KUTSO ÜYELERİNİN BİRİKMİŞ AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI DOĞDU

502

2022 yılı ve öncesi dönemlere ait birikmiş aidat borcu bulunan KUTSO üyelerine, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar KUTSO’ya başvurarak yapılandırma fırsatı bulacak. Yapılandırmadan bir önceki yapılandırma kanunundan faydalanan, ancak taksitini ödemedikleri için yapılandırması iptal edilen üyeler de yararlanabilecek.

12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri gereğince, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’na (KUTSO) kayıtlı üyelerin, birikmiş aidat borçlarının yapılandırılması fırsatı doğdu.

YAPILANDIRMASI İPTAL EDİLEN ÜYELER DE YARARLANABİLİR

2022 yılı ve öncesi dönemlere ait birikmiş aidat borcu bulunan KUTSO Üyeleri, yapılandırma fırsatından 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yararlanabilecekler. 2022 yılı ve öncesi dönemlere ait Yıllık ve Munzam Aidat borçları olan üyeler ve bir önceki yapılandırma kanunundan faydalanan, ancak taksitini ödemedikleri için yapılandırması iptal edilen üyeler de yapılandırma fırsatından yararlanabilecek.

Birikmiş aidat ödemesi bulunan ve yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen KUTSO Üyelerinin; Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesini doldurarak KUTSO’ya müracaat etmeleri, https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linkinden, müracaat etmeleri gerekiyor.

9 TAKSİTTE ÖDEME İMKANI

KUTSO’dan yapılan açıklamada yapılandırma süreci ne şekilde işlediğine dair şu bilgiler verildi:  “Önreğin, KUTSO üyesi bir işletmenin, 2021-2022 yıllarına ait, toplam 3.000 TL borcu olduğunu ve bu borcun 1.500 TL’sinin ana aidat borcu, diğer 1.500 TL’sinin ise tahakkuk eden gecikme faizi olduğunu varsayalım. Yapılandırma uygulanırken, Kanun gereği, tüm gecikme zamları ve faizleri silinmektedir, yani bu örnekte firmanın ödemesi gereken borç miktarı, % 50 oranında azalıp, 1.500 TL’ye düşmektedir. Üye firma, bu borç tutarını, kendi tercihi doğrultusunda, ister peşin, ister 9 taksit şeklinde ödeme hakkına sahiptir.”

“Taksitlendirme yapılırken ise herhangi bir vade farkı söz konusu değildir. Bahsedilen örnekte, 9 taksit yapıldığını ele alırsak, üye firma aylık 166,66 lira ödeyerek, birikmiş aidat borcunu, 9 ay içerisinde ödeyerek tamamlamış olacaktır. Yapılandırmaya dâhil olan üye firmaların, peşin ödeme seçeneğini talep etmesi halinde, 30 Haziran 2023 tarihine kadar, taksitli ödeme seçeneğini talep etmesi halinde ise birinci taksitini, 30 Haziran 2023 tarihine kadar, kalanını ise aylık taksitler hâlinde ödeyebilecekler.”

SON TARİH 31 MAYIS 

Yapılandırmaya müracaat eden üyelerin, ilk taksiti süresinde ödenmemesi, ya da bir takvim yılında birden fazla taksiti süresinde ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilecek. Planlanan taksitlerden herhangi birinin, Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, Kanun gereği yapılandırma iptal edilerek, ödenmeyen kısma, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca, günlük gecikme zammı tahakkuk etmeye devam edilecek. Yani, örnekteki hesaplamaya göre, yapılandırmanın bozulması halinde; 1.500 TL tutarındaki anaparanın üzerine, 1.500 TL olan gecikme faizi tekrardan eklenecek ve toplam borç yeniden 3.000 TL tutarına geri dönecektir. Bu tutar üzerine günlük gecikme faizleri de işlemeye başlayacağından dolayı, borç günden güne artmaya devam edecektir. Üyelerin, yapılandırma/taksitlendirme fırsatından yararlanabilmeleri için, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, KUTSO’ya başvuru yapmaları gerekiyor.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *