TÜM ZAMANLARIN ORTAK SORUNU: KUŞAK ÇATIŞMASI

2151

Kuşak çatışması nedir? Önce bu konuyu açıklamamız gerekiyor. Kuşak çatışması insanın yeryüzünde var olmaya başladığı ilk günden itibaren, farklı dönemlerde dünyaya gelmiş ve hayata bakış açısı da bir hayli farklı olan bireyler arasındaki karşıtlıktır. Sanılanın aksine kuşak çatışması yeni dünya sorunu değildir. Antik dünya filozofu Sokrates’ten tutun da Sümerlerden kalan çivi yazılarına kadar her dönemde kendinden önce gelen nesilden yakınma durumu görürüz ve gelecekte de görmeye devam edeceğiz.

Gençlerin çok değişken duygu durumları ve ilgi alanları vardır. Onlar ebeveynleri gibi giyinmek, onlar gibi konuşmak onlarla aynı eğlencelere sahip olmak istemeyebilirler. Bu durum gayet doğaldır.

 Biz insanlar olarak kendimize benzemeyeni yargılamaya çok yatkınız. Aynı kuşakta doğmadığımız, aynı görüşlere sahip olmadığımız bireyleri ötekileştiriyoruz.

Ebeveyn olarak da toplumdaki bir insan olarak da farklı kuşaklara ait olduğumuz bireyleri, kendimize özgü yargılarla değil; onların içinde bulunduğu değerlere saygı göstererek kabullenmeliyiz. Yetişkinlere göre gençler saygısız, memnun etmesi zor, tatminsiz hatta bazı durumlarda bencil bile olabiliyorlar. Olaya gençlerin gözünden bakarsak onlar, ebeveynlerinin kendilerini anlamadıklarından, hem toplum hem ebeveynleri tarafından baskılanmış hissettiklerinden ve fikirlerine saygı gösterilmemesinden şikayet ediyorlar. Hâlbuki böyle durumlara gerek yok çünkü kuşak çatışmasında haksız olan taraf yok sadece değerlere saygıdan yoksun bırakılmış bireyler var. Gençlerini seven, saygı gösteren bir toplumun ilerlemesinin önüne geçilemez. Bir Z kuşağı olarak söylüyorum ki gelişen teknoloji çağının bize verdiği imkanlarla gençlerin başaramayacağı hiçbir şey yok. İstenilen tek şey kuşakların birbirine saygı göstermesi ve tecrübelerini paylaşması. Kuşakları birbirinden uzak tutmak yerine nasıl birbirlerine faydalı olabilirler bunu araştırmalıyız. Unutmamalıyız ki bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık. O yüzden kuşak çatışmasının hayatımızı bu denli etkilemesine izin vermeden kendimiz ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *