KANDİLLİ HEALTH’DE KSBÜ TANITILDI

759

Sağlık girişimciliğinin artırılması ve desteklenmesi bağlamında kalkınma ajansları destekli hızlandırıcı ve biyokuluçka programlarının öneminin vurgulandığı Kandilli HEALTH” sağlık girişimlerini hızlandırma platformunun açılış toplantısında sektör temsilcilerine KSBÜ tanıtıldı

Boğaziçi Üniversitesi Derin Teknoloji Üssünde “Kandilli HEALTH” sağlık girişimlerini hızlandırma platformunun açılış toplantısı gerçekleştirildi.  Toplantıya KSBÜ’den Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güven, Dr. Öğr. Üyesi Can Özlü ve Öğr. Gör. Dr. Alper Efe katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Derin Teknoloji Üssü’nde “Kandilli HEALTH” sağlık girişimlerini hızlandırma platformunun açılış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, ISTKA Genel Sekreteri Dr. İsmail Erkam Tüzgen, Teknopark İstanbul Genel Müdür Yard. Dr. Cem Duran, Boğaziçi Üniversitesi TTO Genel Müdürü Dr. Volkan Özgüz’ün açılış konuşmaları ile başladı. Ardından Prof. Dr. Cengizhan Öztürk tarafından Kandilli Derin Teknoloji Üssü, Selin Arslanhan’ın sunumuyla da İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Kandilli Health” sağlık girişimlerini hızlandırma programı tanıtıldı. Toplantının devamında “Sağlık Teknolojileri Girişimcilik Ekosisteminde Neler oluyor?” konulu panel başarılı girişimci panelistlerin etkileşimli sunumları gerçekleşti.

DİKKAT ÇEKİCİ BAŞLIKLAR

Sunumlarda İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesinin gelişimi, Tıbbi Cihaz ve Medikal Biyoteknoloji ürün gelişimi yol haritası, LifeSci Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi geçmişi ve gelecek projeksiyonu, kanserde hedefli tedavi teknolojileri kapsamında (1) Biyoteknolojik İlaç ve biyobenzer işbirliği projeleri, (2) İmmünoterapi Ar-Ge çalışmaları, (3) Nanoilaç Ar-Ge çalışmaları, Nöroteknoloji çalışmaları gibi başlık dikkat çekti.

Toplantıda özetle sağlık girişimciliğinin artırılması ve desteklenmesi bağlamında kalkınma ajansları destekli hızlandırıcı ve biyokuluçka programlarının önemli olduğu, sektörel kümelenmelerin kurumsal yapılarını geliştirmesi, laboratuvar altyapılarının genişletilmesi, destekleyici tematik uzmanlıkta ve derinlikte yatırımcıların aktif katılımının önemi üzerinde duruldu.

Sağlık teknolojilerine yatırımın dünyada ve Türkiye özelinde parabolik olarak artış gösterdiği ifade edilen toplantıda; sağlık dikeyinde internet&yazılım, tıbbi cihaz, biyoteknoloji, mobil yazılımlar, sağlık yazılımı, sağlık hizmetleri, hastalık tanısı, ilaç geliştirme, ilaç dağıtımı, e-ticaret, ilaç keşfi alt dikey alanların ön planda olduğu belirtildi.

Toplantı sonunda KSBÜ heyeti tarafından sağlık teknolojileri ekosisteminin sektörel temsilcilerine KSBÜ tanıtıldı ve bölgesel teknoloji transfer mekanizmaları potansiyeli aktarıldı.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *