SON DAKİKA
Rıdvan Cebecioğgu
Rıdvan Cebecioğgu
» Diğer Yazıları
Takip Et!
16 Eylül 2020

T.C. Sağlık Bakanlığı Simav Doç. Dr. İsmail KARAKUYU Devlet Hastanesi Kantin ve Çay Ocağı Kiralama İşi

Facebook'ta Paylaş
Twitter
B R K
T.C. Sağlık Bakanlığı Simav Doç. Dr. İsmail KARAKUYU Devlet Hastanesi Kantin ve Çay Ocağı Kiralama İşi

DiğerRESMİ İLANLAR - 16 Eylül 2020 13:54


TAŞINMAZ NO


4301000000

MAHALLESİ


YENİ

PAFTA ADA PARSEL


J21C220B2A/2D495130

Kiralanacak Kısım m²


90 m² Kapalı Alan 140 m² Açık Alan

YÜZ ÖLÇÜMÜ


31.372,00 m²

KULLANIM AMACI


Kantin ve Çay Ocağı

KİRALAMA SÜRESİ


36 AY
YILLIK TAHMİNİ
BEDELİ (TL)

180.180,43 TL

GEÇİCİ TEMİNAT


20.000,00 TL

İHALE GÜN VE SAATİ


29/09/2020 — 14:30

1.Yukarıda nitelikleri belirtilen T.C. Sağlık Bakanlığı Simav Doç. Dr. İsmail KARAKUYU Devlet Hastanesi Kantin ve Çay Ocağı
   Kiralama İşi satınalma birim tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.madde gereğince Açık Teklif Usulü ile Kütahya   
   İl Sağlık Müdürlüğü  toplantı salonunda yapılacaktır.
2.İhaleye ilişkin  şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde  Satınalma Biriminde bedelsiz olarak görülebilir ve 50,00 TL
   karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
3.     İHALEYE KATILMAK İÇİN YETERLİLİK KRİTERLERİ
a.Teklifler İhale saatinden önce Komisyon Başkanlığına veya komisyona sunulmak üzere İdare personeline teslim edilecektir. Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
b. İhale teklif zarfının yapıştırılan yeri kapalı, imzalı ve kaşeli olacak, zarfın ön yüzünde, isteklinin adı-soyadı ile ticari unvanı, ihaleye yapan idarenin adı, ihalenin adı, ihale tarihi ve saati yazılı olacaktır.
c. İhale komisyonu, ihaleye ait teklif zarflarını açmadan, Usulüne göre hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder. Usulüne göre hazırlanmayan teklif zarfı olması durumunda zarfı açmadan istekliye iade ederek değerlendirmeye alınmaz.
d. Tebligat için ikametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya  Muhtarlıktan alınacaktır.)
e. Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. kimlik numarası yazılı olacaktır.) Tüzel kişilerin ise vergi kimlik  numarasını  gösterir  belgesi olacaktır.
f. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu. Teminat mektupları dışındaki teminatların Halk bankası Kütahya  Şubesi (TR11 0001 2009 5270 0006 0000 22) IBAN nolu hesabımıza yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabileceği gibi banka teminat mektubunun verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz olması gerekir.)
g. İhaleye  gerçek veya  tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi vermelidirler,
h.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge olarak, (Halk bankası Kütahya Şubesi (TR11 0001 2009 5270 0006 0000 22) IBAN nolu Genel Sekreterliğimiz banka hesabına doküman bedelinin ödendiğine dair dekont/makbuz) İhaleden önce idare yetkilisine   vermeleri gerekmektedir.
i. Kantin İşletmeciliğine ait, Ustalık Belgesinin aslı, ustalık belgesi yoksa İş Yeri Açma Belgesi, sırasıyla; kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birinin aslı, aslı yoksa  “aslı idarece görülmüştür” tasdikli veya noterce tasdik edilmiş belgeler geçerlidir. Söz konusu Belgelerin Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerinden alınmış olması, veya başka bir kurumdan alınmış ise Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerinden Denklik İşlemleri yapılmış olan belgeler geçerlidir. Gerçek kişilerde  işletme sahibinin tüzel kişilerde ise en az %50 hisseye sahip olan ortağın yukarıda sayılan belgelerden en az birisine sahip olması gerekmekte olup ortağı veya sahibi olmayıp işletmede çalışanların bu belgeye sahip olması yeterli değildir. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiliğin kamu kurumlarında en az iki yıl süre ile kesintisiz kantin hizmeti  sunduğuna dair ilgili kurumdan onaylı belgeyi sunmaları halinde yukarıda istenilen belgeler aranmaz. Bu belgenin sunabilmesi için isteklinin ilgili kurumca sözleşme imzalamış olması gerekmekte olup belgenin ekinde sözleşme ibraz edecek ve işin sözleşme şartlarına uygun gerçekleştiğine dair ibarenin belgede yer alması zorunludur. Sözleşmesiz sunulan belgeler ve belirtmesi gereken hususların belgede yer alması durumunda değerlendirmeye alınmaz.
j. Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı (Sabıka kaydı) olmadığına dair belge (İhale tarihinden Önce olmalıdır.)
k. İsteklilerin ihale yasaklısı olup olmadığı ile ilgili; ihale komisyonu ihale saatinde teklif zarflarını açmadan sorgulama yapacak, yasaklı olan isteklilerin teklif dosyası açılmadan iade edilecektir.
l. Sözleşme imzalama aşamasında, idare yasaklı olup olmadığı sorgusu yapacak, isteklinin yasaklı olması durumuna sözleşme imzalanmayarak geçici teminatı gelir kaydedilecektir.
m. İhtilafların çözümünde Yetkili Mahkeme Kütahya  Mahkemeleridir.

Rss

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı.

İlginizi çekebilecek diğer haberler

DSİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 03 Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı (Kütahya-Merkez Koçak Köyü) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ...
ESAS NO : 2019/406 EsasDavacılar , FUAT DÖNMEZ, HALİL İBRAHİM KOÇ, AYZER ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ileDavalı HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan ...
Davacılar , AHMET VEHBİ ERBAY, HÜSEYİN CAHİT ERBAY, ERBAYLAR OTO TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; ...
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1464 ada 1 parsel sayılı 8305,70 m2 yüzölçümlü A Blok 3. kat 13 bağımsız bölüm numaralı mesken niteliğinde taşınmaz olup ...
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Taşınmaz tapuda Kütahya ili, Merkez İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi, 2102 Ada, 1 Parselde, 2.012,04 m2 yüzölçümlü, iki adet ...
İHALELER
Site içi arama

http://gazetekirkuc.com/mizanpaj-1-167/

booked.net

AD Tasarım Mustafa Gökdere Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.