KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ ADIM

655

Vefa Mahallesi’nde uygulanacak Kentsel Dönüşüm sırasında kullanılacak rezerv yapı alanında imar planı ilanı değişti. Plan değişikliği ile kentsel dönüşüm sırasında kullanılacak “Rezerv Yapı Alanında”; Adil ve dengeli bir yoğunluk dağılımı oluşturulması hedefleniyor

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Vefa Mahallesi’nde gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm için Rezerv Yapı Alanında Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlanı Değişikliğinin 30 gün süreyle askıya çıkarıldığını açıkladı.

Vefa Mahallesi Kentsel Dönüşümünde kullanılmak üzere hazırlanan rezerv yapı alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylandı.

6306 sayılı Kanun kapsamında “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenen yaklaşık 10,87 ha büyüklüğündeki alanda, Kütahya Belediye Başkanlığınca hazırlanan ve imar planı değişikliği Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü askı panosunda ve internet sitesinde eşzamanlı olarak 30 gün süreyle askıya çıkarıldı.

ÖNCEKİ PLAN İLE UYUŞMADI

İmar planı değişikliği 10.87 hektar büyüklüğe sahip söz konusu Rezerv Yapı Alanının Çevre ve Şehircilik Rezerv Yapı Alanına yönelik TOKİ tarafından hazırlanan vaziyet planı yürürlükte olan imar planı ile uyuşmadığından hazırlandı. Plan değişikliği ile kentsel dönüşüm sırasında kullanılacak “Rezerv Yapı Alanında”; Adil ve dengeli bir yoğunluk dağılımı oluşturmak, Planlama alanındaki yaşam kalitesini yükseltecek, nüfusun gereksinmesine yönelik donatıların standartlara uygun ve plan sınırları içinde ve dışında erişilebilir hale getirilmesi, Kentin mekânsal gelişimini planlamak ve yönlendirmek, Kentsel altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi hedeflendi.

İmar Planı Değişikliği kapsamında alınan plan kararlarında park alanı miktarı 9.724 m² azalıyor. Konut alanlarında ise emsalin belirlediği yapı yoğunluğu yeni durumda 86.520 m2 ve değişiklik sonrasında alanda yaşayacak nüfus 2.884 kişi olup, önceki duruma göre 2.027 kişi azalıyor.

ŞEYMA DÖNMEZ
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *