Category: Zafer Nefer

SOKAK ÇOCUKLARI…

Sokak çocuklarına (köprü altı çocuklarına), yetime, öksüze, aç olana, muhtaç olana, hayvanlara, ağaca, bitkiye, hatta cansız olana, hülâsa can taşıyana...

MÜZE…

Tarihten süzüle süzüle elde kalanların sergilendiği mekân müze◼… Müze (Fransızca musée, eski Yunanca mouseîon μουσεῖον  –Mousa’lar...

SLOGAN, YAFTA ve SÖZÜN KIYMETİ…

Slogan, bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa-çarpıcı söz, motto (ilke söz); kimlik, topluluk, örgüt, kurum veya...

GALE, GALEN, GAİLE ve AİLE…

Gale, galen, gaile ve aile… Arapça / Osmanlı Türkçesi harflerle ‘aile’ ve ‘gaile’ yazıldığında, ‘gaile’nin ‘aile’den farkının bir nokta...

ÜRETEN ve TÜKETEN…

Üreten ve tüketen… Öncelik üreten olmaktır, sonrasında ürettiğini tüketen olmaktır… Üretmeden tüketmek, sonuçta tükenmek ve tüketilmektir…...

TAKLİT, TAHKİK, ESER, ŞAHESER…

Taklit, belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma, öykünme, özenti… Taklit, birinin davranışlarını, konuşmasını tekrarlayarak eğlenme…...

ASALAK OLMAK…

Argo sözcüklerle iletişim kurmak, iletişimin başlamadan kesintiye uğraması… Asalak, tufeyli, parazit, abacı, ekti, otlakçı… Asalak, bir canlının...

MİLLÎ MÜDAFAA…

Millî müdafaa/savunma… Zafere, kendimize gelmekle, kendimizi bilmekle ulaşabiliriz… Nefsi müdafaa/savunma ve nefsimize galebe gelebilmek önceliğimiz olmalı…...

KÜTÜPHANE…

Kalem, kelâm, defter, kitap ve kütüphane… Kitap, (Arapça ketebe -yazmak’tan kitab -yazılı olan, yazılan) anlamında… Türkçesi bitig/bitik/betik...

KALP

Köngül, gönül, kalp, yürek… Birbirinin yerine kullandığımız kelimeler… Yine de bire bir aynı anlamı verdiğini söylemekte güçlük çektiğimiz...