YEMEDİĞİ YEMEĞİN FATURASINI ÖDEMEK NE DERECE HAKKANİYETLİ? ‘HAKLAR ÜZERİNDEN TASARRUF OLAMAZ’

336

Kamuda tasarruf genelgesi ile kamu çalışanlarının kazanılmış pek çok hakkının geri alınacağını ifade eden Türkiye Kamu Sen Kütahya İl Temsilcisi Mehmet Altınok, kamu çalışanlarının hakları üzerinden tasarruf sağlama imkân ve ihtimali bulunmadığına vurgu yaptı.

Türkiye Kamu Sen Kütahya İl Temsilciliği kamuda tasarruf tedbirleri ve kamu çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunlarını dile getirmek için Kütahya Vergi Dairesi önünde basın açıklaması düzenledi.  Geçtiğimiz günlerde kamuda tasarrufu amacıyla yayınlanan genelgenin tasarruf tedbiri adı altında çalışanların kazanılmış haklarının kısıtlanmasına, toplu sözleşme hükümlerinin yok sayılmasına neden olacağını ifade eden Türkiye Kamu Sen Kütahya İl Temsilcisi Mehmet Altınok,  Kamu çalışanlarının haklarına yönelik düzenlemelerin kamu bütçesine katkı yapmayacağı aksine olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtti.

‘SERVİS HİZMETİ LÜKS DEĞİLDİR’

Kamuda servis hizmetlerinin kaldırılması hem ekonomik hem de hukuki boyutları bakımından sorunlu bir uygulama olacağına dikkat çeken Altınok, “Servis hizmeti lüks değildir. Bir ihtiyaçtan doğmuştur. Ulaşımı zor olan kurumlara erişimi kolaylaştırmak, verimliliği ve etkinliği artırmak ve ulaşım giderlerinden tasarruf etmek amacıyla getirilmiş bir uygulamadır. Servis hizmetlerini kaldırdığınızda, bu hizmetten faydalananlara toplu taşım kartı verilecektir. Bunun bir maliyeti vardır. Bazı kamu çalışanlarımız özel araçlarını kullanmayı tercih edecektir. Bu durumda hem ulaşım masrafları devam edecek hem özel araçlar nedeniyle şehrin trafiğine olumsuz etkisi olacak hem de büyük oranda dışa bağımlı olduğumuz akaryakıt tüketimi artacaktır”şeklinde konuştu.

‘TASARRUFTA ÖNCE ADALET SAĞLANMALI’

Kamu görevlilerinin kazanılmış hakları olan giyim yardımının kısıtlanması, fazla mesailere sınır getirilmesi gibi uygulamaların da doğru olmadığını ifade eden Altınok, kamu çalışanlarının hakları üzerinden tasarruf sağlama imkân ve ihtimali bulunmadığına değinerek tasarrufta önce adalet sağlanması gerektiğini belirtti. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklentilerinin karşılanmasını verilen sözlerin hayata geçirilmesini istediklerinin altını çizen Altınok, “Külfeti kamu çalışanına ödetmeden önce nimetten de çalışanlarımıza pay verilmelidir. Yemediği yemeğin faturasını ödemek ne derece hakkaniyetlidir?” dedi.

MAAŞLAR ENFLASYON KARŞISINDA ERİDİ

Türkiye Kamu Sen Kütahya İl Temsilciliği tasarruf genelgesi ve memurların beklentilerine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Enflasyonun yüksek seyrini korurken kamu çalışanlarının ve memur emeklilerinin alım gücünün her geçen gün düştüğünü, maaşların enflasyon karşısında eridiğini ifade eden Türkiye Kamu Sen Kütahya İl Temsilcisi Mehmet Altınok, emekliler başta olmak üzere çalışanların ekonomik durumlarını iyileştirecek, beklentilerini karşılayacak, verilen sözlerin tutulduğu düzenlemeler beklediklerini belirtti.

