KUTSO KADIN GİRİŞİMCİLİK KURULU TOPLANTISI YAPILDI ‘ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR’

316

TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu toplantısında konuşan Başkan Vekili Semra Tozaraydın, kadınların iş hayatında yer almasının ekonominin yaşamsal unsuru olduğuna dikkat çekti. Tozaraydın kadınların iş yaşamında artan temsil oranına rağmen önümüzde gidecek uzun bir yol bulunduğuna vurgu yaptı.

TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve İl Kurulu toplantısı İcra Komitesi Başkanı Sema Güral Sürmeli, Başkan Vekili Semra Tozaraydın, Başkan Yardımcıları Sibel Koyuncu Aktan, Şule Arslan Ozan, Umuhan Keskin ve Kurul Üyelerinin katılımı ile KUTSO toplantı salonunda gerçekleşti. Gündem maddelerinin görüşüldüğü İcra Komitesi toplantısında, Kadın Girişimciler Kurulu çalışma grupları; Sanayide Kadın Eli Projesi, girişimcilik/üniversite, destek-hibe ve teşvikler, AR-GE ve proje geliştirme, eğitim ve akademik ilişkiler, dış ticaret, e-ticaret-yapay zeka-start-up ekosistemi, Kütahya’nın yöresel değerini ekonomiye çevirme, turizm, sosyal sorumluluk, sağlık, spor, çevre ve sosyal etkinlikler, iletişim ve koordinasyon, üye ve kurul ilişkileri grupları oluşturuldu.

TOBB EN BÜYÜK DESTEKÇİ

Beş çalışma grubunun bir sonraki toplantısı için önümüzdeki aylarda yapılacak proje,faaliyetler ve çalışmaların görüşülmesi ile İcra Komitesi toplantısı sona erdi. İl Kurul toplantısında konuşma yapan Başkan Vekili Semra Tozaraydın, “TOBB’un ekonomi olmak üzere hayatın tüm alanlarında kadınların konumunun güçlendirilmesinin de büyük bir destekçisidir. Sürdürülebilir büyüme oranlarının yakalanması ve toplumda refahın sağlanması isteniyorsa, kadınların ekonomik yaşama katılımının ekonomik kalkınmanın destekleyici değil, yaşamsal bir unsuru olduğunun vurgulanması önemlidir. İşte burada Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini paylaşmak istiyorum. ”Dürüst olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır. O da büyük Türk kadınını mesaimizde müşterek kılmak, hayatımızı onunla birlikte yürütmek ve en büyük desteğimiz yapmak yoludur.” Toplumun başarısızlığının asıl sebebi kadınlara karşı olan bilgisizlikten ileri gelir, bir toplumun bir organı faaliyette iken, diğer bir organı işlemez ise o toplum felç olur.” ifadelerini kullandı.

DENGE MEKANİZMASI YOK

Çeşitli araştırmalarda kadınların istihdam oranının iyileştirilmesi ile yoksulluğun azaltılması, yüksek ekonomik büyüme ve daha iyi yönetişim arasında bir ilişki bulunduğuna dikkat çeken Tozaraydın, ekonomik açıdan daha bağımsız olan kadınların, aynı zamanda aile ve toplum içindeki statülerini de yükselttiğine değindi. Kadınların ekonomiye katılımının önünün açılmasının, hayatın birçok alanındaki engellerin aşılmasını da kolaylaştırdığını belirten Tozaraydın, “Bununla birlikte, kadınlar çalışma hayatına erişim kazanmakta zorluklarla karşılaşıyorlar. Toplum tarafından erkekler ile kadınlara yakıştırılan geleneksel roller, eğitime erişimdeki sorunlar, çalışma hayatı ile aile arasında bir denge kurulmasına yardımcı olacak mekanizmaların bulunmayışı gibi sorunlar, kadının yaşamını özellikle zorlaştırıyor.” Şeklinde konuştu. 

‘NÜFUSUN YARISINI OYUNUN DIŞINDA TUTULAMAZ’

Kadının profesyonel olarak çalışma hayatındaki rolünü iyileştirmeye olan ihtiyacın yanı sıra, girişimciliğin de, ülkeye ve ekonominin türüne bakılmaksızın, kadının potansiyelinin gerçekleştirilmesi ve kadınlara iş fırsatları sağlanmasında son derece etkili bir kanal olarak kullanılabileceğini belirten Tozaraydın, bireyleri eşit katma değerli paydaşlar haline getirecek fırsatlar yaratmanın gerekliliğine vurgu yaptı. Bu de kadının toplum ve ekonomideki rolünün güçlendirilmesine yönelik perspektif ile işe başlanması gerektiğine değinen Tozaraydın, “Her ne kadar kadınların iş yaşamında artan temsil oranı, toplumdaki algılamaların değiştiğini kanıtlayan, dikkat çekici düzeylerde olsa da, mevcut resim tatmin edici olmaktan uzak ve önümüzde gidecek uzun bir yol bulunuyor. Kadınların istihdamını artırmaya yönelik kapsamlı bir stratejiye sahip olmamız gerekiyor. Başarı hikayelerinin sayısını artırmak ve kadınların konumlarını güçlendirmek için, nüfusumuzun yarısını oyunun dışında tutarak güçlü, kalkınmış bir ülke haline gelmenin mümkün olmadığı anlayışı doğrultusunda çalışmaya devam etmeliyiz.” dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu usul ve esaslarına ilişkin KUTSO Genel Sekteri H. Feyyaz Ebeoğlugil bilgi sundu. İlçe Kurulları çalışmaları aktarıldı. Kadın Girişimcilik Ofisi’nin çalışmaları hakkında, Kadın Girişimcilik Ofisi birimi sorumlusu Tuğba Katırcı bilgi sunumu yaptı.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *