TAŞ

1547

Yontulan, ufaltılan, üst üste konulan, işlenen taş… “Mermer iyi taştan, iyilik iki baştan.” (atasözü)… Bağnazlaşan, taşlaşan,  betonlaşan, çözüme kapalı sallabaş anlayış… Böylesi ha taş ha baş… “Bin bahar görse de, taş yeşermez.” (Hz. Mevlana)… Olması gereken, yeşeren filizlenen çevrenin ihyasıdır, ülkemiz için yararlı olan çalışmaların dikkate alınması ve millî bakışın ve duruşun harekete geçirilmesidir… Duvara gedik açıp bir taşı eksiltmek kolay… Taş taş üstüne koymak zahmetli olanı… Taş Toplama Gününde (Collеct Rocks Day -16 Eylül) taş devrine takılı kalmadan değerli taşlarımızı/mâdenlerimizi millî menfaatlerimize göre işletmemizin gerekliliğini, ehemmiyetini idrâk edelim… Türkiye’nin güçlenmesinin önüne geçmek ve Türkiye’nin durdurulmak istenmesinin sebeplerinden biri de dünya rezervinin %73-75’ine sahip olduğumuz değerli taşlarımız/mâdenlerimiz: Bor, toryum ve uranyum…

*Bor[1] mâdeninin kullanıldığı yerler: Temizleme ve beyazlatma sanayinde, metalürji alanlarında, havacılık ve uzay araştırmalarında, elektrik ve elektronik sektöründe, bilgisayar sektöründe, iletişim alanlarında, otomobil sektöründe, enerji alanlarında, ilaç sektöründe ve kozmetik sanayinde, tekstil alanlarında, kimya sanayinde, tıp dallarında, kâğıt sanayinde, tarımsal sektörde, savunma sanayinde zırhlı araçlarda – patlayıcı maddelerde, cam sanayinde, seramik sektöründe, plastik sektöründe, çimento ve inşaat alanlarında, nükleer sanayinde, fotoğrafçılıkta, boya sanayinde, mumyalama alanında, kauçuk sektöründe, ileri teknolojik araştırma sektöründe, fiber optiklemede, manyetik cihazlarda…

*Toryum[2] mâdeninin kullanıldığı yerler: Yüksek sıcaklıklarda magnezyumun direncini artırmak amacıyla alaşımlarda, elektronik cihazlarda ve aydınlatmada tungsten filamanların kaplanmasında, yüksek ısıya dayanıklı potaların yapımında, yüksek kaliteli kamera merceklerinde, nükleer teknolojide… (İsviçre’de bulunan CERN -European Center for Nuclear Research-Avrupa Parçacık Fiziği Araştırma Merkezi laboratuvarlarındaki ATLAS ve CAST deneylerine katılan ve deneysel yüksek enerji fiziği alanında önemli çalışmalar yapan Prof. Engin ARIK[3], Türkiye’ye 100 yıl yetecek toryum madeni rezervi olduğunu ve petrole ihtiyaç kalmayacağını açıklamış… Sonrasında, 30 Kasım 2007’de Isparta’da, Prof. Engin Arık ve ekibinin içinde bulunduğu Atlasjet Havayolları’nın İstanbul- Isparta seferini yapan uçak Isparta’da düşmüş…)

*Uranyum[4] mâdeninin kullanıldığı yerler: Nükleer santrallerde elektrik üretiminde, savaş sanayisinde silah üretiminde, sert zırhların yapımında ve zırh delici mermilerin üretiminde, seramik malzemeye renk vermek amacıyla mermer ve seramik fabrikalarında, üretim reaktörlerinde, plütonyum hidrojen bombası yapımında, nükleer patlayıcı yapımında…

