ÖLÇME ARACI GELİŞTİRİLDİ

141

Öğrencilerin beceri ve davranışlarında meydana gelen değişiklikleri takip etmek amacıyla rehber öğretmenler tarafından ön test-son test olarak uygulanacak bir ölçme aracı geliştirdi. Ölçme aracı 50 sorudan oluşuyor.

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 2023-TR01-KA121-VET-00163286 Proje Numaralı Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında Kütahya Valiliğinin 27/12/2023 tarih ve 93085930 numaralı onayı ile oluşturulan Ölçme Aracı Geliştirme Komisyonu, hareketliliklere katılacak olan öğrenicilerde hareketlilik öncesi ve sonrası beceri ve davranışlarında meydana gelen değişiklikleri takip etmek amacıyla ön test-son test olarak uygulanacak bir ölçme aracı geliştirdi.

50 SORU İÇERİYOR

 İl Millî Eğitim Şube Müdürü Mustafa Topuz başkanlığında Ar-Ge toplantı salonunda çalışmalarını yürüten komisyonda Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri ve diğer okullarımızda görev yapan rehber öğretmenler görev aldı. Çalışma ile geliştirilen ölçme aracı; anahtar yeterlilik alanında 25 soru ve çapraz beceri alanında 25 soru olmak üzere toplam 50 soru içeriyor.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *