‘KOMİSYON ACİLEN TOPLANMALI’

766

2018 yılından bu yana sadece iki defa toplanan Sağlık Komisyonu’nu sağlıkta şiddetin önlenmesi için acilen toplanmaya çağıran CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetteki artış, sağlık çalışanlarımızın meslek onurunu rencide etmekte, sağlık hizmetlerinin aksamına yol açmakta. Sağlık emekçileri sahipsiz değil.” Dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)  Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına sağlıkta şiddetin önlenmesi için komisyon toplanması talebinde bulundu.

‘HALK SAĞLIĞINI ETKİLİYOR’

Altı Milletvekili ile yazılı olarak talepte bulunan Ali Fazıl Kasap, “Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetteki artış, sağlık çalışanlarımızın meslek onurunu rencide etmekte, sağlık hizmetlerinin aksamına yol açmakta ve bu hizmetlerin niteliğinin düşmesine sebebiyet vermektedir. Sağlık gibi hayati bir konuda kamu görevini yerine getirenlere karşı gerçekleştirilen bu gayriinsani tavır, kamu hizmetlerini ve doğrudan halk sağlını etkileyen bir meslek haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

2 yıldır süren Covid-19 pandemisinin sağlık çalışanları üzerinde oluşturduğu yük göz önüne alındığında, sağlıkta şiddetin engellenmesinin sağlık çalışanlarının daha güvende hissetmelerini sağlayacağına hastalara kaliteli hizmetin önünü açacağına dikkat çekilen açıklamada “Sağlıkta şiddetin bu denli artmasının en önemli sebeplerinden biri de şiddeti uygulayanların cezalandırılmayacakları veya herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesidir.” Denildi.

‘CAYDIRICI CEZALAR ŞART’

Açıklama şöyle devam etti: “Bu nedenle hekimlerin, ve tüm sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması ve sağlıkta verimliliğinin artırılması adına sağlık çalışanlarına fiziksel, psikolojik ve sözel şiddet uygulayanlara caydırıcı cezalar getirilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla TBMM içtüzüğünün 26’ıncı maddesi uyarınca Başkanlık yetkiniz kullanılarak TBMM Sağlık, aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonun ivedilikle toplanmasını talep ediyoruz.”

Sağlık Komisyonu’nu 2018 yılından bu yana sadece iki defa toplandığına değinen Ali Fazıl Kasap, “Komisyon Başkanı olan Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ’ın Komisyonu toplaması için daha ne olması gerekiyor! Sağlık emekçileri sahipsiz değil. Komisyon acil toplanmalı” dedi.

FATMA SÜMER
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *