“NEDEN BÜROKRASİDE ETKİLİ DEĞİLİZ?”

537

Bu soru bugünlerde daha çok sorulur oldu. Nedeniyse yakın zamanda atananların, terfi edenlerin arasında bir tek Kütahyalının bulunmaması. Ülkemize, şehrimize değer katacak önemli makam ve mevkilerde şehrimizi temsil edecek bürokratların, teknokratların etkili olmaması. Türkiye ve Kütahya sevdalısı yüreklerin bürokraside, emniyette, askeriyede üst makamlara getirilmemesine bir mana veremeyen ve bu duruma üzülen hemşerilerimiz Kütahya’ya haksızlık yapıldığını düşünüyor. Hem bu öyle saklı gizli değil her ortamda konuşulan tartışılan bir mesele. Bu durumda aklımıza iki şey geliyor. Ya biz üst düzeyde görev yapacak liyakatli donanımlı insan yetiştiremiyoruz ya da sahip çıkmıyoruz.

  Son günlerde yapılan atamalar ve terfilerde Kütahyalı bir ismin olmayışına üzülen hemşerilerimiz, ” Samimiyetine, bilgisine ve birikimine inanarak değer verdiğimiz, kişiliğine güvendiğimiz yerli ve milli özelliklere sahip hemşerilerimizi devletimizin önemli kurumlarında, makamlarında göremiyoruz. Kamu bürokrasisinde, askeriyede olmadığı gibi maalesef hiçbir kurumun yönetim kademesinde bu şehirden tanınmış kimse yok. Belki de var biz bilmiyoruz. Kütahyalı bir bürokratın, teknokratın işinde başarılı, vizyoner, yaşamında düzgün olmaları nasıl bizi sevindiriyorsa, onlarla gurur duyuyorsak atanmamalarına ise üzülüyoruz ve bize gereken değerin verilmediği zannına kapılıyoruz. 21’inci yılını kutlayan AK Partiye kurulduğu 2001 yılından bu yana verdiğimiz yüksek oranda oy ve desteğinin karşılığı olarak bir bakanlık verilmediği gibi, bakanı temsil edecek bakan yardımcılığı ve müsteşarlık bile verilmiş değil. Bizim insanımız kendisine tevdi edilen makamın hakkını vermek için öyle koltuğunda kös kös oturan yapışkan biri değil. Ülkesini ve geldiği yeri düşünerek çalışan, proje üreten, halka hizmeti hakka ibadet telakki eden inanca ve karaktere sahiptir. Çünkü bizim sözümüzde doğruluk, özümüzde çalışkanlık ve üretkenlik var. Bu hasletleri yüreğinde ve belleğinde taşıyan insanlarımız hak ettikleri makamlara getirilmeyince bu şehre ve bu şehrin insanına karşı ilgisizlik olduğunu düşünüyoruz” diyerek üzüntülerini bu sözlerle dile getiriyorlar. 21 yıl sureyle AK Partiden desteğini ve reyini esirgemeyen bu şehrin insanının böyle algılaması ve talepte bulunması hem doğaldır hem de hakkıdır. 

  Bu konu sık sık gündeme getirilmesine, halkın serzenişte bulunmasına rağmen devletin üst kurumlarında hizmetleri ve başarılarıyla adları ön plana çıkmış Kütahyalı bürokratlar, teknokratlar bulunmuyor. Kamuda olmadığı gibi Sivil Toplum Kuruluşlarında, medyada, sporda, kültür ve sanatta yani birçok alanda maalesef yokuz. Olmayışının zararını da görüyoruz. Her yerde olduğu gibi bu şehirde de alanında örnek olabilecek, kalıcı önemli eserler bırakabilecek, kendisine verilen işi layıkıyla yapabilecek liyakate, marifete ve deneyime sahip yetişmiş insanlarda yok değil. Hükümetlerin başarısında aktif, verimli ve etkin bürokratların büyük önemi ve rolü vardır. Hangi görüşten olursa olsun bunları desteklemek ve bir yerlere getirmek lazım. Çünkü bunlar halka hizmeti ön planda tutan AK Parti misyonuna uygun hizmetler yapacak idealist insanlardır. İktidarın Kütahya il ve ilçe başkanları bunları bizden daha iyi bildiklerine, tanıdıklarına eminim. Muhterem başkanlar şehrimizi ve kendilerini mahcup edecek pasif insanlara referans olmazlar sorumlu makamlara taşımazlar diye düşünüyorum. Yönetimin desteğiyle o makamlar da oturanlar ise kendisini bulunduğu yere getirenleri utandırmamak ve daha üst makamlara gelmek için hassasiyet göstererek daha çok çalışacaklardır. Bunları bildikleri için, ” burada garip gurebanın, fakir fukaranın, yetimin ve öksüzün hakkı var” diyerek işini düzgün yapmaya, kaynakları ve zamanı israf etmemeye, vatandaşa saygılı davranmaya, görevi çerçevesine iline hizmet etmek için gayret edeceklerdir. Her ilde olduğu gibi Kütahya ‘dada tahsil ve kariyer yapmış işinin ehli insanların varlığı bilinmesine rağmen üst düzeyde bu değerli insanların değerlendirilmediği söyleniyor. Bu haksızlığın giderilmesi temennisiyle sağlıcakla kalın bizimle kalın değerli GAZETE KIRKÜÇ okurlar. 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *