‘BEKLENTİLERİ KARŞILAYAN ADIM ATILMALI’

414

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun mevcut hakları koruyacak, kariyer basamaklarında hizmet süresini önceleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse, TBMM’yi ve Millî Eğitim Bakanlığı’nı beklentilerini karşılayacak adımları atmaya çağırdı

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse ve Eğitim Bir-Sen üyeleri Azerbaycan Parkı’nda bir araya gelerek Öğretmenlik Meslek Kanunun yeniden düzenlenmesi için taleplerini dile getirdiler.

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse yaptığı açıklamada 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunun, öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini karşılama yönünde olumlu bir adım olmanın ötesine geçemediğine dikkat çekti.

‘KANUNUN İÇERİĞİ BOŞ’

Kanunun bu hâliyle öğretmenlerin beklentilerini ve toplu sözleşme masasına taşıdıkları talepleri karşılamadığı, ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten yoksun olduğunu vurgulayan Köse, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle yeniden düzenlenmesi amacıyla Eğitim-Bir-Sen olarak hazırladıkları kanun taslağını Millî Eğitim Bakanlığı’nın, TBMM’nin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun ve kamuoyunun dikkatine sunduklarını açıkladı. Fatih Köse, kanun taslağının içeriği hakkında da bilgi verdi.

‘EYLEM KARARI ALDIK’

Öğretmenlerin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adımın atılmaması ve belirsizliğin eğitim çalışanları ve öğretmenler üzerinde moral ve motivasyon kaybı oluşturduğunu vurgulayan Köse, gerekli düzenleme öneri ve çağrılarına duyarsız kalınması üzerine Eğitim-Bir-Sen olarak eylem kararı aldıklarını açıkladı.

Daha fazla geç kalınmaması gerektiğini vurgulayan Köse, meslek kanununda ivedi olarak değişikliklerin yapılarak hayata geçirilmesi için şu önerileri dile getirdi:  

‘SÖZLEŞMELİ VE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK KALDIRILSIN’

“Ülkemizde fiilen görev yapan 1 milyonu aşkın öğretmen var iken, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar mesleğin bütün olarak ele alınmaması; hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluktur. Biz, meslek kanununda, öğretmenlerin özlük haklarının tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi uygulamalar yerine kadrolu istihdamın esas alınmasını istiyoruz.

Öğretmenlerin mesleki ilerlemelerini sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının sınav yerine öğretmenlikteki hizmet süresine dayalı olarak kurgulanmasının meslek kanunu iddiasının ispatı için şart olduğunu düşünüyoruz.

İstihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere, zorunlu hizmet gibi dayatmalara son verecek, öğretmeni motive ve teşvik etmeye, imkânlar, fırsatlar ve artırımlı haklarla ödüllendirmeye dair hükümlerin mesleği özendirmeye, mesleği yürütenleri güçlendirmeye ilişkin ön şart olduğunu biliyoruz. Öğretmenlerin atanmadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkânlarından kariyer fırsatlarına, ehliyetten liyakate her konuda belirsizlikten, ayrımcılık ya da ayrıcalık kusurlarından kurtarmaya dönük hükümleri olmazsa olmaz addediyoruz.

‘KANUNİ BİR DAYANAK İSTİYORUZ’

Eğitim ve öğretim süreçlerindeki vazgeçilmez unsurlardan biri olan eğitim kurumu yöneticiliği ve eğitim liderliğinin meslek kanunu kapsamında düzenlenmesini, yöneticilik ve liderlik süreçlerine katılım, bu pozisyonlardaki mali, sosyal ve özlük hakların da mutlaka kanuni bir dayanak ve güvenceyle tanımlanmasını istiyoruz.”

Eğitim-Bir-Sen olarak, hedefler ve gerçekler bağlamında her şeyi içinde barındıran bir kanun içeriğinin oluşmasının mümkün olduğunun altını çizen Köse, öğretmenin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki beklentinin  karşılanması gerektiğini vurguladı. Eğitim-Bir-Sen’in bu hususlar temelinde katkı ve destek sunacağını bu vesileyle bir kez daha temin ve teyit eden Köse, siyasi iradeyi, TBMM’yi ve Millî Eğitim Bakanlığı’nı meslek kanununda beklentileri karşılayan değişikliklerin ve dönüşümün bir an evvel hayata geçirilmesi konusunda adım atmaya çağırdıklarını belirtti.

FATMA SÜMER
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *