‘DEĞİŞİKLİKLER FAALİYETLERİ ZORLAŞTIRIYOR’

574

Kimya ve maden sektöründe faaliyet gösteren meslek grubu üyelerin katıldığı sektörel istişare toplantısında enerji, akaryakıt, hammadde maliyetlerinin yüksek olduğu ve dolar ile ödeme yapıldığı gündeme alındı. Toplantıda maden kanununda sıkça yapılan değişikliklerin işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırdığı da vurgulandı

Üyelerin talep ve sorunlarının tespit edilerek, çözüm önerileri oluşturulmasına yönelik sektörel istişare toplantıları, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) sosyal tesisinde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ve KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Y. Yazaroğlu katılımında yapılan toplantıya, yedinci meslek komitesi başkanı, kimya ve maden sektöründe faaliyet gösteren yedinci meslek grubu üyeleri katıldı. Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi Müdürü H.Göksel Ilgaz da konuk edildi.

Toplantıda, KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Y. Yazaroğlu, KUTSO meslek komitelerinin çalışmaları ile üye odaklı faaliyetler hakkında katılımcı üyelerle bilgi paylaştı. Sektörel istişare toplantılarının, üyeler arasında iletişimi ve dayanışmayı artırmak, aynı ve benzer iş dallarında olan üyeleri bir araya getirmek, daha fazla üye ile yüz yüze görüşmek, KUTSO çalışmaları hakkında üyelere bilgi akışı sağlamak, faaliyet gösterdikleri meslek dallarında istişare yapmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, üyelerin katılımının ve görüşlerinin önemsendiğini ifade etti. Ayrıca, bu toplantıların haricinde, tüm üyelerin görüş, talep ve sorunlarını, meslek komiteleri aracılığıyla her zaman KUTSO’ya iletebileceklerini belirtti.

KÜTAHYA TESİS OPERATÖRÜ KURSU AÇILMALI

Üyelerin talepleri, sorunları ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin istişare edildiği toplantıda, katılımcı üyeler, ayrı ayrı söz alarak sektörleriyle ilgili işletmelerinde yaşadıkları sorunları, görüş ve taleplerini aktardı. Enerji, akaryakıt, hammadde maliyetlerinin yüksek olması ve dolar ile ödeme yapılması, yetişmiş insan kaynağının yetersizliği, yurt dışına beyin göçünün olması, maden kanununda sıkça yapılan değişikliklerin işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırdığı, maden sektöründeki işletmelerin yararlanabileceği devlet desteği ve teşviklerin olmaması, ilimizde tesis operatörü kursunun açılması gerektiği, kimyasal ürün, madeni yağ vb. ihracatı yapan üyelerin birlik ve beraberliğinin artırılmasına ihtiyaç duyulduğu, dış pazarlar için yararlı çalışmaların iş birliği içinde yapılması gerektiği gibi hususlar, toplantıda öne çıkan konular oldu.

KUTSO tarafından, üyelerin, şehrin, ihtiyaç ve talepleri yönünde çalışmalar yürütülmesi için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere, ilgili bakanlıklar ve tüm paydaşlara önerilerin iletildiği, üyelerin talep ve sorunlarının çözümü için sürecin yürütüldüğü ifade edildi.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, KUTSO tarafından iş dünyası yararına, eğitim, yatırım, organize sanayi bölgeleri, lojistik, yeşil mutabakat ve yeşil OSB oluşturma, mesleki eğitimin iyileştirilmesi gibi konularda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *