TARIM DEMEDİKÇE

467

     Çok değil 20-30 yıl önce, Dünya da tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biri idik, kalkınmanın temeli olan tarım en az yatırımla ve insan gücü ile hem kazanç kapısı hemde ekonomik kazanç kapısı idi. Kalkınmanın ana arteri olan tarımı yok etmek için yapılabilecek en kötü şeyi yaparak bindiğimiz dalı kestik ve maalesef boşalan köyler ile boşalan ekilmeyen tarlalara teslim olduk.

      Tarımla kalkınırız derken uzmanların söylediği bu gerçeği görmeyip kör, sağır, dilsize yatanlar umarım yatağınızda, mezarınızda rahat yatmazsınız.  Neden mi ülkenin sanayi ile kalkınması kadar, tarım ile de kalkınmasına engel olmak demek, ekilmeyen topraklar, boşalan köyler ile karşımıza şu an ki tablo çıkınca aydık.   Atalarımız demiş ki, bu toprağa adam eksen adam biter. Yani o denli bereket ve o denli tarım çeşitliliği var ve tarımın her türlüsü bizim topraklarda yapılmakta, Batı ve sıcak illerde narenciye depoları, pamuk depoları, ve yine bı topraklarda yetişmeyen hiçbir bitki, meyce, ağaç varken bu hale düşmek ne denli acı, çare belli iken en ucuz ve en aciz yöntem olan tarımda İTHALE yönelmek akla zarar bir durum değil mi.

   Sadece bitki değil, tarımın içinde olan tarıma bağlı hayvancılık, balıkçılık gibi skala içinde yer alan ürünlerimizde ithal ile müzmal oldu. Tarıma destek verilmediği için köylünün ürünü para etmediği için köylerdeki insanlarımız şehre yöneldi, ekilmeyen araziler çoğaldı.    Hal böyle olunca köylerde sadece yaşlı nüfus kaldı. Onların da tarım yapacak halleri yok. Yani özetler kendi kendimizi zehirledik beyler.

    Zararın neresinden dönsen kardır derler, acilen hükümetin tarıma yönelik tedbirler alması şart. Nüfusun yüzde 60 lık bölümü şehirlerde yaşamakta. İlk öncelik köylerden göçü durdurmak için köylülerin ürünlerine destek verilerek  ürününü para eder hale getirip, pazara gelene kadar aracıların kazandığı ve fiyatı yükselten sistemi revize etmeli. Ayrıca köylerde ekilmeyen arazilerin kiralama veya başka yöntemle ekilmesini sağlamalıyız. Tarımdaki  Mazot fiyatları mutlak düşmeli .  Ayrıca tarımın bel kemiği olan hayvancılık, kümes hayvancılığı ve balıkçılık konusu  mutlak surette gözden geçirilip, yem, gübre, ilaç gibi pahalı girdilerin süspanse edilmesi şart.

    Her köye yada birkaç yakın köye mutlaka birer adet ziraat mühendisi ve veteriner atanmalı yada kontrol mekanizması oluşturup, ehil okumuşların üreticiye destek olması sağlanmalı ve  fenni tarıma geçip, verimliliğin artması sağlanmalıdır.  Yine köylerde ekilmeyen arazilerin çoğalması ile boş olan ekilmeyen tarlaların değerlenmesi adına kiralama yöntemi yada köye dönüş ve ekicilik adına teşvikler verilmelidir.

     Artık acilen bizim TARIM REFORMU yaparak ithalin mutlaka azaltılması sağlayıp tekrar tarımda, hayvancılıkta öze dönüp piyasaları rahatlatıp, ekonomik kalkınma sağlamamız elzemdir. Bunun dışında çözümü olan beri gelsin, tek çare bunlar eğer yapabilirsek sanayi ile şahlanışa, tarımıda ekleyip nefes alalım artık.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *