“ZULME RIZA ZULÜMDÜR”

313

  7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan alçakça katliamlar, kıyımlar, zulümler devam ediyor vicdanı kurumuş, merhametini yitirmiş yaratıklar seyrediyor. Burada sözüm vicdan sahibi insanlara değil duyarız, acımasız yönetimlere, kuruluşlara ve halklara. Bunlardan cesaret alan Siyonizm çoluk çocuk, kadın erkek demeden hunharca öldürüyor, Gazze’yi yakıp yıkıyor savunmasız insanları katlediyor ve bütün bunlardan zevk duyuyor. Kural tanımazlık yaparak hastaneleri, mabetleri, bombalıyor yüzlerce melek yüzlü bebek, çocuk ve kadın insafsızca öldürüyor ve bunu kahramanlık sanıyor. Çocukların çığlıkları, anaların feryatları arşı alaya yükseliyor uygar olduklarını söyleyenler duymuyor, görmüyor, tepki koymuyor 3 maymunu oynuyor. Batsın sizin bu medeniyet anlayışınız ey meymenetsizler. Bu çağdaşlık değil yobazlıktır, vicdansızlıktır kindarlıktır. Silahsız savunmasız insanları öldürenleri desteklemek sizin karakterinizi ortaya koyuyor ve canice katliamlara ortak ediyor. Bunlardan yüz bulanlar katliam yapanlar insan olamaz, olsa olsa kana doymayan yaratık olurlar. Yere sıra sıra dizilmiş bedenler, kana bulanmış ak kefenler içinde sıcak ana kucağından soğuk kara toprağın kucağını bekleyen bebeler hiç mi sızlatmıyor yüreğinizi. Siz ey dünya anaları, bacıları, kadınları neden sessiz kalıyorsunuz bu acılara, feryatlara, yanan yüreklere. Sizin de ciğerpareleriniz var ve annesiniz. Kalkın ayağa haykırın eli kanlı kansızların arsız yüzüne durdurun bu hayasızlığı. Bakınız bu yazıyı yazdığım pazartesi gününe kadar 5 bin 500’ü çocuk, 3 bin 500’ü kadın olmak üzere 13 binden fazla kişi öldürüldü, 6 bin kişinin de kayıp.

 Bütün bunları Tevrat’a dayanarak yaptıklarını söyleyen şartlanmış tipler var. Hayır, hiçbir kutsal kitap masum insanların öldürülmesini yazmaz istemez. Bunlarda gösteriyor ki hak kitap olan ve bizimde iman ettiğimiz Tevrat’ı kendi sapkın görüşleri doğrultusunda değiştiren Hahamlar Siyonizm’i üstün ırk inancı olarak yazmışlar kutsal bir dava olarak anlatmışlar. Bu sapkın inançlara göre;  Yahudiler Allah’ın seçtiği ve üstün kıldığı bir kavimdir ve yeryüzü onlara aittir. Fakat ” goyimler” ( Yahudi olmayan, insan görünümündeki hayvan” demektir) dünyayı haksız olarak ele geçirmişlerdir. Bunu söyleyenler dönüp te aynaya baksınlar katil yüzlerini görsünler. Günlerdir ekranlardaki görüntüleri gözyaşı içinde izleyenlerin sessiz ve tepkisiz kalanlara lanetler okuyor ve insan kılıklı canavarların kimler olduğunu görüyor.  

 İşte Siyonistlerin insani ve ahlaki olamayan batıl inançlara olan bağlılıkları, tarih boyunca diğer milletlere kin ve düşmanlık beslemelerine yol açmıştır. Bu sapkın görüşe göre, Rab Yehova yalnız İsrailoğullarını sevmektedir. Daha böyle yüzlerce tahrifat  hürafet. Bizim inancımızda insanı eşrefi mahluk olarak yaratan ALLAH ( CC) merhametli, şefkatli insanları sever. Zalimleri, katilleri, inkârcıları hele hele kendi ayetlerini değiştirenleri hiç sevmez lanetler.

  Kendilerini dünyanın sahibi olarak gören Siyonistler ” vadedilmiş topraklara” ulaşmak ve dünya krallığını ilan etmek için her yolu mübah saymaktadır. Rahmani olmayan bu şeytani inançlara göre Rab Yehova, Yahudileri dünya hâkimi kılacaktır.  ” Ben dedim: Siz ilahlarsınız ve hepiniz yüce olanın oğullarısınız. Kalk ey Allah! Yeryüzüne hükmet, zira milletlerin hepsine sen varis olacaksın.” ( Tevrat, Mezmurlar Bölümü 82/6-8) 

” O zaman Rab bütün milletleri önünden kovacak ve sizde büyük kuvvetli milletlerin mülkünü alacaksınız. Ayak tabanınızın bastığı her yer sizin olacak. Sınırınız çölden Lübnan’dan, Fırat ırmağından garp denizine kadar olacaktır. Önünüzde kimse duramayacak, Allah Rab size söylediği gibi dehşetinizi ve korkunuzu ayak basacağınız bütün diyar üzerine koyacaktır”. ( Tevrat. Tesmiye Bölümü. 12/25.” Alıntı yaparak siz muhterem okurlarıma naklettiğim gizli dünya devleti adlı kitabı okumanızı tavsiye ederim. Siyonizm ne olduğunu ve neyi amaçladıklarını göreceksiniz.

 Evet, Gazze’de büyük bir soykırım yaşanıyor insanlar aç biilaç perişan durumdalar. Başta ABD olmak üzere 7 düvel bu vahşeti durdurma yerine daha çok çocuk öldürsün diye silah ve destek veriyor. Hümanist olduklarını söyleyenlerin nasıl anti hümanist, faşist ve egoist olduğunu bir kez daha gördük. Mazlumdan yana değil zalimden yana olanlar asla ve kata insancıl olamazlar. Akan kanı ve gözyaşlarını durdurma yerine destek vererek sanki daha çok insan öldürülsün istiyorlar. 

Her zaman her koşulda güçlünün yanında değil mazlumdan yana olan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan zulme sessiz kalmayan lider. Ülkemiz her türlü zorluğa rağmen insani yardımlarını sürdürüyor, barış sağlansın diye samimi gayret gösteriyor. Gazzedeki yangınını söndürmek için çaba gösteren hükümetimiz silahsız savunmasız insanların, günahsız bebelerin, çocukların, kadınların öldürülmemesi, katliamların bir an önce durdurulması için gece-gündüz demeden diplomasi yürütüyor. Devletimiz bunları ve daha fazlasın yaparken bizde millet olarak tüm İsrail ürünlerini boykot ederek almayacağız. Zira onlara verilen her bir lira Filistinli kardeşlerimizin bedeninde açacağı bir yaradır. Bu duyarlılığı göstermeniz temennisiyle sağlıkla kalın bizimle kalın ve dualarınızı unutmayın değerli GAZETE KIRKÜÇ okurları.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *