Category: Zafer Nefer

SÜPÜRGE

Süpürge, süpürme âleti, ‘süpürmek’ fiilinden türetilmiş… Süpürge (Azerbaycan Türkçesi: süpürgä, Başkurt Türkçesi: hipirtki, Kazak Türkçesi:...

OSMANLI

Selçuklu ya da Selçuksuz, Osmanlı ya da Osmansız… Türk olmadan, dünyanın çivisi çıkmış… Kızılelma, sömürü için değil, insanlığa adâlet ve...

YÜZ

            Yüz rakamı (100, C/centum –Roma rakamında 100)… Parmak hesabıyla doksan dokuzdan sonra...

ENERJİ…

Enerji (Fransızca énérgie, eski Yunanca enérgeia/ενέργεια) iş yapma gücü, kuvvet, güç, fizikî kuvvet, gücünü harcama isteği ve iktidarı,...

DEĞNEK

Değnek/değenek, âsâ, sopa, çubuk, topuz, baston[1]…  Yürümede zorluk çekildiğinde, görme engelli olunduğunda, güvence ve yaptırım gerektiğinde,...

KARAR VERİNCE

Karar: hüküm, yargı, kesin, azim, ölçülü, rey, tartı… Kararlı olmak, karar verebilmek… Uygulama olmadıkça; verilen karar, âtıl ve takıntı hâline...

GAZETE-DERGİ MAKALESİ… 

Sözün dilden dökülmesi, kâğıda aktarılması ve dinleyen ve okuyanla doğru ve etkin iletişim kurulabilmesi vetiresi/süreci… Tutarlı, tarafsız, bilimsel ve...

ÇAY KAHVE BAHANE

Çay (camellia sinensis), çaygiller (theaceae) familyasından olan, nemli iklimlerde yetişen, yaprak ve tomurcukları içecek maddesi üretiminde kullanılan tarım...

YOLCULUK

Yol olmadan ne yürümek ne sürünmek olurdu; hülâsa yolculuk (seyahat, sefer, seyr-ü sefer/trafik) olmazdı… Yürüyerek, yüzerek ya da uçarak yol kat edebilmek...

KIZILELMA

Kızılelma[1], Yunan mitolojilerinden Avrasya mitolojilerine kadar farklı medeniyetlerde ve toplumlarda hâkimiyetin sembolü olmuş… Kızılelma, ulaşılması...