Ancak uygulamanın ekonomideki olumsuzlukları çalışanların haklarından kısarak düzeltmek yolunda kurgulandığını dile getiren Altınok, “Kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir biçimde kullanılmasının ve israftan kaçınılmasının yalnızca belli dönemler için değil her zaman uyulması gereken bir kural olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede kamu kaynaklarının tasarruflu kullanılmasına bizler de destek veriyoruz.” Dedi.

‘KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARLAR

GENELGE İLE KALDIRILAMAZ’

Tasarruf genelgesindeki servis kararının ekonomik olarak hiçbir katkısı olmayacağına dikkat çeken Altınok, servis hizmetlerine ve toplu taşım kartlarına ilişkin olarak toplu sözleşme ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları bulunduğuna değindi. Altınok, “Bu kararlar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın uygulanırlar. Dolayısıyla kanun hükmündedirler. Kanun hükmündeki bir uygulamanın normlar hiyerarşisinde daha aşağıda bulunan genelge ile kaldırılması hukuki değildir. Kaldı ki, toplu sözleşme ile karar altına alınmış bir konunun, tek taraflı olarak idari bir kararla iptal edilmesi toplu sözleşmenin özerkliğine de aykırıdır.  O halde bütün toplu sözleşme hükümlerini iptal etmek mümkün hale gelecek, toplu sözleşmelerin hiçbir geçerliliği kalmayacaktır.” İfadelerini kullandı.

YARGI YOLUNA BAŞVURULACAK

Kamu çalışanlarının kazanılmış hakkı olan servis hizmetlerinin kaldırılmasının önüne geçmek, sendikacılığın geleceğini korumak ve toplu sözleşmenin hukuki gücünün korunmasını sağlamak adına, bu hükmün iptal edilmesi için geçtiğimiz gün yargıya başvurduklarını açıklayan Altınok, bundan sonra da uygulama aşamasına geçildiğinde yine tasarruf genelgesinde yer alan lojman kiraları, giyim yardımlarının kısıtlanması, kamuda en önemli konulardan bir tanesi olan hizmet araçları alımının durdurulması gibi konularda da yargı yoluna başvuracaklarını aktardı.

Kamuda çalışan sayısının OECD ortalamasının oldukça gerisinde bulunduğuna da değinen Altınok, “Birçok kurumda, özellikle kiraların yüksek olduğu illerde boş kalan kadrolar nedeniyle hizmetler aksamaktadır. Durum böyleyken kamuya personel alımını emekli olan kamu çalışanı sayısıyla sınırlamak, kamu hizmetlerinin kalitesinden, etkinliğinden ve verimliliğinden vaz geçmek demektir.” İfadelerini kullandı.

Birçok sorunu bulanan kamu çalışanlarının ve emeklilerin tasarruf tedbirlerine dayanacak gücü olmadığına değinen Altınok, bu ekonomik şartlar karşısında tasarruf değil bir an önce ek tedbirler alınarak memurlar ve emekliler rahatlatılması gerektiğini belirtti.

FAZLADAN TASARRUF OLUR

AZDAN TASARRUF OLMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da taahhüdü olan birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi için gerekli çalışmanın bir an önce yapılmasını isteyen Altınok, şu ifadeleri kullandı: toplu sözleşme ikramiyesinin, sendika üyesi kamu çalışanlarına tekrar ödenmesini istiyoruz. Vergi dilimlerindeki adaletsizliğin giderilmesini ve çalışanlarımızın gelir vergisi oranlarının %15’e sabitlenmesini bekliyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak yargıya taşıdığımız tasarruf genelgesinin hukuka uygun olmayan maddelerinin mahkemelerimizce iptal edileceğine ve adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz.  İsraftan tasarruf olur; lüksten tasarruf olur; fazladan tasarruf olur ama azdan tasarruf olmaz; ihtiyaçtan tasarruf olmaz; emeğin hakkından tasarruf olmaz; alın terinin karşılığından tasarruf olmaz.”

FATMA SÜMER
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *