1.128 ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALINACAK

373

Orman Genel Müdürlüğü 1.128 orman muhafaza memuru alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesine 14/5/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen hüküm çerçevesinde EK-1 de yer alan iller için sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 1128 adet orman muhafaza memuru alımı yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız https://www.ilan.gov.tr/ilan/1111992/kamu-akademik-personel-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-orman-genel-mudurlugu-1-128-orman-muhafaza-memuru-alacak
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *