YARIYA YAKINI TAMAMLANDI

615

İl Afet Risk Azaltma Planının gündeme alındığı 2022 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında 2022 yılının ilk 3 ayında il genelinde 516 kamu yatırım projesinin yer aldığını belirten Vali Ali Çelik, “Projelerden 43’ü tamamlanmış, 58’i ihale aşamasında, 259’u devam etmekte, 153 adedine ise henüz başlanmamış olup 3 adedi tasfiye edilmiştir” dedi.

Kütahya’nın gelişimi ve kalkınması açısından önem taşıyan projelerin değerlendirildiği 2022 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ali Çelik’in başkanlığında, koordinasyon kurulu üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

2022 yılı birinci dönem yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın öncelikli gündem maddesi İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) oldu.

Toplantıda; İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) mevcut durumu, yapılan ve yapılması gereken çalışmalar, 2022 yılı birinci dönem yatırımları, yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi ve koordinasyon çalışmaları, sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi.

NAKDİ GERÇEKLEŞME YÜZDE 8,3

İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) verilerine göre 2022 yılının ilk 3 ayında il genelinde 516 kamu yatırım projesi yer aldığını kaydeden Vali Ali Çelik, “2022 yılında uygulanan projeler için toplam 2 milyar 93 milyon TL’lik yatırım öngörülmüş ve 2022/1. dönemde 172 milyon TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 8,3’e tekabül etmektedir. Projelerden 43’ü tamamlanmış, 58’i ihale aşamasında, 259’u devam etmekte, 153 adedine ise henüz başlanmamış olup 3 adedi tasfiye edilmiştir” dedi.

2022 yılının ilk 3 ayının değerlendirilmesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Ahmet Ali Artun, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hakkında katılımcılara sunum eşliğinde detaylı bilgiler verdi.

‘AFETLER HEPİMİZİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR’

İRAP eylem planlarının uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğine vurgu yapan Vali Ali Çelik, “Afetler hepimizi doğrudan ilgilendiriyor. Herkesin bu konuda sorumluluğunun farkında olması hepimiz açısından fayda getirecek. Eylemlerin uygulanıp uygulanmadığının takip edilmesi önem arz ediyor. En büyük ricam; bu farkındalığın önce kurum yöneticilerimizin şahsında oluşması. Eylemlerin sahadaki uygulamasını takip edelim.” diye konuştu.

Toplantı, görüş ve önerilerin istişare edilmesinin ardından sona erdi.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *