4/B SÖZLEŞMELİ 190 PERSONEL ALINACAK

570

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 4/B sözleşmeli 190 personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 190 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız https://www.ilan.gov.tr/ilan/1159843/kamu-akademik-personel-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-canakkale-onsekiz-mart-universitesi-4-b-sozlesmeli-190-personel-alim-ilani
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *