BÜYÜYEN ÇOCUKLARIN YERİ DOLMUYOR: KÜTAHYA YAŞLANDI

131

2023 yılında Kütahya’da 575 bin 674 kişilik toplam nüfusun yüzde 26,0’ını 115bin 415’ini çocuklar oluşturdu. Kütahya çocuk sayısı ile Türkiye ortalamasının gerisinde kalırken; çocuk sayısı bir önceki yıla göre düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi çocuk istatistiklerini paylaştı. Açıklanan verilere göre 2023 yılında Kütahya’da 575 bin 674 kişilik toplam nüfusun 115 bin 415’ini çocuklar oluşturdu. 

TÜRKİYE ORTALAMASININ GERİSİNDEYİZ

Çocuk nüfusun 26bin 277’sini 0-4 yaş grubu, 33bin 345’ini 5-9 yaş grubu, 34bin 280’ini 10 – 14 yaş gurubu, 21bin 513’ünü 15- 17 yaş gurubu oluşturdu. Kütahya’da çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 20 olarak açıklandı. Türkiye genelinde çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 26,0 olarak belirlenirken Kütahya’daki çocuk oranı Türkiye ortalamasının gerisinde kaldı.

HANELERİN YÜZDE 65’İNDE ÇOCUK YOK

Kütahya’da 197bin 52 kişilik toplam hane halkı sayısı içinde 0-17 yaş grubunda çocuk bulunmayan hanehalkı oranı yüzde 65, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranı 35,0 oldu. Kütahya’da hanelerin yüzde 17,6’sında bir çocuk, yüzde 12,9’unda iki çocuk, yüzde 3,6’sında 3 çocuk, yüzde 0,7’sinde 4 çocuk ve yüzde 0,2’sinde 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunuyor.

2022’DE DURUM NASILDI?

2022 yılında açıklanan istatistikler incelendiğinde Kütahya’da nüfusun yaşlandığı gözler önüne seriliyor. 2022’de 580bin 701 kişiden oluşan toplam nüfusun yüzde 20,2 sini 117bin 182’sini çocuklar oluşturmuştu. Kütahya aynı sene yüzde 26,5’lik Türkiye ortalamasının gerisinde kalmıştı.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *