SON DAKİKA
Rıdvan Cebecioğgu
Rıdvan Cebecioğgu
» Diğer Yazıları
Takip Et!
13 Haziran 2020

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Facebook'ta Paylaş
Twitter
B R K
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

RESMİ İLANLAR - 13 Haziran 2020 2:41

İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Konusu: Satış İhalesi

 

 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen;
  • Listede 1 ve 2 numaralı taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü,
  • Listede 3 ile 15 arasındaki taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

 

 1. İhale Tarihi /  Günü  /  Saati:  23 Haziran 2020  /  Salı  /  Tabloda belirtilen saatlerde

 

 1. İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

 

 1. Pazarlık Süreci:
  • İhale günü satılmayan İŞYERİ VE DAİRELER; Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15’inci maddesinin “d” bendi gereğince 31 Aralık 2020 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün / saatlerde aynı bedel ve şartlarla satış ihalesine devam edilecektir.
  • İhale günü satılmayan diğer taşınmazlar kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. Pazarlık süresinde de talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır.

 

 1. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:
  • Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
  • Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.
   • Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra; kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, gün bazında indirim uygulanacaktır.

 

 1. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):
  • Gerçek kişiler için:
   • Nüfus cüzdan fotokopisi,
   • Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,
   • 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
   • İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
   • Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
   • Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri
  • Tüzel kişiler için:
   • Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,
   • İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,
   • İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
   • Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
   • Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
   • 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
   • İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
   • Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.

 

 1. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecektir. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.
 2. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır.
KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR
S.NCinsiMahalleAda

Parsel

DurumuKDVMuhammen Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Saati
1Arsa30 Ağustos564/52İmar Durumu: Ayrık Nizam 4 Kat (Ticaret + Konut) (5.447,10 m2)Var8.170.650,00245.120,0014.00
2ArsaSiner117/1İmar Durumu: Ayrık Nizam 5 Kat (Ticaret + Konut) (9.231,00 m2)Var5.200.000,00156.000,0014.02
AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR
3ArsaSiner173/1İmar Durumu: Ayrık Nizam 4 Kat (Konut) (5.731,00 m2)Var2.235.000,0067.050,0014.04
4ArsaSiner97/2İmar Durumu: Ayrık Nizam 3 Kat (Ticaret + Konut) (4.971,00 m2)Var2.000.000,0060.000,0014.06
5ArsaSiner177/1İmar Durumu: Ayrık Nizam 3 Kat (Konut) (5.869,00 m2)Var1.750.000,0052.500,0014.08
6ArsaL. H. P.914/3İmar Durumu: Ticaret Alanı (1.724,21 m2)Var2.155.275,0064.660,0014.10
7İşyeriL. H. P.2345/11.Kat 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Bağımsız Bölüm Numaralar

(Toplam: 885,87 m2) (Bir Bütün olarak)

Var1.870.000,0056.100,0014.12
8DaireL. H. P.2270/46B09 Blok Zemin Kat 2 Bağ. Böl. 2+1 (Arsa Payı: 128,02 m2)Var220.000,006.600,0014.14
9DaireL. H. P.2270/46B11 Blok Zemin Kat 2 Bağ. Böl. 2+1 (Arsa Payı: 128,02 m2)Var220.000,006.600,0014.16
10DaireL. H. P.2270/46B13 Blok 9+Çatı Kat 18 Bağ. Böl. 6+1 (Arsa Payı: 234,61 m2)Var400.000,0012.000,0014.18
11DaireL. H. P.2270/46B15 Blok Zemin Kat 1 Bağ. Böl. 2+1 (Arsa Payı: 108,28 m2)Var220.000,006.600,0014.20
12DaireL. H. P.2270/46C02 Blok 9+Çatı Kat 19 Bağ. Böl. 4+1/3+1 (Arsa Payı: 304,47 m2)Var590.000,0017.700,0014.22
13DaireAlipaşa49/113.Kat 7 Bağ. Böl. (51,45 m2)Var185.000,005.550,0014.24
14ArsaHamidiye1548/9İmar Durumu: Bitişik Nizam 3 Kat (91,00 m2)Var63.700,001.911,0014.26
15Tarlaİshakseydi114/60İmar Durumu: Tarla (5.404,56 m2)Var180.000,005.400,0014.28

 

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Rss

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı.

İlginizi çekebilecek diğer haberler

ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜMLERİ İHTİYACI 8 GRUP LABORATUVAR CİHAZI VE MALZEMESİİDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜMLERİ İHTİYACI 8 GRUP LABORATUVAR CİHAZI VE MALZEMESİ alımı 4734 sayılı ...
MÜZE TEŞHİR TANZİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIRYAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİKütahya DPÜ Ressam Ahmet Yakupoğlu Müzesi Teşhir Tanzim Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ...
KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN(Milli Emlak Müdürlüğü)1- Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 51/g maddelerine göre Açık ...
İLANT.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  Konusu: Satış İhalesi Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen;Listede 1 ve 2 numaralı taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği ...
İLANKÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULSıra No Dosya No İli İlçesi Mahalle Cadde/Sok./Mevkii Kapı No Cinsi Kullanım Amacı Ada Parsel Alanı (m2) Muhammen Bedel (TL)Geçici Teminat İhale Günü İhale SaatiAylık Yıllık1 431010059000 Kütahya Merkez Balıklı Balıklı 87 Dükkan Dükkan 92 13 5,76 30,00 TL17,00 TL 17.06.2020 09:202 436060005000 Kütahya Merkez Yunus Emre Alsancak zemin Mesken Konut 1232 1 80,40 400,00 TL216,00 TL 17.06.2020 09:403 431010037010 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 111 Dükkan Dükkan 137 3 43,13 400,00 TL216,00 TL 17.06.2020 10:004 431010037016 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 117 Depo Depo 137 3 27,94 200,00 TL108,00 TL 17.06.2020 10:205 431010037013 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 123 Depo Depo 137 3 30,75 200,00 ...
İHALELER
Site içi arama
booked.net

AD Tasarım Mustafa Gökdere Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.