Yakın gelecekte bor minerallerinin hava, kara ve deniz ulaşımı araçlarında kullanılması mümkün gözükmekte… Enerji sorununa temiz ve ekonomik bir çözüm getireceği düşünülen, uranyum gibi nükleer enerji hammaddesi olan toryum mâdeninin nükleer enerjinin gelecekteki yakıtı olması söz konusu… İnşallah çok yakın zamanda değerli taşlarımızı/mâdenlerimizi (bor, toryum ve uranyum) kullanmaya başlayabiliriz…

Kelimeleri taş misâli bilgi-irfan kuyusuna/kutusuna atalım, sonra kırk akıllıdan bu kuyudan bir mânâ çıkarmasını isteyelim… Pirincin içindeki taşı ayıklar gibi titiz çaba gösterelim… Bilelim ki yeryüzü taşla dolu, lâkin pek azı gerdanlık olur… Değerli taşı bulabilmek, basit bir taşı akıllıca değerlendirmekle başlar… Taş da baş da yerinde ağır… Bu sebeple camdan köşklerde oturanlar başkalarına taş atmamalı… Atılan taşın kendi başlarına da isabet etmesi kaçınılmaz… Bize düşen çerden çöpten aş etmek olmalı; pişmiş aştan taş etmek değil… Unutmayalım, hakikat, taş kadar serttir her zaman… Gün gelir yapılan tenkitler ve çıkışlar şiddetini kaybeder; insanın ayağını acıtan çakıl taşının üzerinde yüründüğünde tesirini zamanla kaybetmesi gibi… Damdan düşenin hâlini damdan düşen bilir…  Kalbimizi kıran küçük bir lâf, başımıza atılan büyük bir taştan daha çok yaralar bizi… İyisi mi gençken sağlıklı iken taş taşıyalım; kocadığımızda kuralım kazanı yiyelim aşı… Bize taş atana, bize lâf sokana biz baş olalım birlikte azığımızı/aşımızı paylaşalım… Taşla vurana, aşla vuralım/dokunalım… Taş taşıyalım lâf taşımayalım…

Mihenk taşı – muallak taşı – istatistik ve referans… Sabır taşı… Göztaşı veya göktaşı (bakır sülfat bileşiği)… Değerli ve doğal taşlar; elmas, yakut, zümrüt, safir… Kısmen değerli taşlar; ametist, akumarin, kaplan gözü, turmalin, oniks, akik, kehribar… Bazı taşların bazı rahatsızlıklara ve ruhsal problemlere iyi geldiği de söylenmekte halk arasında… Her ne taşı olursa olsun, mühim olan taşı gediğine koymak ve taş taş üstüne koymak… Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmamak ise fâcia… Taşın niteliği ve taşın hangi maksatla kullanıldığı daha önemli… Birilerinin ve bir şeylerin değerini niteliğini anlamaya yarayan ölçütlere, kıstaslara ve kaidelere olan ihtiyacımızın ifadesidir, muallak taşı ve mihenk taşı… Bunun da vetiresi/süreci değirmen taşında törpülenmek ve akabinde olgunlaşmak… “Olgun insanın mihenk taşı akıl danışmak, güler yüz, nefse hâkimiyet acıya katlanmaktır.” (Lokman Hekim) ve  “Hamdım, piştim, yandım” (Mevlâna) sözleri, anlatmak istediklerimizin özeti…

Keyfine düşkün miskin olan başarısız kimselerin yollarındaki taşlar, çalışan emek sarf eden başarılı olanlar için birer basamak gibidir… Zahmetsiz rahmet olmaz… Zahmet, siz ve biz taşın altına elimizi koyunca çekmeye değer… Birbirimizin paçasından çekiştirmeyi bırakırsak problemlerin üstesinden gelebiliriz…  Selam, sevgi ve saygılarımla.

[1] https://www.muhendis.tv/bor-madeni-nerelerde-kullanilir,

[2] http://ankaenstitusu.com/toryum-ve-kullanim-alanlari/

[3] https://www.bilimma.com/engin-arik-toryum/

[4] https://www.enerjiportali.com/uranyum-nedir-nerelerde-kullanilir/

Zafer NEFER, 06.04.2022 14.02, Kütahya
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *