Category: Zafer Nefer

NE YEDİĞİN, NE DEDİĞİN…

Karakter, kişilik, algı, tavır, gelenek, görenek vb. her özellik; ne yediğin ne dediğin ve eğitim ile alâkalı… Hangi coğrafyada, hangi iklimde yaşadığın...

RAKAMLARIN DİLİ…

Rakamların dili, sayıbilim, numeroloji… Numeroloji (https://en.wikipedia.org/wiki/Numerology) ; sayılar ve harflerle, kişiliklerimiz ve hayatımızdaki olaylar...

AYAK OYUNU…

Ayak oyunu, bir çeşit halk oyunu… Ayak oyununda, davul-zurna eşliğinde, eller serçe parmakları ile tutulur… Önce sağ ayak öne vurulup, yana atılır,...

PABUÇ BIRAKMAMAK…

Pabuç (Farsça, pâpuş; pa, ayak), ayakları korumak için giyilen bir çeşit ayakkabı… Pabuç, çocuk ayakkabısı… Pabuç, sandalyelerin ve masaların...

DUMURA UĞRAMAK…

Dumur (Arapça), zayıflık, zayıflama, bir organın beslenemeyerek küçülmesi, körelmesi, işlevini yitirmesi anlamında… Dumura uğramak, güçsüz düşmek,...

KAZMA KÜREK…

Kazma, bahçe işlerinde en çok kullanılan yardımcı âlet… Kazma, toprağı kazmak, belirli büyüklüklerde çukurlar açmak, bitkileri ya da ağaçları dikmek...

ATIN ÖLÜMÜ ARPADAN…

‘Atın ölümü arpadan’, rastgele yaşamanın, ucuz yaklaşımın ve sebeplere teslim olmanın en kolay yolu… Ölüm hak, her nefis ölümü tadacak… Atın...

TEZ…                                              

Tez (Eski Türkçe), ‘kaç! (emir)’ sözcüğünden evrilmiş… Tez (Farsça, tēz); çabuk, süratli olan, hızlı, çabuk bir biçimde, ivedi bir şekilde,...

EŞYA, MEKÂN ve İNSAN…

Eşya (Arapça şey, eşyā); şeyler, objeler, nesneler, anlamında… Mekân (Arapça kevn -olma, var olma, Farsça ve Türkmence mekān, Uygurca makan, Özbekçe...

ALTÜST OLSA…

Altüst olmak (alabora olmak), bir kişinin veya bir durumun tamamen değişmesi, karışması veya bozulması… Alabora olmak, tekne, sandal gibi deniz araçlarının...