YENİ BİNALAR TEDBİRLİ YÜKSELECEK

253

Kütahya Belediyesinin Mikro Bölgelendirme çalışmaları ile Belediye mücavir alan sınırları içindeki tüm alanlarda jeolojik ve jeofizik etütler yapılarak fay hatları net olarak belirlenecek, riskli alanlar belirlenerek yeni yapılaşmalar için önemli bir veri sağlanacak

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın direktifleri ile Kahramanmaraş depremi öncesinde başlatılan Mikro Bölgelendirme çalışmaları hızlı bir şekilde başladı ve sınırların belirlenmesi çalışması tamamlandı.

Depremden sonra yeniden gündeme gelen güvenli zemin ve yapılar için İller Bankası işbirliği ile Mikro Bölgelendirme çalışmaları sonucunda sınırları belirledi. Yapılan çalışmanın Bakanlık tarafından onaylanması ile birlikte Belediye mücavir alan sınırları içindeki tüm alanlarda jeolojik ve jeofizik etütler yapılarak fay hatları net olarak belirlenecek.

Yapılan çalışmalarda ayrıca Kütahya Merkez ilçesinin jeolojik ve jeofizik yapısı da belirlenecek. Çalışmalar sonucu riskli alanlar belirlenerek yeni yapılaşmalar için önemli bir veri elde edilecek.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *