‘EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ’

440

Her iki genç mühendisten birinin, her iki kadın mühendisten birinin işsiz olduğunu belirten İnşaat Mühendisleri Odası Kütahya Temsilcisi Kadir Fırat Zeybek, insan onuruna yakışır şartlarda çalışmak ve mesleklerinin hak ettiği itibarla yaşamak istediklerine vurgu yaptı.

İnşaat Mühendisleri Odası Kütahya Temsilcisi Kadir Fırat Zeybek, bir basın açıklamasında bulunarak meslektaşlarının yaşadığı istihdam sorununa dikkat çekti.

‘HER İKİ GENÇ MÜHENDİSTEN BİRİ İŞSİZ

HER İKİ KADIN MÜHENDİSTEN BİRİ İŞSİZ’

İnşaat mühendisleri olarak ülkenin dört bir yanındaki üniversitelerden mezun olarak; mesleği, öğrendiklerini, bilimi ve tekniği; parçası oldukları toplumun hizmetine sunmak, güvenilir mühendislik hizmetlerini her bir vatandaş ulaşılabilir hale getirmek gayesinde olduklarını ifade eden Zeybek, bununla birlikte insan onuruna yakışır şartlarda çalışmak ve mesleklerinin hak ettiği itibarla yaşamak istediklerine vurgu yaptı.

‘YÜREKLERİ AĞZA GETİRMEYEN

YAPILAR ÜRETMEK İSTİYORUZ’

Zeybek, meslektaşlarının aynı zamanda her sarsıntıda yürekleri ağza getirmeyen sağlam yapılar üretmek, her yağmurda sele teslim olmayan güvenilir şehirler inşa etmek, ülkemizi can pazarına dönüşmeyen emniyetli yollar ile kuşatmak ve mesleğimizi ilgilendiren her alanda güvenli yaşam alanları yaratmak için sabırsızlandığını belirtti. Okullarından, ülkenin geleceğini inşa edecek bir mesleğin mensubu olma bilinciyle ve onca hayalle mezun olmuş olmalarına rağmen, mevcut ekonomik kriz ve dizginlenemeyen kar hırsı nedeniyle işsizlikle sınandıklarını dile getiren Zeybek, “Düşük ücretlere, uzun mesailere, insani olmayan ağır çalışma koşullarına, baskıya, tehdide, güvencesizliğe mahkûm ediliyor ve nihayet çoğu zaman mesleğimizle alakalı olmayan sektörlerde çalışmak zorunda kalarak hayatta kalma mücadelesi veriyoruz.” İfadelerini kullandı.

Sorunu, sebeplerini ve çözümünü bildiklerini ifade eden Zeybek, taleplerini tüm meslektaşları ile birlikte karar alma mekanizmalarında yer alan ve alacak olanlara şöyle bildirdi:

“Genç inşaat mühendislerinin karşı karşıya kaldığı en yakıcı problem olan işsizliğin son bulması için kamuda ve özel sektörde istihdam alanları yaratılmalıdır. Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın işyerlerinde fiilen yaptıkları iş ile SGK kayıtlarında yer alan meslek kodları Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili kamu kuruluşları tarafından karşılaştırılmalı, meslektaşlarımızın yaptıkları işe uygun meslek kodu ve en az TMMOB tarafından belirlenen asgari mühendis maaşı ile çalışmaları sağlanmalıdır.

‘YAPI DENETİM KAMU GÖREVİ SAYILMALI’

“Yapı denetim hizmetleri kamu görevi sayılmalı, bu hizmetleri yerine getiren meslektaşlarımız gerçekleştirdikleri kamu görevinden doğacak güvence ile koruma altına alınmalıdır. Tüm iş yerlerinde çalışma koşulları ve süreleri, mevcut durumda da denetim görev ve yetkisine sahip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince aktif ve sürekli olarak denetlenmeli, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte mühendislik hizmetlerinin nitelikli verilebilmesi amacıyla teknik kadro istihdamı artırılmalıdır. Kamu görevlisi meslektaşlarımızın zaman içinde aşınan ücret ve özlük haklarına yönelik iyileştirmeler yapılmalı, yetersiz kamu istihdamı nedeniyle artan iş yükü, yapılacak personel alımlarıyla makul seviyeye çekilmelidir.”

Kamuda çalışan meslektaşlarının ek gösterge oranlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Zeybek, diğer meslek grupları gibi meslektaşlarının da emeklilikte hak ettiklerini alabilmeleri için çarpan grubunu bir üste çıkaracak yeni ek gösterge rakamlarının, 1. derecenin 4. kademesindeki mühendisler için 6400 olarak belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

‘TALEPLERİMİZ LÜTUF DEĞİL’

İnşaat mühendisleri olarak ülkeyi yöneten veya yönetmeye talip olan iradeden lütuf değil, olması gerekeni talep ettiklerinin altını çizen Zeybek, “Mesleğimizi ilgilendiren her alanda, hukuka ve çağdaş standartlara uygun planlama, projelendirme, yapım ve denetim faaliyetleri yürütülmesi halinde bütün meslektaşlarımızın insani şartlarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayacak düzeyde iş imkân ve koşullarına sahip olabileceğine inanıyor, tüm meslektaşlarımızı ve kamuoyunu sesimize ses olmaya, haklı taleplerimizi birlikte yükseltmeye çağırıyoruz.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.

ŞEYMA DÖNMEZ DEMİRDAŞ
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *