KSBÜ’DE VİZE FİNAL ONLINE YAPILACAK

488

Üniversite Senatosu’nun aldığı kararla KSBÜ’de Bahar dönemindeki vizeler uzaktan öğretim yöntemleriyle online yapılacak. Yarıyıl sonu final sınavları ise uygulama eğitimi içeren bölüm ve programlar hariç uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacak.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ders işleyişi ve sınavlar hakkında alınan senato kararlarını duyurdu

DERSLER HEM UZAKTAN

HEM YÜZ YÜZE OLACAK

Bahar yarıyılı eğitim-öğretim sürecinde ara sınavların online yürütülecek olması nedeniyle, eğitim öğretim süreçlerinin 19 Nisan 2023 tarihine kadar mevcut uygulama ile devam ettirilmesine, 24 Nisan  tarihinden itibaren hâlihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine, isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitime katılabilmelerine karar verildi. Hangi derslerin hibrit olarak yapılacağını ilgili Fakülte, Enstitü ve MYO ‘ların ilgili kurulları belirleyecek.

Derslere yüz yüze katılmak isteyen öğrenciler için, dersler haftalık ders programlarında belirtilen saatlerde dersliklerde yüz yüze ve uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacak.

Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamalar, Fakülte ve MYOʻların ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilecek.

TEZ SUNUMLARINDA KARAR

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNÜN

Bahar dönemindeki ara sınavlar özel öğrencilik hakkı verilen ve uygulama eğitimi içeren programlar hariç uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi (online) yapılacak. Tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün ilgili kurulları tarafından belirlenecek.

Yarıyıl sonu (final) sınavları uygulama eğitimi içeren bölüm ve programlar hariç uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacak. Dönem sonu mezuniyet sınavları, yüz yüze olarak ilgili Fakülte ve MYO’lar tarafından akademik takvimde belirtilen tarihte yapılacak.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *