GIDA MÜHENDİSLERİNİN YARISI MESLEĞİNİ YAPAMIYOR

1086

GIDABİRDER’in yaptığı çalışmaya göre Gıda Mühendislerinin neredeyse yarısının mesleğini icra edemediği açıklanırken GIDABİRDER Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Cihan, meslek temsilcileri, meslek organizasyonları  ve devletin bir araya gelerek mesleğin hak ve itibar kazanımı için çalışması gerektiğini belirtti

Gıda Mühendisleri Mesleki Birleşim ve Gelişim Derneği (GIDABİRDER) geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Personel Alım ilanında yer alan 135 Gıda Mühendisinin işe alımına dair kararın ardından meslektaşlarının mevcut durumuna dair yaptığı araştırmayı kamuoyuyla paylaştı.

YÜZDE 37’Sİ İŞ ARIYOR

590 kişinin katıldığı araştırma sonuçlarına göre Gıda Mühendislerinin  yüzde 3’ü kamuda, yüzde 51’i Özel Sektörde, yüzde 9’u Meslek Dışı Sektörlerde, yüzde 37’si ise hali hazırda iş arıyor. Verilen cevaplar doğrultusunda Gıda Mühendislerinin yüzde 46’sının yani neredeyse yarısının mesleğini icra edemediği açıklanırken GIDABİRDER’den yapılan açıklamada “Sonuçları göz önünde bulundurduğumuzda meslektaşlarımıza daha fazla istihdam olanağının sağlanması gerektiği görüşündeyiz.” Denildi.

Katılımcılara aylık gelirlerine dair yöneltilen soruda katılımcıların yüzde 23’ünün Asgari Ücret,yüzde 37 ‘sinin 4500 TL- 5500 TL, yüzde 32’sinin 5500 TL – 7000 TL, yüzde 8’nin ise İstihdamı Zorunlu Personel kapsamında +9200 TL aylık gelire sahip olduğunun ortaya çıktı. Basın açıklamasında Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan Personel Alım ilanındaki kadroları yeterli bulup bulamadıklarına dair bir soru yönelttiklerinde katılımcıların yüzde 99’u 135 kişilik kadronun yetersiz olduğunu belirtti.

KAMUDA DAHA FAZL A İSTİHDAM ŞART

Verilen cevaplar ışığında gıda mühendislerinin kamuda daha fazla istihdam şansına sahip olmaları gerektiğinin vurgulandığı açıklama şöyle devam etti: “Personel Alım İlanındaki meslektaşlarımıza ayrılan kontenjanların ne kadar olması gerektiğine dair bir soru yöneltildiğinde katılımcıların %5’i 200- 250, %8’i 250-350, %14’ü 350- 500, %73’ü ise 500- 750 kişilik bir kontenjan açılması gerektiğine dair cevap vermiştir. Yapılan anket çalışmamızın ardından ortaya çıkan veriler ışığında ne yazık ki halk sağlığı için hayati bir öneme sahip olan Gıda Mühendislerinin gerek istihdam gerekse ekonomik anlamda yeterli şartlarda olmadıkları ortadadır.”

GIDABİRDER Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Cihan, “Yapmış olduğumuz çalışmamızdan anlaşıldığı üzere mesleğimizin paydaşlarından olan meslek temsilcileri, meslek organizasyonları, odamız ve devletimizin bir araya gelerek ortak bir çalışmayla mesleğimizin hak ve itibar kazanımı için çalışmamız gerekmektedir” dedi.

FATMA SÜMER
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *