dükkan Dükkan 92 13 5,76 30,00 TL17,00 TL 17.06.2020 09:202 436060005000 Kütahya Merkez Yunus Emre Alsancak zemin Mesken Konut 1232 1 80,40 400,00 TL216,00 TL 17.06.2020 09:403 431010037010 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 111 Dükkan Dükkan 137 3 43,13 400,00 TL216,00 TL 17.06.2020 10:004 431010037016 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 117 Depo Depo 137 3 27,94 200,00 TL108,00 TL 17.06.2020 10:205 431010037013 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 123 Depo Depo 137 3 30,75 200,00 ...
İLANT.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Konusu: Kiralama İhalesiMülkiyetleri/tasarrufları Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık ...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIRTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYABÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMPÜSÜNDE BAKIM ONARIM İŞLERİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ...
İHALELER
Site içi arama
booked.net

AD Tasarım Mustafa Gökdere Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.