‘KANUN KORUMAZSA MADEN YAŞATMAZ’

718

Türkiye’deki illerin ortalama ruhsatlılık oranının yüzde 63 olduğu ortaya koyan TEMA Vakfı, madenciliğe kapalı alanların kanunlarla belirlenmesi gerektiğini belirtti. Maden ruhsatlarının en yoğun olduğu ilin yüzde 92 ile Kütahya olduğunu hatırlatan TEMA Vakfı Kütahya İl Başkanı Mustafa Satılmış belgenin şehir için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Yakın zamanda Türkiye’de 24 ilde yaklaşık 20 bin maden ruhsatının bulunduğunu ortaya koyan TEMA Vakfı, bu çalışmaların ardından doğal varlıklarımızı, gıda güvenliğimizi ve kültürel değerlerimizi tehdit eden madencilik faaliyetlerine karşı bir politika belgesi hazırlayarak madenciliğe kapalı alanların kanunlarla belirlenmesini önerdi.

KANUNLARLA BELİRLEMELİ

TEMA Vakfı, 2019 yılından itibaren sürdürdüğü maden ruhsatlarının dağılımını gösteren harita çalışmaları sonucunda 24 ilde (Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Tekirdağ, Kırklareli, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Zonguldak, Bartın, Eskişehir, Karaman, Kahramanmaraş, Erzincan,Tunceli, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Bayburt, Şırnak, Siirt, Batman ve Sivas) yaklaşık 20 bin maden ruhsatının bulunduğunu ortaya koymuştu. Ruhsatların; ormanlar, korunan alanlar, tarım ve mera alanları ve kültür varlıkları ile ilişkisini inceleyen çalışmaların sonuçlarına göre illerin ortalama ruhsatlılık oranının yüzde 63 olduğu görülmüştü. Doğamızı, su ve toprak varlığımızı, gıda sağlığımızı ve gıda güvencemizi tehdit eden bu durum karşısında TEMA Vakfı, hazırladığı politika belgesini kamuoyuyla paylaştı. Belgeye göre Vakıf Birleşmiş Milletler’in farklı alt kuruluşlarının önerdiği ve diğer bazı ülkelerde de olduğu gibi madenciliğe kapalı alanların kanunlarla belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Madencilik çalışmalarının yarattığı sağlık, sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlara dikkat çeken TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç; “Birleşmiş Milletler Çevre Ajansı (UNEP) tarafından belirtildiği ve birçok ülke tarafından da uygulandığı gibi madenciliğe kapalı alanları kanunlarla belirleyip, belirlenen bu alanlarda arama faaliyetleri de dahil herhangi bir madencilik çalışmasına izin vermemek, doğal varlıkları, biyolojik zenginliği, yaban hayatını, tarım ve mera alanlarını, kıyıları ve içme suyu havzalarını madencilik faaliyetlerinden korumanın tek yoludur. Kanun korumazsa maden yaşatmaz” dedi.

EN YOĞUN İL KÜTAHYA

TEMA Vakfı Kütahya İl Başkanı Mustafa Satılmış ise Türkiye’de maden ruhsatlarının en yoğun olduğu ilin yüzde 92 ile Kütahya olduğunu hatırlatarak politika belgesinin şehir için taşıdığı öneme vurgu yaptı. TEMA Kütahya, vakfın hazırladığı madencilik raporunu tüm siyasi partiler kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıyor.

TEMA Vakfı’nın hazırladığı Madenciliğe Kapalı Alanlar Politika Belgesi’ne göre; ekosistemin sürdürülebilirliği, biyolojik çeşitlilik, yaban hayatının devamlılığı, içilebilir su ile güvenli gıdaya ulaşabilmek için şu alanlar madencilik faaliyetlerine kapatılmalı: Orman amenajman planlarında ana işletme amacı; doğa koruma, erozyonu önleme, iklimi koruma, su üretimi, toplum sağlığı, estetik, ekoturizm ve rekreasyon, ulusal savunma ve bilimsel işlevleri yerine getirme olarak belirlenmiş orman alanları, Korunan alanların tümü, Uluslararası Sözleşmelerle Korunan Alanlar, Bilimsel çalışmalarla belirlenmiş Önemli Doğa, Kuş ve Bitki Alanları gibi Potansiyel Korunan Alanları, Tarım alanları, Tüm koruma mesafeleri ile içme suyu havzaları, Sulak alanlar, Kıyı alanları ve deniz koruma alanları, Bilimsel çalışmalarla belirlenmiş Önemli Doğa, Kuş ve Bitki Alanları gibi Potansiyel Korunan Alanlar.”

ŞEYMA DÖNMEZ
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *